Online Danskundervisning: Tilmeldingen til det nye skoleår er åben!

Tilmelding til det nye skoleår på Online Danskundervisning er nu åben. Undervisningen starter primo september 2020.

Online danskundervisning udenfor

Vi åbner nu for tilmeldingen til skoleåret 2020/2021 på Online Danskundervisning. Undervisningen starter primo september 2020.

Danes Worldwide tilbyder undervisning på tre niveauer for børn, unge og voksne i udlandet. Her giver vi dig et overblik over de tre niveauer.

Hvis du allerede kender dit niveau, og gerne bare vil tilmelde dig det nye skoleår, kan du gå direkte til webshoppen.

Begynderdansk

Begynderdansk henvender sig til børn fra 10 år samt unge og voksne, som ønsker at lære dansk helt fra bunden. På kurset bliver eleverne introduceret for et basalt ordforråd og de mest grundlæggende sætningsstrukturer på dansk. Eleverne lærer f.eks. hilsener, tal, ugedage, farver, måneder og klokken.

Dansk på mellemniveau

Dansk på mellemniveau er for børn og voksne, som allerede er godt i gang med at lære dansk, men som ønsker at videreudvikle deres kompetencer. Vi har kurser på to forskellige niveauer:

Basisdansk (B1) er for dig, der forstår grundlæggende dansk, kan tale og skrive basalt dansk samt forstå og læse korte og enkle tekster og udveksle simpel information.

Videre med dansk (B1+) arbejder vi mere med de detaljer i grammatikken, der løfter dit danske sprog til et højere niveau. Vi skal også læse lidt længere artikler og se videoer om dansk kultur, samfund og historie.

Skoledansk

Skoledansk er for børn og unge i alderen 6-17 år (0.-9. klasse) og giver eleven mulighed for at afslutte med Danmarks officielle 9.-klasseprøve i faget dansk. Undervisningsprogrammet er tilrettelagt, så barnet kan passe sin lokale skolegang ved siden af. Her vil niveauet både mundtligt og skriftligt være det samme som hos jævnaldrende danske skoleelever. Danskundervisningen er støttet af Undervisningsministeriet i Danmark.

Har du brug for råd eller vejledning for at vælge det rigtige niveau online danskundervisning? Du er altid velkommen til at kontakte vores skolesekretær, Tina Andersen.