Dobbelt Statsborgerskab: Ofte stillede spørgsmål

Er det muligt at generhverve sit danske statsborgerskab og blive dobbelt statsborger?

Er du allerede dansk statsborger, kan du søge om at blive statsborger i et andet land end Danmark, hvis det pågældende land accepterer dobbelt statsborgerskab, og du opfylder kravene om fx naturalisation i det respektive land.

Står du i den situation, at du har opgivet dit danske statsborgerskab for at få statsborgerskab i dit nuværende bopælsland, er det nu muligt at søge om generhvervelse af det danske statsborgerskab. Du skal dog være opmærksom på, at det land, du aktuelt er statsborger i, ikke nødvendigvis anerkender dobbelt statsborgerskab.

Hvad koster det at få sit danske statsborgerskab igen?

Der vil være et gebyr, som skal betales til Udlændinge- og Integrationsministeriet. En ansøgning om generhvervelse af dansk statsborgerskab koster 1.100 kr. i gebyr til ministeriet. Kontakt gerne vores jurist, hvis du skal søge om generhvervelse.

Jeg er dansk statsborger, men vil gerne være statsborger i mit nuværende bopælsland. Hvad gør jeg?

Du skal undersøge reglerne for, hvordan man bliver statsborger i det land, du har bopæl i. Du skal naturligvis fortsat opfylde lokale nationale regler for erhvervelse af statsborgerskab. De nye danske regler betyder blot, at du ikke mister det danske statsborgerskab, når du søger om et udenlandsk statsborgerskab.

Har dobbelt statsborgerskab betydning for min stemmeret i Danmark?

Dobbelt statsborgerskab har ingen direkte betydning for din stemmeret i Danmark. Du skal dog være opmærksom på, at du mister stemmeretten i Danmark efter 2 års ophold i udlandet, uanset hvad din statsborgerskabsstatus er.

Jeg måtte opgive mit danske statsborgerskab, da jeg i forbindelse med mit ægteskab i udlandet blev statsborger i min ægtefælles land. Hvad skal jeg gøre for at få mit statsborgerskab igen?

Du kan i perioden fra 1. september 2015 til 31. august 2020 indgive erklæring om generhvervelse til Udlændinge- og Integrationsministeriet i Danmark med ønske om at generhverve dit tabte statsborgerskab, hvis du opfylder de underliggende betingelser. Se link her

OBS: Dette gælder kun for dem, der har mistet det danske statsborgerskab efter Indfødsretsloven § 7.

Kan min udenlandske ægtefælle søge om dansk statsborgerskab uden at opgive sit oprindelige statsborgerskab?

Accept af dobbelt statsborgerskab er gældende fuldt ud. Det betyder, at der som sådan ingen begrænsninger er. Det er derfor ikke kun danske statsborgere, der kan nyde godt af dette, men også statsborgere fra andre lande.  Hvis man som udlænding ønsker at opnå statsborgerskab i Danmark, skal man dog stadig opfylde de danske kriterier for opnåelse af statsborgerskab. Accept af dobbelt statsborgerskab betyder blot, at man ikke behøver at opgive sit statsborgerskab i det/de lande, hvor man i forvejen er statsborger.

Jeg er dansker, men mit barn er født i udlandet. Er mit barn automatisk dobbelt statsborger i Danmark og fødelandet?

Dette afhænger af udenlandsk lovgivning. Danske regler om dobbelt statsborgerskab har ingen virkning på udenlandske statsborgerskabsregler. Ifølge dansk lovgivning er barnet automatisk dansk statsborger, når det bliver født, hvis enten mor eller far er dansk. Hvis kun faderen er dansk, bliver barnet dog kun dansk statsborger, hvis forældrene er gift på fødselstidspunktet eller bliver det inden barnet fylder 18. Disse børn skal huske at søge om bevarelse af det danske statsborgerskab, inden de fylder 22.

Hvor skal jeg aftjene min værnepligt?

Umiddelbart skal du aftjene værnepligt i dit bopælsland, hvis du samtidig er statsborger i dette land.


Kontakt os

Som medlem har du altid muligheden for at kontakte vores juridiske medarbejder, Karoline Blyt, hvis du har spørgsmål til dobbelt statsborgerskab eller vores andre politiske mærkesager:

Oplysninger på siden er alene til orientering. Danes Worldwide bestræber sig på at holde udlandsdanskeren opdateret med nye og korrekte oplysninger. Vi tager dog ikke ansvaret for eventuelle fejl, stavefejl eller undladelser – eller for konsekvenserne heraf. Sidst opdateret d. 24. februar 2020