Oversigt over vores mærkesager 2018

Mærkesager hos Danes Worldwide
  1. Beskæftigelsesudvalget behandler i skrivende stund et forslag om et nyt opholdskrav for retten til dagpenge. Ifølge forslaget, som Folketinget skal stemme om d. 18/12-2018, skal man fremover opholde sig i Danmark/EU/EØS i syv ud af de seneste otte år, for at have ret til dagpenge.
  2.  I starten af 2018 sendte skatteministeriet et forslag i høring, som skulle begrænse udlandsdanskernes opholdsmuligheder i Danmark, hvis de skulle forblive uden for den danske skattepligt. Efter omfattende omskrivninger, med udgangspunkt i bl.a. vores kritik, skulle forslaget fremsattes i Folketinget i løbet af november/december 2018 men udeblev fra regeringens lovprogram for dette folketingsår.  Det er således forholdsvis sikkert at konstatere, at den meget omtalte skatteforslag blev endegyldigt trukket tilbage.
  3. Der har i medierne været en del fortællinger om børn fra dansk-internationale familier, som blev sendt ud af landet som følge af en vurdering fra myndighederne om at disse børn ikke kan integreres i Danmark. Sagerne affødte kritik af lovreglerne på området og som følge af kritikken fremsætte Radikale Venstre et beslutningsforslag om afskaffelse af disse integrationsvurderinger. Det ser ud til, i skrivende stund, at initiativet ikke har ret meget opbakning i Folketinget. Forslaget er foreløbigt til behandling hos udlændinge- integrationsudvalget.
  4. På trods af omfattende kritik, vedtog Folketinget d. 26. april 2018 et forslag om skærpelse af krav for optjening af den fulde folkepension. Hvis man skal have fuld folkepension, skal man fremover have boet 9/10 dele af ens arbejdsliv i Danmark, oppe fra 8/10, som gjaldt før ændringen.
  5. Det har siden 2017 været kendt, at Statsforvaltningen skulle nedlægges. Det var dog i lang tid uvist, hvem skulle overtage Statsforvaltningens opgaver omkring EU-opholdsansøgninger og erklæringsansøgninger om generhvervelse af dansk indfødsret. Danes Worldwide er blevet bekendt med, at EU- ansøgninger fra april 2019 overgår til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) mens Udlændinge- og Integrationsministeriet vil tage sig af opgaver vedrørende indfødsret, herunder også ansøgninger om generhvervelse af statsborgerskabet.