Stemmeret

En mærkesag for Danes Worldwide

banegård er for nysgerrige rejsende

Sagen kort: Stemmeret til Folketingsvalg

Stemmeret har længe været en mærkesag for foreningen. Samtlige undersøgelser Danes Worldwide har udført blandt danskere i udlandet i de seneste år viser, at den manglende stemmeret til Folketingsvalg er et af de politiske emner, der optager vores medlemmer mest.

Når vi kigger på resten af Europa, tillader stort set alle andre EU-lande, at deres medborgere i udlandet deltager i valg til de nationale parlamenter.  I enkelte lande fx Belgien og Luxembourg er deltagelse i valg endda obligatorisk. I EU er det nu kun Danmark og Irland, der ikke tillader stemmedeltagelse i parlamentsvalg, efter at Grækenland i 2019 ændrede sin lovgivning. Irland står med sine 70 millioner statsborgere uden for landets grænser dog i en helt anden og usammenlignelig situation end Danmark.

Der har i de seneste 10 – 15 år generelt været en trend i EU til bedre at inddrage medborgere i udlandet i den parlamentariske beslutningsproces.

Danes Worldwide mener

Foreningen arbejder for, at der – næste gang Grundloven skal revideres – bliver vedtaget udvidet adgang for danskere i udlandet til at stemme ved Folketingsvalg. Danmark kommer hermed på linje med andre nordiske/europæiske lande.

Rådgivning

Har du brug for konkret hjælp og vejledning ifm. dine danske stemmerettigheder? Så er du som medlem altid velkommen til at kontakte vores juridiske medlemsrådgivning.