Pressemeddelelse: Nyt karrieretilbud til unge hjemvendte udlandsdanskere

Young Global Danes er navnet på et nyt karrierenetværk, som Danes Worldwide lancerer den 2. december 2020. Tuborgfondet støtter det nye netværk med en bevilling på 250.000 kr.

young global danes coverimage, danes worldwide

OBS: Young Global Danes har i 2022 skiftet navn til Young Danes Worldwide

Young Global Danes er navnet på et nyt karrierenetværk, som Danes Worldwide lancerer den 2. december 2020. Tuborgfondet støtter det nye netværk med en bevilling på 250.000 kr.

Initiativet, der bakkes op af DI og Danske Rederier, imødekommer en stor efterspørgsel blandt unge danskere mellem 18 og 26 år, som bor i udlandet og vil flytte (tilbage) til Danmark for at studere eller arbejde – men mangler konkret indsigt i Danmarks erhvervsmiljøer.

Netværket skal gøre det lettere for unge at slå rødder i Danmark og bruge deres kompetencer på det internationalt orienterede danske arbejdsmarked. Med projektstøtten får internationale danske unge med eftertragtede interkulturelle baggrunde en solid introduktion til det danske arbejdsmarked og karrieremuligheder. Young Global Danes vil styrke oplagte karrierematch via virksomhedsbesøg hos udvalgte virksomheder i Danmark og arrangere faglige oplæg med fuld fokus på karriere, kompetencer og arbejdsmarkedskultur.

Danielle B. Lyndgaard, Teamleder – DI Global Talent: ”Danmark har brug for globale talenter i virksomhederne for også i fremtiden at have den nødvendige innovationskraft. Det gælder i høj grad de unge danskere, der i kortere eller længere perioder har været udstationeret med deres familier. Gennem deres erfaringer fra udlandet kan de bidrage med globalt udsyn og ofte erfaring med at lykkes i samarbejder på tværs af nationalkulturer.”

Anne W. Trolle, direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse – Danske Rederier: ”For en global branche som skibsfarten er det helt afgørende, at vi kan tiltrække unge, der ser hele verden som deres legeplads. Og de unge udenlandsdanskere, der kommer hjem for at studere eller arbejde, kommer jo netop med et udsyn og et mindset, der gør dem meget attraktive for rederierne. Derfor glæder vi os til at invitere Young Global Danes på besøg og i det hele taget bakke op om det gode initiativ.”

Anne Marie Dalgaard, generalsekretær – Danes Worldwide: ”Danes Worldwide er glade for støtten fra Tuborgfondet til vores nye ungdomsprojekt, Young Global Danes. Vores undersøgelser blandt danskere i udlandet viser, at det særligt er unge udlandsdanskere i alderen 18 – 30 år, der vender tilbage til Danmark på mere permanent basis. Derfor bør vi sætte særligt fokus på denne gruppe. Med støtten fra Tuborgfondet og opbakningen fra Dansk Industri og Danske Rederier vil vi arrangere faglige møder og virksomhedsbesøg, så de unge bliver bedre rustet til at komme ind på det danske arbejdsmarked. Vi glæder os meget til at starte projektet!”

Peter Giacomello, sekretariatschef – Tuborgfondet: ”Tuborgfondet virker til gavn for dansk erhvervsliv ved at støtte unges handlekraft og gode idéer. Derfor støtter vi Danes Worldwide og det nye karrierenetværk for unge udlandsdanskere.”

Mere information om projektet:

danes.dk/medlemskab/ungdomsmedlemskab

Pressekontakt Danes Worldwide: Øivind Holtermann 2292 5191 (mobil) / 3332 0913 / oivind@danes.dk

Pressekontakt Tuborgfondet: Anni Lyngskær / 20738076 (mobil) / al@tuborgfondet.dk

For english version, click here