Familiesammenføring

Som medlem har du altid muligheden for at kontakte vores juridiske medarbejder enten på mail eller telefon, hvis der er noget du er i tvivl om.

Yuriy Fogh Axelsen
Jurist
yuriy(a)danes.dk

Kan du tage din familie med til Danmark?

En stor del af Danes Worldwides medlemmer bor og arbejder i udlandet gennem en længere årrække og lever størstedelen af deres liv uden for Danmark. Mange finder derfor kærligheden og stifter familie udenfor Danmarks grænser.

I vores meningsundersøgelse foretaget i juni 2016 blandt 1.024 udlandsdanskere i 61 lande svarede 38 %, at de bosatte sig i udlandet på grund af kærlighed. I samme undersøgelse blev det klarlagt, at op imod hver anden udlandsdansker ikke regner med at vende tilbage til Danmark – de fleste begrunder dette med Danmarks stramme familiesammenføringslovgivning, der i praksis udgør en stor hindring. 
Den samlede undersøgelse kan læses her.

 

Tilknytningskravet

I oktober 2016 blev 26-års-reglen afskaffet. Denne regel gav automatisk tilladelse til familiesammenføring i Danmark, såfremt den ene part i et ægteskab havde været dansk statsborger i mindst 26 år. Situationen efter afskaffelsen er, at alle danske statsborgere sammen med deres ægtefælle nu skal opfylde et såkaldt tilknytningskrav, uanset hvor længe de har været danske statsborgere.

Tilknytningskravet indebærer, at ægtepar, der søger om familiesammenføring i Danmark samlet set skal udvise en større tilknytning til Danmark end til det land, de bor i. Kravet kan selvsagt være overordentligt svært at leve op til, såfremt den danske statsborger har været udrejst i mange år, og ægtefællen altid har boet i sit hjemland, fordi de dermed har en samlet større tilknytning til ægtefællens hjemland end til Danmark. Konsekvensen i den nuværende lovgivning er, at der i disse situationer ikke gives tilladelse til familiesammenføring, selv om man opfylder alle øvrige krav til familiesammenføring.

Danes Worldwide har fra starten ment, at alle danske statsborgere skal have mulighed for at vende tilbage til deres hjemland med deres ægtefælle og familiens eventuelle børn, så længe de som udgangspunkt kan forsørge sig selv. 

Vi kæmpede derfor for at kravet skulle afskaffes.

Vi er derfor glade for at se et lovforslag, som lægger op til netop dette.
Du kan læse forslaget her.

Ny lov på vej: tilknytningskravet erstattes

Regeringen sendte d. 16.03.2018 et nyt lovforslag i høring, som bl.a. afskaffer tilknytningskravet. Som erstatning for det, indføres et nyt pointsystem. Derudover skærpes boligkravet og den økonomiske sikkerhed fordobles.

Du kan læse forslaget her.

Øvrige krav om familiesammenføring

Der er fortsat ekstra krav, når der søges om familiesammenføring med en ægtefælle fra et land uden for EU. Der skal blandt andet være indgået et gyldigt ægteskab, parret skal kunne forsørge sig selv, der skal stilles en økonomisk sikkerhed og der skal rådes over en bolig af passende størrelse. For at læse mere om de enkelte krav har Udlændingestyrelsen beskrevet disse på deres hjemmeside. Du er ligeledes meget velkommen til at kontakte vores jurist for at høre nærmere om betingelserne for familiesammenføring.

Vores Høringssvar

Danes Worldwide er fast høringspart, når der fremsættes nye lovforslag, som vedrører udlandsdanskere. Vi har i den forbindelse afgivet et høringssvar til Udlændinge- og Integrationsministeriet vedrørende det ovenfor omtalte lovforslag. Du kan læse vores høringssvar her.

Du er som medlem af Danes Worldwide altid velkommen til at kontakte os og få konkret rådgivning om reglerne for familiesammenføring.  Udlændingestyrelsen har sjældent ressourcer til at give direkte vejledning til den enkelte borger - men det har vi. Tøv derfor ikke med at kontakte vores juridiske medarbejder, hvis du har spørgsmål.

08.02.2018: Læs vores seneste pressemedelelse om familiesammenføring her.

17.01.2018: Læs regeringens forslag om nyt pointsystem

Back to Top

Til top

Kontakt

Danes Worldwide
Købmagergade 67, 2. sal
DK-1150 København K

danes(a)danes.dk
Tlf +45 3332 0913    

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev