Legater til 2017/18

Danes Worldwide har mulighed for at give en håndsrækning til endnu flere udlandsdanske børn.

Tina Andersen
Skolesekretær
tina(a)danes.dk

Har du spørgsmål til legatansøgningen, er du velkommen til at kontakte vores skolesekretær, Tina Andersen.

Legater til Skoledansk 2017/18

Vi er meget glade for, at vi kan uddele en række legater til Skoledansk takket være donationer fra flere sponsorer.

Det giver Danes Worldwide muligheden for at give en håndsrækning til endnu flere udlandsdanske børn, som ønsker at udvikle deres danske sprog i det kommende skoleår.

Et legat dækker tilmelding til Skoledansk i skoleåret 2017/2018 (værdi op til DKK 7.150 pr. elev). Legaterne uddeles kun til medlemmer af Danes Worldwide og dækker ikke eventuelle udgifter til skolebøger.

Ansøgningskriterier

En ansøgning skal dokumentere følgende:

  • En udtalelse om elevens interesse for at deltage i Skoledansk - gerne skrevet af eleven selv og på dansk.
  • En beskrivelse af den familiemæssige situation (antal søskende, økonomisk støtte/tilskud fra personer uden for husstanden, såsom tidligere ægtefælle eller bedsteforældre).
  • Dokumentation for familiens økonomiske situation (skattepapirer, årsopgørelser, forskudsopgørelser m.m., lønsedler og lignende).
  • Redegørelse for familiens økonomiske situation i form af budgetoversigt og dens behov for et legat, for at eleven kan tilmeldes Skoledansk - herunder hvilket beløb der kræves, for at det er realistisk, at eleven kan deltage i undervisningsforløbet.*
  • En beskrivelse af familiens tilknytning til Danmark og interesse for, at ansøgeren tilmeldes Skoledansk.

* Danes Worldwide forbeholder sig retten til at dele legaterne mellem flere værdige modtagere.

Sådan søger du et legat til Skoledansk

Kontakt os inden du sender din ansøgning. Send venligst din ansøgning i en samlet pdf-fil til legater@danes.dk.

Download et ansøgningsskema her.Legater til Sommerskolen 2018

Vi er meget glade for, at vi kan uddele en række legater til Sommerskolen takket være donationer fra flere sponsorer.

Med de 8 legater har Sommerskolen mulighed for at give en håndsrækning til endnu flere udlandsdanske børn, der ønsker at knytte stærkere bånd til deres danske rødder gennem danskundervisning i samvær med andre udlandsdanske børn. Sommerskolen er en oplevelse for livet og skaber tætte venskaber på tværs af landegrænser samtidig med, at man udvikler dansksproglige kompetencer.  

Et legat dækker udgifter til sommerskoleopholdet, herunder kost, logi, ekskursioner, undervisning og aktiviteter, som for medlemmer af Danes Worldwide koster DKK 16.500 i 2018 (pris er vejledende). Legaterne uddeles kun til medlemmer af Danes Worldwide og dækker ikke lommepenge, rejse til/fra Danmark samt transport til/fra Sommerskolen i forbindelse med sommerskoleopholdet.

Ansøgningskriterier

En ansøgning skal dokumentere følgende:

  • En udtalelse om elevens interesse for at deltage i Sommerskolen – gerne skrevet af eleven selv og på dansk (alternativt engelsk, hvis dansk ikke mestres på et forståeligt skriftligt niveau).
  • En beskrivelse af den familiemæssige situation (antal søskende, økonomisk støtte/tilskud fra personer uden for husstanden, såsom tidligere ægtefælle eller bedsteforældre).
  • Dokumentation for familiens økonomiske situation (skattepapirer, årsopgørelser, forskudsopgørelser m.m., lønsedler og lignende).
  • Familiens redegørelse for dens økonomiske situation i form af budgetoversigt og dens behov for et legat, for at eleven kan deltage i Sommerskolen - herunder hvilket beløb der kræves, for at det er realistisk, at eleven kan deltage.*
  • En beskrivelse af familiens tilknytning til Danmark og interesse for, at ansøgeren deltager i et ophold på Sommerskolen.  

* Sommerskolen forbeholder sig retten til at dele legaterne mellem flere værdige modtagere.

Sådan søger du et legat til Sommerskolen 2018

Kontakt os inden du sender din ansøgning. Send venligst din ansøgning i en samlet pdf-fil til legater(a)danes.dk.

Du kan downloade ansøgningsskemaet her.

Læs mere om Sommerskolen 

Back to Top

Til top

Kontakt

Danes Worldwide
Købmagergade 67, 2. sal
DK-1150 København K

danes(a)danes.dk
Tlf +45 3332 0913    

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev