Sekretariatet i København

Anne Marie Dalgaard
Generalsekretær

E-mail: amd(a)danes.dk 
Telefon: +45 3332 0913
Twitter: @dalgaard_dw

Anne Marie Dalgaard

Anne Marie Dalgaard har været generalsekretær i Danes Worldwide siden 2010 og ved om nogen, hvad der kendetegner de globale danskere og deres familier.

Anne Marie Dalgaard er cand. jur. fra Københavns Universitet (1989) og har en Executive Master of Corporate Communication fra CBS (2006).

Allerede i sin jurastudietid var Anne Marie interesseret i internationale forhold. Hun læste EU-ret samt international ret og deltog i Duke University ́s Summer School. Som nybagt cand. jur. kom hun i praktik i EU-Kommissionens juridiske tjeneste.

Efter et kort ophold på et britisk advokatkontor fik Anne Marie ansvaret for det multinationale ingeniørfirma ABB ́s kommunikations- og lobbyaktiviteter i Bruxelles. Her var hun i fire år, indtil ABB og Daimler Benz fusionerede og blev til ABB Daimler Benz Transportation (Adtranz).

I 1998 flyttede hun til Moskva med sin familie, studerede russisk og blev ansat i International Science and Technology Center (ISTC), først som Senior Manager med ansvar for samarbejdspartnere i Europa, senere som Group Manager med ansvar for kommunikation, branding, partnerships, events og management training i ISTC ́s hovedregioner: EU, Nordamerika, Asien og det tidligere Sovjetunionen.

 

 

  

Jesper Malmose
Kommunikationskonsulent

E-mail: jesper(a)danes.dk
+45 3529 4122

I Danes Worldwide skriver Jesper bl.a. nyhedsbreve, repræsentantnyt, brochurer, præsentationer og taleudkast samt artikler til DANES. 

Stine Østergaard
Marketing Manager

E-mail: stine(a)danes.dk
+45 3529 4127

Stine er ansvarlig for marketing, branding og vores grafiske udtryk. Hun er uddannet cand.merc fra CBS. Derudover har Stine under sin studietid boet i Paris og New York. 

Pia Porsborg Solmer
Senior Advisor

E-mail: pia(a)danes.dk
+45 7870 4627

Pia servicerer vores Corporate medlemmer og sikrer vidensdeling af aktuelle problemstillinger indenfor HR/mobility. Pia har været udstationeret i hhv. Syd Korea og Vietnam.
 

Pal Jauernik
Senior Manager

E-mail: pal(a)danes.dk
+45 3529 4121 

Har du spørgsmål angående repræsentanter, vores samarbejdspartnere eller Fredensborghusene, er du velkommen til at kontakte Pal.

Lizette Harritsø
HR Manager

E-mail: lizette(a)danes.dk 
+45 7870 4623

Lizette er vores HR Manager. Hun står derudover også for konfirmationsholdet på Sommerskolen.

Øivind Holtermann
Redaktør og presseansvarlig

E-mail: oivind(a)danes.dk
+45 3529 4123 / +45 2292 5191

Øivind er redaktør på medlemsmagasinet DANES og vores presseansvarlige medarbejder. Han er uddannet journalist og har tidligere boet i Norge, Belgien, Frankrig og Rusland.

Yuriy Fogh Axelsen
Juridisk medarbejder

E-mail: yuriy(a)danes.dk
+45 3529 4129

Yuriy er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet. Han har tidligere arbejdet med udlændingeret med særligt fokus på familiesammenføringer og arbejdstilladelser hos Immigrationlaw.dk, samt forbrugerret med særligt fokus på biler og færdsel hos FDM.

David Merrild-Hansen
Webmaster, studentermedhjælper

E-mail: david(a)danes.dk 
+45 7870 4629

David er en af vores to webmasters.
Når han ikke sidder hos os, studerer David Kommunikation og IT på Københavns Universitet.

Stine Würtz Wæver
Webmaster, studentermedhjælper

E-mail: stineww(a)danes.dk
+45 7870 4629

Stine er webmaster hos os. 
Udover at arbejde hos os er hun i gang med sin kandidat i Kommunikation og IT på Københavns Universitet.

Kim Koch
Senior Økonomiansvarlig

E-mail: kim(a)danes.dk 
+45 3360 9730

Kim er merkonom i regnskab og kommer fra et job som regnskabschef i Pharmadanmark.

Lise Schouboe
Senior Service Advisor

E-mail: lise(a)danes.dk 
+45 7870 4628

Lise fokuserer på foreningens seniorer med henblik på øget rådgivning samt tilrettelæggelse af arrangementer af forskellig karakter. 

Tina Andersen
Skolesekretær

E-mail: tina(a)danes.dk 
+45 3529 4124 

Tina er Danes Worldwides faste skolesekretær. Hun svarer på spørgsmål ang. Sommerskolen og Online Danskundervisning.

Solveig Kolbe Engberg
Koordinator for Sommerskolen og Mini-Sommerskolen

E-mail: solveig(a)danes.dk 
+45 3529 4128

Solveig er læreruddannet fra Zahles Seminarium i 2002 med linjefagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk og idræt.

Niklas Jessing
Assisterende koordinator for Mini-Sommerskolen

E-mail: niklas(a)danes.dk

Niklas er assisterende koordinator for Mini-Sommerskolen. Han er Cand.Mag. i Læring & Forandringsprocesser samt Bsc. I Idræt & Sundhed. Når han ikke sidder hos os, arbejder Niklas på Ørestad Gymnasium, hvor han underviser i Idræt.

Malene Smidt Nielsen
Assisterende koordinator for Sommerskolen

E-mail: malene(a)danes.dk
+45 7870 4625

Malene er assisterende koordinator for Sommerskolen. Hun er uddannet lærer fra Odense Seminarium og har en kandidat i pædagogisk antropologi og globalisering fra Aarhus Universitet.

Paw Kraglund
Undervisningschef

E-mail: paw(a)danes.dk
+45 7870 4624 

Paw er undervisningschef for Onlineundervisningen og Sommerskolen. Paw er uddannet lærer fra Aarhus Lærerseminarium og har en kandidat i Pædagogisk Sociologi fra Aarhus Universitet.

Anne Frydendal
Projektleder

E-mail: anne(a)danes.dk
+45 3360 1758

Anne er udviklingsansvarlig lærer for 0.-3. klasse. Hun er uddannet lærer fra Zahles Seminarium i 2011 med linjefag i dansk, idræt og natur/teknologi. Anne har mange års erfaring som lærer fra den danske folkeskole.

Charlotte Holten Krebs
Lærer og udviklingsansvarlig

E-mail: charlotte(a)danes.dk 
+45 3332 0913

Charlotte er lærer og udviklingsansvarlig på Begynderdansk og Basisdansk 13+. Charlotte har undervist i dansk, samfundsfag og historie og har desuden en diplomuddannelse som læsevejleder.

Anja Kjær
Lærer

E-mail: anja(a)danes.dk
+45 3360 1759

Anja er udviklingsansvarlig lærer for 7.-9. klasse og har ansvaret for 9.-klassesprøven. Hun blev uddannet lærer i 1998 med linjefag i dansk og musik og har desuden en uddannelse som skolebibliotekar med en PD i ”Medier og kommunikation”. Anja har 19 års erfaring fra folkeskolen som lærer og læringsvejleder.

Frederik L. Markussen
Lærer

E-mail: frederik(a)danes.dk 
+45 3529 4126

Frederik er udviklingsansvarlig lærer for 4.-6. klasse og har derudover ansvaret på Learning Centers. Han er uddannet fra Frederiksberg Seminarium i 2012 med linjefagene dansk og idræt. Frederik har undervisningserfaring fra folkeskolen, specialområdet og et enkelt år på en skole i Kina.

Michael Marboe
Udvikler på e-læringsprodukter

E-mail: michael(a)danes.dk 
+45 7870 4620

Michael er uddannet Cand. IT. i spildesign på ITU i København, hvor han designede og udviklede computerspil. Tidligere har han arbejdet med web- design og administration, og hos Danes Worldwide udvikler og integrerer han interaktive elementer til onlineundervisningen og tager sig af mindre grafiske opgaver. Derudover administrerer og videreudvikler han læringsportalen, Canvas.

Emil Braasch
Studentermedhjælper

E-mail: emilbraasch(a)danes.dk
+45 7870 4622

Emil er vores studentermedhjælper. Når han ikke er hos os, læser Emil International Business in Asia på Copenhagen Business School.
 

Ea Als-Andersson
Studentermedhjælper

E-mail: ea(a)danes.dk

Ea er studentermedhjælper på skoledansk 0.-3. klasse og assisterer desuden lærerne i deres live-undervisning. Ea har en bachelor i Dansk og undervisningserfaring fra folkeskolen. Til daglig læser hun en kandidat i Didaktik og Dansk på Danmarks Pædagogiske Universitet, hvor hun bliver færdig sommeren 2018.

Kim Rasmussen
Studentermedhjælper

E-mail: kimr(a)danes.dk

Kim er studentermedhjælper på skoledansk 4.-6. klasse. Han studerer til daglig på læreruddannelsen UCC Carlsberg. Han er uddannet dansklærer, men mangler at færdiggøre historie, som han afslutter januar 2018, og samfundsfag som han afslutter sommeren 2019.

Casper Arensberg Engberg
Administrativ medhjælper

E-mail: casper(a)danes.dk
+45 78 70 46 22

Casper er vores administrative medhjælper. Han hjælper med den daglige drift på kontoret. I sommeren 2017 blev han færdig med gymnasiet.

Karin Theil Gregersen
Studentermedhjælper

E-mail: karin(a)danes.dk
+45 3332 0913

Karin er ansat som studentermedhjælper i lærerteamet, hvor hun arbejder sammen med lærer Anja Kjær.

 

 

Laura Loop
Studievejleder

E-mail: laura(a)danes.dk

Laura er klar til at svare på spørgsmål angående studier i udlandet via mail. Når Laura ikke er hos os studerer hun  etnologi ved Københavns Universitet.

Back to Top

Til top

Kontakt

Danes Worldwide
Købmagergade 67, 2. sal
DK-1150 København K

danes(a)danes.dk
Tlf +45 3332 0913    

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev