Folkepension

Som medlem har du altid muligheden for at kontakte vores juridiske medarbejder enten på mail eller telefon, hvis der er noget du er i tvivl om.

Yuriy Fogh Axelsen
Jurist
yuriy(a)danes.dk

Hvordan vil en foreslået reform af folkepensionen ramme danskere i udlandet?

Folketinget begynder om få uger at forhandle vilkårene for fremtidens modtagere af folkepension. Og der er lagt op til markant ringere forhold for danskere i udlandet.

Finansministeren har bedt Danes Worldwide formidle konkrete eksempler på, hvordan netop denne gruppe statsborgere vil blive ramt.

Danes Worldwide arbejder nonstop for danskere i udlandet, og vi har behov for input i sagen fra så mange globale danskere som muligt. På forhånd tak for at deltage.

Flere oplysninger om ændringsforslaget følger nedenfor spørgeskemaet.


Reglerne i dag

Du skal fra det fyldte 15. år frem til folkepensionsalderen bo mindst 8/10 af perioden i Danmark for at opnå ret til fuld folkepension. Bor man i Danmark i mindre tid, nedsættes pensionen gradvist.

Ændringsforslag

Du skal i ovennævnte tidsrum bo mindst 9/10 af perioden i Danmark for at opnå ret til fuld folkepension. Reglerne skal træde i kraft fra 2025.

Konsekvenser

Mange udlandsdanskere i alderen 48-60 år vil ikke kunne nå at indrette sig økonomisk på en ændret folkepension. Unge danskere, der rejser ud for at høste internationale erfaringer, vil blive ramt efter kun 5 års ophold i udlandet (i dag reduceres folkepensionen efter 10 års udlandsophold).

Eksempler

En 27-årig dansker, der foreløbig har studeret 2 år i Storbritannien, forventer at gå på pension som 70-årig.
Nuværende regler: Vedkommende kan yderligere bo max. 9 år udenfor Danmark og stadig have ret til fuld folkepension.
Konsekvens af ændringsforslag: Vedkommende kan yderligere bo max. 3,5 år udenfor Danmark og stadig have ret til fuld folkepension.
Hvis vedkommende bliver boende i Storbritannien i sammenlagt 10 år, vil folkepensionen blive reduceret med cirka 14.ooo kr. årligt.

En 50-årig dansker, der har arbejdet 5 år i USA og er flyttet tilbage til Danmark, forventer at gå på pension som 65-årig.
Nuværende regler: Vedkommende har stadig ret til fuld folkepension samt mulighed for at bo yderligere max. 5 år i udlandet, før folkepensionen gradvist bliver reduceret.
Konsekvens af ændringsforslag: Vedkommende vil miste ret til fuld folkepension, så snart vedkommende måtte vælge igen at bosætte sig udenfor Danmark.


 

20.12.2017 : Læs meget mere om de nye pensionsregler 

12.09.2017: Læs Danes Worldwides brev til finansministeren om folkepension

 

 

Back to Top

Til top

Kontakt

Danes Worldwide
Købmagergade 67, 2. sal
DK-1150 København K

danes(a)danes.dk
Tlf +45 3332 0913    

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev