Præst: Torben Elmbæk Jørgensen

danes worldwide, foreningen for globale danskere

Torben Elmbæk Jørgensen er cand.theol fra Århus Universitet, sognepræst i Eskildstrup-Ønslev på Falster og har en fortid i Danske Sømands- og Udlandskirker. 

Torben Elmbæk Jørgensen har en fortid i Danske Sømands- og Udlandskirker, senest som dansk sømandspræst i Hull i England fra 2012-16.

I seksten år arbejdede Torben på sekretariatet for de danske sømands- og udlandskirker og var ofte udstationeret som dansk præst i udlandet. I marts 2016 fik han embede i Folkekirken.

  • Præst

    Torben Elmbæk Jørgensen

    Hvad gør jeg konkret?

    Du starter med at sende en henvendelse til jura@danes.dk. I de fleste tilfælde kan vores juridiske rådgiver svare på dit spørgsmål og hvis ikke, så bliver de sendt videre til den relevante ekspert.