Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) garanterer, at opholdskravet bliver skrottet!

”Det er vores politik, og det kommer til at ske (…) Den overvejende del af folk, der bliver fanget i det, er etniske danskere, som har været i udlandet for at arbejde. Så det strider jo imod intentionen fra dem, der vedtog det i sin tid,” citeres beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i bl.a. dagens Politiken.

Drop opholdskravet demonstration 2018, danes worldwide

”Det er vores politik, og det kommer til at ske (…) Den overvejende del af folk, der bliver fanget i det, er etniske danskere, som har været i udlandet for at arbejde. Så det strider jo imod intentionen fra dem, der vedtog det i sin tid,” citeres beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i bl.a. dagens Politiken:
politiken.dk/indland/politik/art7349807/Regeringen-skrotter-opholdskrav-der-udelukker-tusindvis-fra-dagpenge

Danes Worldwides generalsekretær, Anne Marie Dalgaard:

”Det er meget positivt, at den socialdemokratiske regering nu garanterer, at det omstridte opholdskrav som begrænser udlandsdanskeres ret til dagpenge, bliver trukket tilbage.

Danes Worldwide har fra første færd kraftigt advaret mod den tidligere regerings indførelse af opholdskravet i december 2018. Opholdskravet er dybt urimelig og dertil decideret ufornuftig for vores danske medborgere i udlandet, for dansk erhvervsliv såvel som velfærdssamfund!

Vi er forstående over for, at det rent praktisk kan blive svært at omgøre den omstridte lov umiddelbart efter, at Folketinget samles den 1. oktober. Men vi opfordrer til, at tilbagetrækningen af opholdskravet bliver meget højt prioriteret af regeringen, da udlandsdanskere på ingen måde er tjent med den nuværende usikre situation.”

Danes Worldwide er i direkte kontakt med ministeren om et snarligt møde, hvor vi vil få lejlighed til at uddybe en række aktuelle problematikker for de udlandsdanskere, der vender tilbage til det danske arbejdsmarked.

Danes Worldwide deltog sammen med en række ledere fra fagbevægelsen den 7. december 2018 foran Christiansborg i en fælles protestaktion mod loven om at indføre opholdskrav for at bevare sin dagpengeret.

Faglig Aktion Christiansborg- Danes Worldwide

Fra venstre: Anne Marie Dalgaard, generalsekretær i Danes Worldwide, Eva Obdrup, forretningsfører i fagforeningen 3Fs A-kasse, Marie Beck Jensen, forsikringschef i Fødevareforbundet NNFs A-kasse, Betina Nielsen, direktør i AJKS (Arbejdsløshedskassen For Journalistik, Kommunikation & Sprog) og Per Christensen, forbundsformand i 3F (Fagligt Fælles Forbund)

Nedenfor kan du læse en række eksempler på Danes Worldwide kritik i sagen.

”det kontroversielle opholdskrav”

Danes Worldwide om opholdskravet juli 2019 efter folketingsvalget:

”Vores fælles indsats med bl.a. a-kasserne, fagforbund og mange andre aktører førte til, at Socialdemokratiet trak deres opbakning til lovforslaget under anden høring.

Vi håber på, at et nyt flertal i Folketinget nu vil gå skridtet videre og trække ændringen helt tilbage, selv om dagpenge ikke nævnes eksplicit i regeringsaftalen.”

Link fra 23. juli 2019: www.danes.dk/den-nye-regering-og-udlandsdanskerne/


”Djøf og Danes Worldwide: Opholdskrav for dagpenge er dybt urimeligt og decideret ufornuftigt”

Politiken 20. december 2018:

Debatindlæg af Anne Marie Dalgaard, generalsekretær i Danes Worldwide, og Henrik Funder, formand for Djøf Privat bragt i Politiken før loven om at indføre opholdskrav for retten til dagpenge blev vedtaget af den tidligere VLAK-regering samt DF (link til indlæg nedenfor):

”Lovforslaget om et opholdskrav står i grel modsætning til retsprincippet om at undgå lovgivning med tilbagevirkende kraft samt bestræbelserne i Danmark på at opnå ligestilling. Tusindvis af danske borgere vil stadig blive straffet med tilbagevirkende kraft, hvis de i en årrække rejser til udlandet for at høste erfaringer på det internationale arbejdsmarked. Dette vel at mærke helt uagtet, om den enkelte har været medlem af en a-kasse gennem årtier og betalt store summer til den danske statskasse i form af skat (…) Lovforslaget lider dertil stadig af voldsom slagside, hvad angår ligestilling. Mange hjemvendte kvinder vil komme til at vinke farvel til deres ret til barselsdagpenge (…) Derfor er lovforslaget fortsat dybt urimeligt og decideret ufornuftigt. For danskere såvel som Danmark.”
politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6928159/Opholdskrav-for-dagpenge-er-dybt-urimeligt-og-decideret-ufornuftigt


”Danes Worldwide blasts new tax agreement”

Uddrag fra interview med Anne Marie Dalgaard i Copenhagen Post den 9. februar 2018:

””Anne Marie Dalgaard, the secretary general of the organisation Danes Worldwide, is extremely critical of the measures:

“As the agreement stands at present, it will punish thousands of Danes who over the last few years have been abroad for more than 12 months, who on their return to the Danish labour market could be hit by unemployment.””
cphpost.dk/news/danes-worldwide-blasts-new-tax-agreement.html


”selvmodsigende og skadende for Danmark”

Resumé af Danes Worldwides høringssvar den 13. august 2018 vedrørende den tidligere VLAK-regering samt DFs lovforslag om ændring af arbejdsløshedsforsikring:

”Danes Worldwide bemærker, at det er selvmodsigende og skadende for Danmark, at regeringen markerer, at der er behov for faglig ekspertise fra udlandet, samtidig med, at man fremsætter lovforslag, som retrospektivt straffer danske borgere for netop at tage til udlandet for at høste relevant arbejdserfaring. Det er en urimelig diskrimination af tusindvis af danske borgere at påstå, at tilknytningen til arbejdsmarkedet kun kan påvises gennem længerevarende tilstedeværelse i EU ikke gennem fx bidrag i form af internationale erfaringer, især når man i forslaget allerede i indledningen skriver, at forslaget om et opholdskrav er en måde at finansiere skattelettelserne på.”
www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/l13/bilag/1/1947021/index.htm


”en juridisk uskik”

”Det er i særdeleshed en juridisk uskik at indføre love med tilbagevirkende kraft, hvor borgerne hverken kompenseres for tab eller har mulighed for at indrette sig efter nye forhold.”    

Her kan du læse hele Danes Worldwides høringssvar til Folketinget den 13. august 2018, der konkluderede, at ”lovforslaget skal forkastes”
www.danes.dk/maerkesager/dagpenge-for-udlandsdanskere/