Hvem er Danes Worldwide?

I Danes Worldwide arbejder vi for at gøre det lettere at være global dansker i udlandet.

 

 

Anne Marie Dalgaard
Generalsekretær

Michael Metz Mørch
Bestyrelsesformand

I Danes Worldwide arbejder vi for at gøre det lettere at være global dansker i udlandet. Vi koncentrerer os hovedsageligt om:  

  • Undervisning – vi hjælper børnene med at holde dansk sprog og kultur ved lige via Online Danskundervisning og Sommerskolen.
  • Rådgivning – vi har et ekspertpanel, som hjælper dig både før, under og efter opholdet i udlandet.
  • Netværk – vi fører danskere i udlandet sammen.

Derudover er vi er udlandsdanskernes talerør over for politikere og andre beslutningstagere. Vores fokusområder er økonomi, uddannelse og rettigheder – det kan du læse mere om her.

Danes Worldwide er en medlemsbaseret organisation. Vi rækker ud til 250.000 udlandsdanskere over hele verden og tilbyder medlemskab til både privatpersoner og virksomheder. Her kan du læse om de mange fordele, du får som medlem.

H.M. Dronning Margrethe II er protektor for Danes Worldwide. 

 

Danes Worldwide i dag

Danes Worldwide er i dag en moderne dynamisk organisation i konstant udvikling. Vi holder til på Kultorvet midt i København, hvor sekretariatets medarbejdere, under ledelse af generelsekretær Anne Marie Dalgaard, arbejder på at forny og forbedre vilkårene for udlandsdanskere i hele verden. Blandt de seneste produkter og tilbud kan nævnes Mini-Sommerskolen for de 6-9-årige og deres forældre/bedsteforældre og organisationens samarbejde med Danish Students Abroad (DSA).  

Vedtægter

Årsberetning 2017

Læs mere om vores bestyrelse og sekretariatet

Fradragsberettigede gaver til Danes Worldwide

Hvis en forening er omfattet af Ligningslovens § 8A, betyder det, at du som gavegiver kan trække beløbet fra i skat, hvis du bor i EU eller et EØS-land. 
Danes Worldwide søger nu om at blive omfattet af § 8A, men for at det skal lykkes, skal vi inden 1. oktober 2018 modtage mindst 100 gaver på minimum 200 kr. hver.

Læs mere om gavebidrag til Danes Worldwide her

 

Samarbejdspartnere

Et godt samarbejde er guld værd. Hos Danes Worldwide har vi heldigvis en lang og stolt tradition for at samarbejde på kryds og tværs af både brancher og landegrænser. Blandt vores dygtige samarbejdspartnere findes bl.a.:

DABF (Danish American Business Forum)

DABGO (Danes Abroad Business Group Online)

DSA (Danish Students Abroad)

DSUK ( Danske Sømands- og Udlandskirker) 

Find Job Abroad

ETTW (Europeans Throughout The World)

  • Kampagnevideo om hvordan man kan hjælpe med at introducere internet voting.
  • Donation der kan hjælpe til at introducere internet voting.

 

Historikken: Globale danskere i snart 100 år

Danes Worldwide er en organisation, som har til formål at være bindeled mellem Danmark og danskere ude i verden. Det har vi snart 100 års erfaring med, for organisationen blev stiftet i 1919. 

Fundamentet blev støbt allerede i 1902, da organisationen ”De danske Atlanterhavsøer” blev stiftet. Foreningen havde til opgave at styrke forbindelsen mellem Danmark og de fjernere dele af riget: Færøerne, Island, Grønland og De Dansk-Vestindiske øer.

Da de Vestindiske Øer blev solgt i 1916, og Island i 1918 løsnede båndene til Danmark, begyndte foreningens eksistensberettigelse at forsvinde. Medlemstallet faldt drastisk. Men i stedet for at nedlægge og opløse foreningen besluttede man efter mange overvejelser at søge nye græsgange. Synsfeltet blev udvidet til alle lande i verden, hvor der boede danskere eller fandtes danske interesser. Kort sagt ønskede man at fremme samarbejdet mellem Danmark og de danske i udlandet.

Den 30. april 1919 så foreningen Dansk Samvirke dagens lys med det formål ”at samle danske Interesser på alle Områder, både i Hjemlandet og ude i Verden, samt i Udlandet at bidrage til Oplysning om danske Forhold”, som det står i formålsparagraffen. 

 

Erhvervslivet som medstifter

Mange af Danes Worldwides medlemmer er udstationerede medarbejdere fra danske virksomheder. Sådan var det også i 1919, og derfor har Danes Worldwide altid haft god kontakt til erhvervslivet. Det var virksomheder som Carlsberg, FLSmidth og Østasiatisk Kompagni, der var blandt de ”Stiftende Bidragydere”.

Gennem årene har Danes Worldwide medvirket til etablering af forbindelse mellem danske eksportvirksomheder og danske forretningsfolk i udlandet. Også danskere i udlandet, som ønsker at sælge danske produkter, er via os blevet sat i forbindelse med de relevante institutioner i Danmark.

 

Fra Danmarks Posten til DANES

Helt fra begyndelsen var det et mål at udgive et medlemsblad, som kunne formidle relevant viden fra Danmark til udlandsdanskerne, men også mellem medlemmerne. Det første nummer af ”Danmarks Posten” udkom i januar 1920 og var på 32 sider. Her skrev Georg Brandes om Danmark og danskernes karakteristika, Knud Rasmussen gjorde sig tanker om Grønland i fortid og fremtid, og bladet bragte et uddrag af digteren Emil Bönnelyckes ”Asfaltens sange” med indledningen: ”Jeg er Blæsten, som bringer Bud til Eder i fremmede Lande, som længes hjem.” Nyhederne hjemmefra handlede bl.a. om, at verdens største motorskib var løbet af stablen i København.

Bladet er flere gange blevet relanceret og har fået tidssvarende udseende og indhold. I dag hedder magasinet DANES. Det udkommer seks gange om året og er fyldt med informationer og spændende artikler, som har relevans for danskere i udlandet.

Danes Worldwide har naturligvis fulgt med tiden og kommunikerer i dag på tværs af flere platforme, heriblandt Facebook, YouTube, nyhedsbrev og Twitter.

 

 

Medlemsarrangementer for udlandsdanskerne

Fra 1935 og mange år frem blev der hvert år afholdt et medlemsmøde på Kronborg. Her fik vores medlemmer mulighed for at mødes og udveksle erfaringer med hinanden.

I dag skifter lokation og format fra gang til gang. Senest har Danes Worldwide i 2015 afholdt en stor fest i Politikens Hus for at fejre loven om dobbelt statsborgerskab. Generelt afholder Danes Worldwide en god blanding af store og små arrangementer, der alle har til stor gavn for vores medlemmer. 

Globale danskere under 2. Verdenskrig

Under krigen mistede mange danskere i Fjernøsten deres eksistensgrundlag, og kontakten til udlandsdanskere blev besværliggjort. Foreningen koncentrerede sig om at støtte de mange, som vendte tilbage til Danmark, og medlemstallet røg drastisk i vejret. Det toppede i 1947 med over 7000 medlemmer - uden tvivl som følge heraf.

For de danskere, der mistede alt, indledte den daværende formand Jørgen Saxild et næsten 10-årigt hjælpearbejde, der spændte fra økonomisk støtte til socialt netværk. I 1949 fik foreningen sit eget hus i ambassadekvarteret på Østerbro. Huset var foruden sekretariatet mødested for hjemvendte danskere. 

Fredensborghusene

I 1962-63 får foreningen arkitekten Jørn Utzon til at bygge 30 rækkehuse og 47 gårdhavehuse, kaldet Fredensborghusene – opkaldt efter beliggenheden.

Danes Worldwides medlemmer kan blive skrevet op til en bolig i Fredensborghusene; det kræver dog, at man har boet og arbejdet i udlandet i minimum to år. Til husene hører også nogle fællesfaciliteter – blandt andet den såkaldte Saxild-sal, som bliver brugt til kulturelle arrangementer og lignende.

Den Danske Sommerskole bliver til Sommerskolen

I 1981 blev Den Danske Sommerskole til - på baggrund af et læserbrev i Berlingske Aftenavis, hvor et medlem efterlyste en sommerskole, hvor danske børn i udlandet kunne mødes og samtidig lære dansk. En selvejende institution blev stiftet, og allerede i marts samme år kunne man melde alt udsolgt. 31 elever var tilmeldt de første knap tre ugers sommerundervisning på Bagsværd Kostskole.

Gennem de sidste 35 år er Sommerskolen vokset, så der nu er plads til i alt 450 elever. Fra 2013 blev det også muligt at deltage i konfirmationsundervisning på Sommerskolen - med efterfølgende konfirmation.

Danskundervisning på tværs af landegrænser

I 1990 indgik Danes Worldwide et samarbejde med Undervisningsministeriet, og foreningens fjernundervisningsprojekt blev en realitet: Vi tilbyder Online Danskundervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse.

Undervisningen foregår via nettet og er tilrettelagt, så børnene kan følge den ved siden af deres almindelige skolegang. Undervisningen giver børnene kompetencer på folkeskoleniveau, så de – hvis de kommer tilbage til Danmark – har danskkundskaber, der svarer til deres alder.

Der samarbejdes med Sommerskolen, så de elever, der følger onlineundervisningen i 9. klasse, kan aflægge 9. klassesprøven i forbindelse med deres ophold på Sommerskolen. 

 

Årets verdensdansker

I 2008 indstifter Danes Worldwide prisen Årets Verdensdansker. Prisen hædrer en dansker, der har gjort en særlig og synlig indsats for at markere Danmark og danske værdier i udlandet. Derudover må den indstillede til prisen gerne have fungeret som døråbner og rollemodel for danskere i udlandet. 

Det endelige valg af Årets Verdensdansker træffes af Danes Worldwides bestyrelse på baggrund af indstillinger fra vores repræsentanter. Med titlen følger en skulptur designet af den anerkendte danske glaskunstner Stig Persson. Skulpturen er en blå glaskugle – en globus, hvor konturerne af Danmark er markeret. Desuden bliver Årets Verdensdansker hædret med et livsvarigt medlemsskab af Danes Worldwide.

Back to Top

Til top

Kontakt

Danes Worldwide
Købmagergade 67, 2. sal
DK-1150 København K

danes(a)danes.dk
Tlf +45 3332 0913    

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev