Ansøgning til repræsentant-puljen

Få økonomisk hjælp til at afholde lokale arrangementer

ansøgning til repræsentant puljen

I 2023 sætter vi igen ekstra fokus på dig som repræsentant. Bl.a. har vi afsat en pengepulje – som vi kalder repræsentant-puljen – til arrangementer/initiativer i lokalområderne – naturligvis med det formål at gøre Danes Worldwide mere synlig og rekruttere nye medlemmer til foreningen.

Her har du idéer til arrangementer, du kan holde i dit område:

 • After work-drink Et netværksarrangement på en lokal bar eller pub for erhvervsaktive danskere. Du kan søge puljen om fx leje af lokale og køb af drikkevarer
 • ’Ka’ du lege?’ En hygge-komsammen for børnefamilier enten privat eller i lejet lokale. Vi kan fx sende dig hæfter med rim og remser + balloner
 • Banko-aften for lokale danskere i alle aldre. Du kan søge puljen om fx leje af lokale og/eller køb af drikkevarer, og vi kan sende dig selve bankospillet
 • Ekstra fejring af en dansk højtid som fastelavn, Grundlovsdag eller Skt. Hans. Søg fx puljen om køb af fastelavnstønder, lokaleleje, drikkevarer o.l.

…og du har sikkert selv flere idéer.

Fælles for dem alle er, at vi – ud over økonomisk støtte – kan hjælpe med skabelon til invitationer og en kasse med Danes brochuremateriale, som du kan dele ud af.

Kriterier for at søge puljen

 1. Arrangementet/initiativet skal have markedsføringsmæssig karakter, men kun fantasien sætter grænser.
 2. Du skal samle mindst 25 danskere – gerne flere (hvis det giver mening i dit område ift. antal danskere generelt)
 3. Du kan som udgangspunkt søge op til 50% af udgiften, dog max 5.000 kr. pr. arrangement/initiativ. Arrangementet skal primært henvende sig til potentielle medlemmer af Danes Worldwide. Det er dig som repræsentant, der er ansvarlig – også for den efterfølgende afrapportering til Danes Worldwide.
 4. Under arrangementet er du vært, og du skal sætte tid af til at dele brochurer ud og fortælle om Danes Worldwide.
 5. Ansøgningen er skriftlig, skal være motiveret og indeholde et budgetoverslag. Du udfylder ansøgningsskemaet herunder. Ansøgningen sendes automatisk til Anette Ketler.
 6. Der er ingen ansøgningsfrist – du kan søge i hele 2023. Ansøgningerne bliver behandlet efterhånden, som de kommer ind, af bl.a. Anette Ketler. Dog forventer vi at fordele puljen hen over året, ligesom vi ser på den geografiske spredning i ansøgningerne.
 • Indtast venligst dit det registrerings- og kontonummer beløbet skal overførest til
 • Max. file size: 5 MB.
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Spørgsmål til repræsentantpuljen?

Har du spørgsmål vedrørende ansøgningen, så må du endelig kontakte sekretariatet på ank@danes.dk eller tlf +45 3332 0913.

Mangler du brochurer, plakater eller andre rapporter fra Danes Worldwide? Find Danes Worldwides brochurer, plakatter samt rapporter her.