Psykolog: Mette Nayberg

danes worldwide, foreningen for globale danskere

Mette Nayberg har fokus på din professionelle udvikling og har siden 1991 arbejdet som psykolog med kriser, organisationer, grupper og ledere

Mette Nayberg er cand. psych. fra Århus Universitet, CEO og delejer af Dansk Erhvervspsykologi og Dansk Krisekorps, der tilsammen tæller mere end 500 psykologer.

Mette Nayberg har international erfaring og selv været udstationeret med sin mand og to sønner i England, Tyskland og Sverige i otte år. Undervejs har hun som Danes Worldwide-ekspert gennemført udstationeringskurser for danske virksomheder i samarbejde med Dansk Industri, Danske Bank og revisionsfirmaet KPMG.

I forbindelse med ud- eller hjemstationering kan du kontakte Mette Nayberg med erhvervspsykologiske udfordringer, der berører enten dig selv og/eller dine medarbejdere:

  • Lederudvikling
  • Medarbejderudvikling
  • Trivsel og stresshåndtering
  • Psykisk arbejdsmiljø og
  • Krisehjælp

Hvad gør jeg konkret?

Du starter med at sende en henvendelse til jura@danes.dk. I de fleste tilfælde kan vores juridiske rådgiver svare på dit spørgsmål og hvis ikke, så bliver de sendt videre til den relevante ekspert.

  • Psykolog

    Mette Nayberg