Ansøgning til repræsentant-puljen

Få hjælp til at afholde lokale arrangementer.

ansøgning til repræsentant puljen

Repræsentant-puljen 2021

Tag et initiativ i dit lokalområde – så støtter vi dig økonomisk

I 2021 sætter vi igen ekstra fokus på dig som repræsentant. Bl.a. har vi afsat en pengepulje – som vi kalder repræsentant-puljen – til arrangementer/initiativer i lokalområderne – naturligvis med det formål at gøre Danes Worldwide mere synlig og rekruttere nye medlemmer til foreningen.

For at gøre det lettere og mere overskueligt for dig som repræsentant at iværksætte arrangementer og events i dit lokalområde, har vi sammensat fire “event-pakker”, hvor du kan vælge specifikke temaer med forskelligt materiale til dit arrangement. En oversigt og uddybet beskrivelser af de fire pakker kan ses her.

Her er ansøgningskriterierne:

  1. Arrangementet/initiativet skal have markedsføringsmæssig karakter, men kun fantasien sætter grænser.
  2. Du kan som udgangspunkt søge op til 10.000 kr. pr. arrangement/initiativ, der primært skal henvende sig til potentielle medlemmer af Danes Worldwide. Det er dig som repræsentant, der er ansvarlig – også for den efterfølgende afrapportering til Danes Worldwide.
  3. Ansøgningen er skriftlig, skal være motiveret og indeholde et budgetoverslag. Du udfylder ansøgningsskemaet herunder.
    Ansøgningen sendes automatisk til Maiken Friis Jørgensen.
  4. Der er ingen ansøgningsfrist – du kan søge i hele 2021. Ansøgningerne bliver behandlet efterhånden, som de kommer ind, af bl.a. Maiken Friis Jørgensen. Dog forventer vi at fordele puljen hen over året, ligesom vi ser på den geografiske spredning i ansøgningerne.
  • Indtast venligst dit det registrerings- og kontonummer beløbet skal overførest til
  • Max. file size: 5 MB.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Spørgsmål til repræsentantpuljen?

Har du nogle spørgsmål vedrørende ansøgningen, så må du endelig kontakte sekretariatet på danes@danes.dk eller tlf +45 3332 0913.

Mangler du brochurer, plakater eller andre rapporter fra Danes Worldwide? Find Danes Worldwides brochurer, plakatter samt rapporter her.