Familiens trivsel: Center for Familieudvikling

danes worldwide, foreningen for globale danskere

Center for Familieudvikling er en non-profit NGO som er specialiseret i familierelationer, psykisk trivsel og forebyggelse med særligt fokus på parforhold, forældresamarbejde efter skilsmisse, børns trivsel samt psykisk sårbarhed.

Centret har solid erfaring med at støtte udsendte og deres familier. I centrets Kompetenceenhed for udstationerede tilbyder de rådgivning før, under og efter en udstationering. Og enheden har et beredskab, der står klar med psykologstøtte og psykiatrisk behandling, hvis der opstår et akut behov, imens man opholder sig fjernt fra Danmark.

Grupper for Third Culture Kids

Mange børn, der vender tilbage til Danmark efter forældrenes udstationering oplever, at det kan være svært at finde sig til rette, både kulturelt og socialt. De kan genkende sig i det, man kalder Third Culture Kids; de er vokset op i flere kulturer, og det kan være svært at vide, hvor ’hjemme’ er.

Center for Familieudvikling har derfor udviklet et særligt tilbud for Third Culture Kids i alderen 9-14 år. Her mødes børn i grupper i enten København eller Aarhus og snakker med ligesindede om det at være barn af flere kulturer. Børn af medlemmer af Danes Worldwide kan gratis deltage i disse grupper.

Læs mere om datoer og tilmelding her

Lukket Facebookgruppe for teenagere

Som et særligt tilbud til de større børn og unge (13-29 år) har Center for Familieudvikling etableret en lukket Facebookgruppe. Gruppen hedder TCK Danmark

Via gruppen kan unge udveksle erfaringer med at være opvokset i flere kulturer, og via gruppen inviterer Centeret ved behov til fysiske cafémøder.

Alle interessede teenagere kan melde sig ind i gruppen her

Gratis partelefon

Hvis det er blevet svært at kommunikere som par og konflikterne i parforholdet tager overhånd, tilbyder Center for Familieudvikling gratis og anonym telefonrådgivning. Rådgiverne ved telefonen er uddannede hos Center for Familieudvikling.

Se mere og find telefonnummer og telefontider her

På vej ud i verden?

Inden I som par eller familie skal udstationeres, kan det være en god idé at få afstemt forventninger til den nye tilværelse med partneren. Det kan fx ske ved et partjek, hvor I sammen med en terapeut tager temperaturen på jeres fælles styrker og udfordringer.

Som medlem af Danes Worldwide opnår du 10% rabat på et partjek.

Rabat på online samtaler

Center for Familieudvikling tilbyder videosamtaler til udstationerede. Samtalerne kan fx handle om trivslen for enten børnene, parforholdet eller hele familien, eller der kan være brug for særlig støtte i forbindelse med psykisk sårbarhed.

Som medlem af Danes Worldwide opnår du 10% rabat på de første fem videosamtaler.

Står I og skal tilbage til Danmark, får du desuden en gratis hjemkomstplan og særligt undervisningsmateriale, dine børns nye, danske skole kan benytte. Det kan være med til at gøre det nemmere for børnene at falde til i de danske rammer.

Hvad gør jeg konkret?

Har du eller I brug for hjælp fra Center for Familieudvikling, sender du i første omgang en mail til jura@danes.dk. Kollegerne her vil så sørge for, at din henvendelse kommer videre til centret. Husk at oplyse medlemsnummer, når du skriver til os.