Opholdskrav for retten til dagpenge er dybt urimeligt og decideret ufornuftigt

Debatindlæg af Henrik Funder og Anne Marie Dalgaard, hhv. formand for Djøf Privat og generalsekretær i DanesWorldwide.

presse, danes worldwide

Henrik Funder og Anne Marie Dalgaard, hhv. formand for Djøf Privat og generalsekretær i Danes Worldwide:

At være lydhør for kritik er bestemt en positiv egenskab. Ikke mindst i politik. Derfor hilser Djøf og Danes Worldwide det velkommen, at regeringen og Dansk Folkeparti har lyttet og nu foreslår, at lovforslaget om at indføre et opholdskrav for retten til dagpenge lempes. Men vi opfordrer Folketinget til at tænke sig om endnu en gang – og helt droppe lovforslaget.

Først og fremmest fordi forslaget stadig er i modstrid med det, politikerne normalt hylder: at der er danskere, som vil rejse ud og styrke deres kompetencer internationalt. I stedet signaleres det med eftertryk, at lige præcis dét bør man grundigt genoverveje – såfremt man har tanker om at vende tilbage og bidrage i Danmark med nye internationale kompetencer og erfaringer fra vores omverden.

Den seneste ændring i lovforslaget betyder, at medlemmer af en a-kasse skal have opholdt sig i et EU/EØS-land i 7 ud af de seneste 12 år for at være dagpengeberettiget, når forslaget er fuldt indfaset. I det oprindelige forslag var tanken, at man skulle have opholdt sig i et EU/EØS-land i 7 ud af de seneste 8 år.

Men lovforslaget om et opholdskrav står i grel modsætning til retsprincippet om at undgå lovgivning med tilbagevirkende kraft samt bestræbelserne i Danmark på at opnå ligestilling. Tusindvis af danske borgere vil stadig blive straffet med tilbagevirkende kraft, hvis de i en årrække rejser til udlandet for at høste erfaringer på det internationale arbejdsmarked. Dette vel at mærke helt uagtet, om den enkelte har været medlem af en a-kasse gennem årtier og betalt store summer til den danske statskasse i form af skat.

Hvis lovforslaget bliver vedtaget i Folketinget i dag, 20.december, mister mange deres sociale sikkerhedsnet i Danmark fra 1. januar 2019 – uanset lempelsen. Det er heller ikke tilstrækkeligt, at ændringsforslaget ifølge Beskæftigelsesministeriets beregninger vil reducere det forventede antal ramte internationale danskere fra 40 til nu 20 procent.

Lovforslaget lider dertil stadig af voldsom slagside, hvad angår ligestilling. Mange hjemvendte kvinder vil komme til at vinke farvel til deres ret til barselsdagpenge. Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutteringskønnes det, at ca. tre fjerdedele af de berørte vil være kvinder. Kvinders økonomiske sikkerhedsnet ved en pludselig hjemvenden til Danmark på grund af skilsmisse undervejs i et udstationeringsforløb er, så vidt vi kan se ud fra akterne omkring lovforslaget, ikke blevet undersøgt.

Derfor er lovforslaget fortsat dybt urimeligt og decideret ufornuftigt. For danskere såvel som Danmark.

Trykt i Politiken den 20. december 2018.


Læs mere om Danes Worldwide’s arbejde med opholdskravet og retten til dagpenge her.