Overblik og status: INTEGRATIONSVURDERING AF BØRN

Der har i medierne været en del tragiske sager med splittede dansk-internationale familier. Familiernes udenlandske børn fra tidligere forhold bliver sendt ud af landet, fordi myndighederne ikke mener, at de kan integrere sig i Danmark.

Far og søn i familiesammenføring

Der har i medierne været en del tragiske sager med splittede dansk-internationale familier. Familiernes udenlandske børn fra tidligere forhold bliver sendt ud af landet, fordi myndighederne ikke mener, at de kan integrere sig i Danmark.

Disse negative integrationsvurderinger kommer ofte på trods af, at skolerne, kommunerne og en lang række øvrige aktører siger det modsatte. Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet ignorerer fageksperternes vurderinger med udgangspunkt i rigide krav til antal af år, som barnet burde tilbringe i Danmark sammen med den udenlandske forældrepart. Gang på gang har man kunnet læse om børn, som blev udvist, selv om de havde et velfungerende liv i Danmark, deltog flittigt i nærsamfundet og talte næsten perfekt dansk. Fælles for disse sager er, at børnene først flyttede til Danmark et eller flere år efter den udenlandske forældrepart. I nogle sager er der gået fx et helt år, før barnet sluttede sig til den udenlandske forældre i Danmark.

Uhensigtsmæssighederne i hvem og hvordan loven ramte har fået politikerne fra stort set samtlige partier til at kritisere reglerne og tilgangen til enkelte sager. Kritikken fik udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg til at gå ind i sagen og nærmere undersøge vejledningerne bag den pågældende lov.

I skrivende stund holder ministeren dog fast i, at regelsættet er nødvendigt for børns vellykkede integration i Danmark. Som modreaktion har Radikale Venstre stillet et beslutningsforslag om afskaffelse af kravet. Forslaget har været gennem førstebehandling i Folketinget den 15. november 2018. Her fik forslaget støtte fra EL, ALT og SF, mens regeringspartierne, S og DF afviste at støtte forslaget men åbnede for, at en dispensationsordning kunne komme på tale. Forslaget er foreløbigt til behandling hos udlændinge- integrationsudvalget. Med den lave mandattilslutning under førstebehandling kan det dog forventes, at forslaget vil blive forkastet under anden behandling.

Danes Worldwide er ikke blevet kontaktet af medlemmer, som har været involveret i problematikken, men generelsekretær Anne Marie Dalgaard udtaler følgende: ”Det er og bliver Danes Worldwides holdning, at danske statsborgere bør kunne leve i deres eget land med deres familie uanset national baggrund, såfremt den pågældende familie kan forsørge sig selv.”


Har du spørgsmål til integrationsvurderinger?