Psykolog: Mette Nayberg

danes worldwide, foreningen for globale danskere

Mette Nayberg har fokus på både personlig og professionel udvikling og har som psykolog arbejdet med organisationer, grupper og ledere siden 1992. 

Mette Nayberg er Cand. psych. fra Århus Universitet, direktør i Dansk Krisekorps, der tæller 400 psykologer, og associeret partner i konsulentfirmaet HR7

Mette Nayberg har fokus på både personlig og professionel udvikling og har som psykolog arbejdet med organisationer, grupper og ledere siden 1992.

Mette Nayberg har selv været udstationeret med sin mand og to sønner i England, Tyskland og Sverige i otte år. Undervejs har hun som Danes Worldwide-ekspert gennemført udstationeringskurser for danske virksomheder, i samarbejde med Dansk Industri, Danske Bank og revisionsfirmaet KPMG.

  • Psykolog

    Mette Nayberg

    Hvad gør jeg konkret?

    Du starter med at sende en henvendelse til jura@danes.dk. I de fleste tilfælde kan vores juridiske rådgiver svare på dit spørgsmål og hvis ikke, så bliver de sendt videre til den relevante ekspert.