Få et overblik over Danes Worldwides nyheder her

Høringsvar angående forslag til lov om ændring af kildeskatteloven

Danes Worldwide har afgivet svar til Skatteministeriet vedrørende høring over udkast til forslag til lov om ændring af kildeskatteloven (Modernisering af regler for indtræden af fuld skattepligt) (j.nr.: 2017-5082).

Læs hele høringssvaret her (klik).

Vi har desuden udarbejdet en Q&A samt en video, der besvarer nogen af de mest hyppige spørgsmål, I må have angående udkastet til lov om ændring af kildeskatteloven. Det kan I læse meget mere om her (klik).

Et oprids af høringssvaret følger her:

Danes Worldwide valgte d.23/3-2018 at afgive et høringssvar på regeringens forslag om ændring af reglerne for indtræden af fuld skattepligt. Dette gjorde vi, på trods af, at vi ikke blev sat på høringslisten. Vi mener, at der ellers er for mange udlandsdanske stemmer, som ikke bliver hørt, selv om lovændringen rammer disse udlandsdanskere hårdt.

I selve lovforslaget savner vi bl.a. gode argumenter for halveringen af opholdsperioden. Vi kan ikke se, hvad argumentet skulle være for at man valgte det mest indskrænkende eksempel af dem alle som inspirationskilde. Det er manglen på argumenter som gør, at mange udlandsdanskere oplever den kommende regelændring som chikane, især når man i bemærkningerne anfører, at lovændringen ikke kommer til at have store positive økonomiske konsekvenser for staten.

Vi bemærker ligeledes, at mange erhvervsaktive udlandsdanskere bliver glemt i forslaget. Overgangsbestemmelserne i lovforslaget tager ikke tilstrækkeligt hensyn til disse meget forskellige udlandsdanske familier.

I vores høringssvar bemærker vi, at det kan blive svært for Danmark at hente inspiration og kompetencer fra udlandet, hvis man bliver ved med at indføre lovinitiativer, som skræmmer danske borgere fra længerevarende udlandsophold.

Det virker til, at forslaget glemmer de tætte menneskelige bånd, mange danske borgere bevarer til Danmark, når de tager til udlandet. Disse bånd svækkes, hvis man bliver hindret i at se sin familie eller venner pga. snævre skatteregler. Dette kan i den sidste ende skade eksporten, arbejdsmarkedet eller endda sommerhusmarkedet i Danmark.

I høringssvaret argumenterer vi for, at antallet af opholdsdage bør forblive på 180 dage.

Alternativt mener vi, at en halvering af antallet af opholdsdage er for drastisk, formålet med loven taget i betragtning. Vi mener derfor, at antallet af opholdsdage ikke kan reduceres til mindre end 120 dage om året. Selv en sådan reduktion bør indfases med et mindre antal dage ad gangen, fx fra 180 til 160 dage i 2019, fra 160 til 140 i 2020 og til slut fra 140 til 120 i 2021.

Afslutningsvis mener vi, at undtagelsen for pensionister bosiddende i Frankrig og Spanien bør udvides til at omfatte alle pensionerede udlandsdanskere.

Back to Top

Til top

Kontakt

Danes Worldwide
Købmagergade 67, 2. sal
DK-1150 København K

danes(a)danes.dk
Tlf +45 3332 0913    

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev