Skattepligt

En mærkesag for Danes Worldwide

banegård for udlandsrejsende

Sagen kort: Skattepligt

Der bør ikke ske negative ændringer i den nuværende lovgivning, der følger OECD´s retningslinjer. Dvs. at man som udlandsdansker kan opholde sig i Dan­mark i op til 180 dage om året, dog max 90 sammenhængende dage, uden at der indtræder fuld skattepligt.

Danes Worldwide mener

Vores holdning er, at man selvfølgelig skal bidrage til samfundet ved at betale skat, men at skatten skal betales, der hvor ind­komsten genereres, og dette er som udgangspunkt i udlandet, hvis man ikke er registret med bopæl i Danmark. Samtidig skal det være muligt for udlandsdanske familier at opretholde en tilknytning til Danmark igennem ferieophold/besøg hos familie og venner mv., uden at der indtræder fuld skattepligt i Danmark.

Sagen kort: Dobbeltbeskatningsoverenskomster (DBO)

Dette er aftaler mellem to stater om, hvordan man fordeler skattebyrden hos borgere, der skattemæssigt har tilknytning til begge lande.

Danes Worldwide mener

Skattemæssige forhold bør reguleres i en DBO, da der hermed kommer klare og tydelige regler for, hvordan man bliver beskattet, og dobbelt­beskatning hermed undgås. Når det fx gælder Frankrig og Spanien, blev DBO’en opsagt af Danmark i 2008 – herefter har det været dyrt for især pensionister og erhvervsliv at være etableret i disse lande og samtidig have en indtægt i Danmark.

Sagen kort: Honorarer

Optjent ved fx bestyrelsesarbejde i Danmark af personer med begrænset skattepligt i Danmark.

Danes Worldwide mener

Det skal være muligt for danskere, der har begrænset skattepligt i Danmark at modtage honorarer for aktiviteter i Danmark. Vi er tilhængere af en grænse på 30 dage. Den nuværende grænse er 10 dages arbejde i Danmark.

Rådgivning

Har du brug for konkret hjælp og vejledning ifm. skattepligt? Så er du som medlem altid velkommen til at kontakte vores juridiske medlemsrådgivning.