Danes Worldwide er en forening, hvis bestyrelse består af folk fra erhvervslivet, diplomatiet og kulturlivet. De fleste bestyrelsesmedlemmer har selv stor erfaring med at være danskere i udlandet efter mange år som udsendte for danske virksomheder, den danske stat eller lignende.

Bestyrelsesformand Michael Metz Mørch

overtog formandsposten i Danes Worldwides bestyrelse i november 2011. Michael er forhenværende ambassadør og nuværende generalsekretær i Det Danske Kulturinstitut. Han har siden 2007 været medlem af Danes Worldwides bestyrelse. Michael Metz Mørch er en mand med en meget alsidig karriere – både i centraladministrationen og erhvervslivet.

Efter sin statskundskabseksamen blev han fuldmægtig i Udenrigsministeriet og senere ministersekretær for Kjeld Olesen og siden Uffe Ellemann-Jensen. Han har været direktør i SAS, administrerende direktør i TV2 Reklame og fra 2005 til 2011 direktør for Bikubenfonden, som støtter socialt arbejde og dansk kulturliv og bl.a. står bag teaterprisen ”Årets Reumert” og Kronprinsparrets priser.

I sin tid i Udenrigsministeriet nåede Michael Metz Mørch også at være ambassadør i Riga og Warszawa samt generalkonsul i New York. I alt har han boet og arbejdet uden for Danmarks grænser i mere end 20 år, og det giver ham stor forståelse for – og indblik i – hvad det vil sige at være dansker i udlandet.

Udover posten som bestyrelsesformand for Danes Worldwide har Michael Metz Mørch en række andre bestyrelsesposter. Han er bestyrelsesformand for Utzon Center, Thorsminde Havn, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro, samt bestyrelsesmedlem i Dansk Jødisk Museum, Nuna Fonden, Hotel Pro Forma og Danmark-Amerika Fondet.


Kirsten Smedegaard Andersen

er cand.oecon. og tidligere finansdirektør og administrerende direktør. Kirsten S. Andersen har boet med sin familie i Spanien, Tyskland og Schweiz i 10 år, men bor nu i Danmark, hvor hun sidder i bestyrelsen for Bodum, Dansk Børneastma Center, Folkekirkens Nødhjælp, Movotec, TSGC samt Elsass Fondet. Kirsten Smedegaard Andersen blev medlem af Danes Worldwides bestyrelse i 2004.


Caroline Arends

er adm. dir. for DTU/Vidensby. Caroline Arends afsluttede i 1998 sin BA i engelsk og litteratur fra University of Haifa. Hun arbejde siden som administrativ leder samme sted indtil 2003, hvor hun tiltrådte som marketingdirektør. Caroline Arends blev direktør for international fundraising ved University of Haifa i 2011. I 2012 tiltrådte hun stillingen som direktør for Lyngby-Taarbæk Vidensby. Medlem af Advisory Boards for LOOP CITY  samt Wonderful Copenhagens Copenhagen Congress. Tiltrådte Danes Worldwides bestyrelse i 2018.


Freddy Svane

er uddannet historiker fra Københavns Universitet. Han blev ansat i Udenrigsministeriet i 1982 og har siden været udsendt til EU-Repræsentationen (1988-1991) som økonomisk rådgiver ved ambassaden i Paris (1993-1997) og som ambassadør i Indien i 2005. I perioden 2000-2003 var han udlånt til A.P.Møller som direktør. I dag er Freddy Svane ambassadør i Tokyo.
Freddy Svane indtrådte i bestyrelsen i 2004.


Jens M. Jensen

har været repræsentant for Danes Worldwide i Syd- og Østspanien og på Gibraltar siden 2002. Han var tidligere medejer af Hjørring Maskin- og Karosserifabrik K/S, Hjørring 1967 – 1990. Han har været Director de Espectaculos Tivoli World, Málaga 1993 – 2000. Jens M. Jensen var formand for Hjørring Revyen 1984 – 1994 og for H.C. Andersen 2005 Komiteen i Málaga 2003 – 2006. Jens M. Jensen har siddet i bestyrelsen for Danes Worldwide siden 2007.


Jens Olesen

har været administrende direktør for McCann-Brasilien og bestyrelsesformand for McCann-Worldgroup i New York. Han har modtaget “Kommandørkorset af Dannebrog” og “Kongelig Norsk Kommandørkors Fortjenesteorden” (tildelt a Kong Harald) for sin indsats med at udbrede norsk/skandinavisk kultur i Brasilien. Han har modtaget “Nordstjernen af 1. grad” af H.K.H Kong Gustav af Sverige samt adskillige sydamerikanske æresordener på grund af sit arbejde med kultur, kunst og kommunikation. Han modtog “Storkorset af Cruzeiro do Sul” fra Brasiliens præsident. Årets Goodwillambassadør 2013 og æresborger i Sao Paulo.


Julie Schmiegelow

er redaktør ved forlaget Gyldendal. Hun er uddannet lærer fra N. Zahles Seminarieskole og har studeret pædagogisk antropologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet. 
Julie Schmieglow har gjort sine egne erfaringer som udlandsdansker via sin uddannelse på den Europæiske Skole i Bruxelles. I kraft af sit tidligere engagement i Sommerskolen har hun et indgående kendskab til Danes Worldwide. Hun var i 2004 lærer på Sommerskolen og afdelingsleder i 2007. Julie Schmiegelow er tiltrådt i Danes Worldwides bestyrelse i 2013.


Marianne Hostrup Richter

repræsenterer Fredensborghusenes beboere i Danes Worldwide. Marianne Hostrup Richter har hovedsagelig beskæftiget sig med fransk sprog (uddannet fra Københavns Universitet). Direktionssekretær i det private erhvervsliv (telekommunikation, rederivirksomhed) og chefsekretær hos Den Franske Ambassade, Det kgl. Bibliotek, samt Datatilsynet. Marianne Hostrup Richter er tiltrådt i Danes Worldwides bestyrelse i 2014.


Mia Dyvig

Mia Dyvig, cand.jur. tidligere advokat. Tidligere bosat i udlandet ti år, tre børn (uddannet i såvel internationale som danske uddannelsessystem), tidligere medlem af bestyrelsen for Copenhagen International School nu bl.a. medlem af bestyrelsen for Kompan A/S.


Nicolai Prytz

blev uddannet jurist fra Københavns Universitet i 1994. Hans første udsendelse for Udenrigstjenesten var i 2001, hvor han blev førstesekretrær og souschef på den danske ambassade i Buenos Aires. Fra 2002-2004 var han i tjeneste som førstesekretær og souschef på den danske ambassade i Brasilia, inden han i 2004-2007 vendte tilbage til Udenrigsministeriet. Fra 2007-2013 var Nicolai Prytz generalkonsul i Sao Paolo, indtil han i 2013 tiltrådte stillingen som generalkonsul i Shanghai. I dag, 2018, er han ambassadør i Brasília. Medlem af Danes Worldwides bestyrelse fra 2018.


Susanne Rumohr Hækkerup

er dir. for Asia House,  cand.mag. i historie og øststatskundskab. Ambassadesekretær og souschef i Moskva 1993-96. 1997-99 sektionschef vedr. fredsprocessen i Mellemøsten i Udenrigsministeriet. 2001 sektionschef  i Udenrigsministeriet. Fra 2003 først ambassadesekretær siden ambassaderåd og souschef i Beijing. 2007 chef for det store DANIDAs FN-kontor. Fra 2010-14 Danmarks ambassadør i Mexico og tillige akkrediteret i Cuba, Den Dominikanske Republik, Haiti, Bahamas, Barbados, Jamaica og Trinidad og Tobago. Medlem af Danes Worldwides bestyrelse fra 2018.

Søren Brandt

Vice President i A.P. Møller Mærsk A/S. Medlem af Danes Worldwides bestyrelse fra 2018.C


Viggo Nedergaard Jensen

har det meste af karrieren været ansat i den finansielle sektor. 1986-95 ansat i Privatbanken, Unibank, Nordea som chef for kapitalmarkedsafdelingen. Grundlagde i 1998 kapitalfonden Polaris og var direktør i 15 år.  Har bred erfaring med investeringsvirksomhed og er med bestyrelsesarbejde i 10-12 danske virksomheder og investeringsforeningen Bankinvest.  På pension i 2013.  Medlem af Danes Worldwides bestyrelse fra 2017.