Status på Sommerskolerne

Sommeren 2020 blev en sommer, ingen af os glemmer. For corona-epidemien vendte op og ned på alle de planer, vi alle sammen havde lagt – og det gælder også Sommerskolen og Familie-Sommerskolen.

Børn der lærer

Sommeren 2020 blev en sommer, ingen af os glemmer. For corona-epidemien vendte op og ned på alle de planer, vi alle sammen havde lagt – og det gælder også Sommerskolen og Familie-Sommerskolen. Vi måtte som bekendt aflyse for første gang i sommerskolernes næsten 40-årige historie. Og det er vi stadig rigtig kede af.
Ikke mindst fordi vi ved, at rigtig mange elever havde glædet sig til at være sammen med andre udlandsdanske børn og unge – nogle fordi det var første gang, andre fordi de har prøvet det før og ved, hvor sjovt og spændende det er. Men sådan blev det altså ikke i år.
 
Fra live til online
Stort set dagen efter afslutningen på sommerskolerne 2019 gik vi i gang med at forberede dette års sommerskoler. Med at finde efterskoler, hvor vi kan afholde Sommerskolen og Familie-Sommerskolen, og med at ansætte lærere og aktivitetsledere, planlægge undervisning, ekskursioner osv.
Det er et omfattende arbejde, som kræver mange ressourcer. Det er også derfor, vi ikke var i stand til at refundere hele det indbetalte beløb. I stedet lancerede vi en virtuel sommerskole med opgaver og udfordringer, som kunne løses hjemmefra. Og som – forhåbentlig – kunne give eleverne en følelse af at være en lille smule på Sommerskolen eller Familie-Sommerskolen, selv om vi jo godt ved, at det aldrig kan erstatte det fysiske samvær med kammeraterne og alle de andre voksne på skolerne.

Sommerskolen 2021

Og hvad så med næste år – bliver der sommerskoler i 2021? Det korte svar på det spørgsmål er: JA! Hvis myndighederne tillader det. Vi er allerede i fuld gang med planlægningen af Sommerskolen og Familie-Sommerskolen 2021, og vi tror på, at det bliver som det plejer, med knap tre ugers samvær, eller ni dage for jer, som skal på Familie-Sommerskolen her i Danmark. Men – ingen kan naturligvis vide, hvordan corona-situationen ser ud til næste sommer. 

Flere valgmuligheder
Sideløbende arbejder vi på en plan B, som indeholder en online sommerskole i stil med den virtuelle udgave, vi tilbød i sommer – men med mulighed for interaktion med en lærer og nogle klassekammerater. Det vil desuden være muligt at tilmelde sig Online-Sommerskolen særskilt – fx hvis I mener, det er urealistisk for jer at komme til Danmark i juli måned. 
Men det er naturligvis vores mål, at Sommerskolen og Familie-Sommerskolen 2021 kan blive ”live” – ligesom alle de andre år. For vi glæder os rigtig meget til at være sammen med alle eleverne og de voksne, som er en del af sommerskolerne.

Tilmelding
Som sagt er det vores helt klare mål, at der bliver sommerskole til næste år. Vi holder jer naturligvis løbende orienteret om, hvad der sker. Foreløbig har vi udskudt datoen for indbetaling af tilmeldingsgebyret til den 31. oktober, og I kan læse mere om bl.a. betaling for sommerskolerne her.

Vi glæder os til at se både nye og gamle elever på Sommerskolen og Familie-Sommerskolen 2021!