Sprogklasser på Sommerskolen

dansk skriveøvelse


Begynderdansk

Begynderdansk er for de elever, som kan lidt dansk eller gerne vil lære dansk for første gang.

Typisk taler eleverne ikke dansk til hverdag, men vil gerne lære sproget bl.a. for at kunne tale med deres nærmeste familie.

Nogle elever har et stort passivt ordforråd, men foretrækker at svare på et andet sprog end dansk eller er nødt til at blande dansk med et andet sprog for at kunne gøre sig forståelige.

Eleverne har typisk aldrig boet i Danmark, men det er vigtigt for forældrene, at deres barn kan holde fast i dansk sprog og kultur.

Begynderdansk fokuserer på at udvide elevernes ordforråd og lære dem at klare hverdagssituationer på dansk.

Læs mere om Begynderdansk

Dansk for øvede

Dansk for øvede er for de elever, som kan begå sig på dansk i hverdagen, men som ikke taler et alderssvarende dansk.

Typisk er hovedsproget i familien ikke dansk, men dansk tales fx med én af forældrene. Måske har eleven ikke boet i Danmark eller er flyttet i en tidlig alder, men forældrene vil gerne holde muligheden åben for, at han eller hun kan tage hele eller dele af sin uddannelse i Danmark. Dansk for øvede giver eleverne faglige udfordringer i særligt mundtlig dansk og i nogen grad skriftlig dansk.

Dansk for øvede fokuserer på at udvikle elevernes grammatiske viden og kunnen – fx ordstilling, uregelmæssig bøjning af adjektiver og verber – samt udtale og ordforråd.

Læs mere om Dansk for øvede

Skoledansk

Skoledansk er for de elever, som modtager danskundervisning til daglig, hvori der bl.a. lægges vægt på det skriftlige.

Eleverne på skoledanskholdene taler dansk til daglig. Undervisningen fokuserer på, at eleverne i fremtiden har mulighed for at bosætte sig i Danmark og gå i dansk skole på alderssvarende niveau eller blive optaget på en dansk uddannelse med dansk som fællessprog.

Udover dansk sprog lærer eleverne også om, hvordan det danske samfund og det danske skole- og uddannelsessystem fungerer.

Læs mere om Skoledansk