Få et overblik over Danes Worldwides nyheder her

Stramning af skatteregler for udlandsdanskere

Danes Worldwide arbejder på et høringssvar til et lovforslag, som indeholder en række stramninger af reglerne for, hvornår du er fuldt skattepligtig i Danmark. I høringssvaret vil foreningen bl.a. kritisere en række negative virkninger for udlandsdanskere.

Stramningerne rammer især udlandsdanskere med fast ejendom i Danmark, fx et sommerhus.

Den største ændring er halvering af den tid man som udlandsdansker må opholde sig i Danmark, før man skal betale skat af hele indkomsten. Fremover vil man maksimalt kunne opholde sig i 90 dage på 12 måneder i Danmark, før den fulde skattepligt indtræder.

180 dages-reglen udgår således. Reglen bevares kun som en overgangsordning for nuværende pensionister i Frankrig eller Spanien. Pensionerede udlandsdanskere fra disse lande vil fortsat kunne opholde sig i Danmark i op til 180 dage inden for 12 måneder.

Opholdskravet strammes yderligere for udlandsdanskere, som ikke er skattepligtige i andre lande, eller som har fast bopæl i et land med lav eller nul skattepligt. For disse borgeres vedkommende vil skattepligt til Danmark indtræde fra første opholdsdag, såfremt man har en bolig til rådighed i Danmark.

Forslaget medfører således, at fuld skattepligt indtræder, når: 

  • Udlandsdanskeren har rådighed over en bolig i Danmark (helårsbolig, sommerhus m.v.).
  • Udlandsdanskeren har opholdt sig i Danmark mere end 90 dage inden for 12 måneder.


Hvis forslaget bliver vedtaget i dets nuværende form, bliver det uden betydning, at ejendommen ikke er påtænkt til helårsbeboelse, men fungerer som sommerhus. Blot det, at man råder over en ejendom i Danmark og at den praktisk set egner sig til helårsbeboelse, vil være tilstrækkeligt.

Opdelingen mellem arbejdsophold og ferieophold forsvinder ligeledes ifølge forslaget. Skattemyndighederne vil således ikke skelne mellem ophold i forbindelse med ferie, sygdom i familien eller dødsfald og ophold i forbindelse med arbejde. Forslaget lægger op til, at det fremover kun er antallet af dage med ophold i Danmark, der vil gælde.

Det foreslås desuden at indføre en regel, som vil gøre det muligt at fraflytte Danmark, hvorved ens fulde skattepligt ophører – uden at man er tvunget til at sælge eller leje sit sommerhus ud i 3 år.

Back to Top

Til top

Kontakt

Danes Worldwide
Købmagergade 67, 2. sal
DK-1150 København K

danes(a)danes.dk
Tlf +45 3332 0913    

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev