Må jeg stemme i Danmark?

Som medlem har du altid muligheden for at kontakte vores juridiske medarbejder enten på mail eller telefon, hvis der er noget du er i tvivl om.

Yuriy Fogh Axelsen
Jurist
yuriy(a)danes.dk

Har du ret til at stemme, når du er bosat i udlandet?

Stemmeret for udlandsdanskere er en af Danes Worldwides fokusområder. Vi arbejder for, at danskere bosat i udlandet, med stadig stærk tilknytning til Danmark, får bedre mulighed for at kunne stemme ved folketingsvalgene.

Har du ret til at stemme?

Valglisten bestemmer, hvem der har ret til at stemme ved bl.a. et dansk folketingsvalg. Man bliver automatisk tilmeldt valglisten, når man opfylder kravene for valgret. I dag er kravene som følger:

 • Man skal være fyldt 18 år
 • Man skal have dansk indfødsret
 • Man skal senest 7.-dagen før valgdagen have fast bopæl i riget

Dette sidste krav sætter en stopper for indflydelse på politikken i hjemlandet for danskere bosat i udlandet. Det er dog stadig muligt for nogle udlandsdanskere at stemme til folketingsvalget.

Er man flyttet til udlandet og har i den forbindelse frameldt sig folkeregisteret, kan man kun optages på valglisten og deltage i valg i Danmark, hvis man tilhører en af de følgende persongrupper. Disse persongrupper anses nemlig for, uanset udlandsopholdet, at have bevaret fast bopæl i riget - i forhold til valgret:

 • Personer der opholder sig i udlandet og som agter at vende tilbage til riget inden for to år efter udrejsen.
 • Personer der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget
 • Personer der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en dansk offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening
 • Personer der opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, som Danmark er medlem af
 • Personer der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en dansk hjælpeorganisation
 • Personer der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed
 • Personer der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde
 • Personer der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen til riget må sidestilles med ovennævnte personer.
 • Ægtefæller, registrerede partnere og faste samlevere til de nævnte personer bevarer deres valgret på samme vilkår.

Tilhører du en af ovennævnte grupper, kan du altså optages på valglisten og stemme til folketingsvalget.

Jeg bor allerede ude - hvordan kommer jeg på valglisten?

Har du NemID? Så benyt dette link.

Har du ikke NemID? Så kan du hente et ansøgningsskema.  Det skal udfyldes og sendes til folkeregisteret i din seneste bopælskommune. Bemærk: ”I visse tilfælde skal kommunen videresende ansøgningen til Valgnævnet.” (jfr. Økonomi og Indenrigsministeriets vejledning om ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten).

Jeg flytter snart Fra Danmark - hvordan kommer jeg på valglisten?

For at stemme til det kommende valg i Danmark skal du søge om at komme på valglisten. Dette gøres på folkeregisteret i forbindelse med, at du anmelder fraflytning til udlandet.

Hvor længe forbliver jeg på valglisten som udlandsdansker?

Bliver du optaget på valglisten, gælder optagelsen i to år. Du vil modtage et brev om, hvor længe din optagelse på valglisten gælder. Optagelse på valglisten giver stemmeret til folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet, men ikke til kommunale og regionale valg.

Husk

Din ansøgning skal være behandlet senest syv dage før valgdagen. Bemærk: ”Ansøgningen kræver en vis sagsbehandlingstid, inden afgørelsen kan træffes, f.eks. hvis der skal indhentes flere oplysninger.” (jfr. Økonomi og Indenrigsministeriets vejledning om ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten). Hold derfor godt øje med, hvornår der udskrives valg i Danmark.

Kilder

Oplysninger på siden er alene til orientering. Danes Worldwide bestræber sig på at holde udlandsdanskeren opdateret med nye og korrekte oplysninger. Vi tager dog ikke ansvaret for eventuelle fejl, stavefejl eller undladelser - eller for konsekvenserne heraf.

Back to Top

Til top

Kontakt

Danes Worldwide
Købmagergade 67, 2. sal
DK-1150 København K

danes(a)danes.dk
Tlf +45 3332 0913    

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev