Stemmeret for udlandsdanskere

Hvis du er dansk statsborger og bor i udlandet, kan du som udgangspunkt ikke stemme til danske folketingsvalg, og det er et emne, som optager rigtig mange af Danes Worldwides medlemmer. Det ser vi bl.a. i de undersøgelser, vi har gennemført blandt danskere i udlandet i de seneste år.

Christiansborg

Når vi kigger på resten af Europa, tillader stort set alle andre EU-lande, at deres medborgere i udlandet deltager i valg til de nationale parlamenter. I enkelte lande – fx Belgien og Luxembourg –er deltagelse i valg endda obligatorisk. I EU er det kun Danmark og Irland, der ikke tillader deres medborgere at stemme­ til parlamentsvalg.

Hvad er kravene for at kunne stemme?

Valglisten bestemmer, hvem der har ret til at stemme ved bl.a. de danske folketingsvalg. Du bliver automatisk tilmeldt valglisten, når du opfylder kravene for valgret. I dag er kravene, at du skal

 • være fyldt 18 år 
 • have dansk indfødsret 
 • senest 7.-dagen før valgdagen have fast bopæl i riget.

Dette sidste krav sætter en stopper for indflydelse på politikken i Danmark for danskere, der bor i udlandet. Det er dog muligt for nogle udlandsdanskere at stemme til folketingsvalget. Det gælder, hvis du

 • opholder dig i udlandet og agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen
 • er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget
 • er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en dansk offentlig myndighed, en privat virksomhed eller en forening
 • opholder dig i udlandet som ansat i en international organisation, som Danmark er medlem af
 • er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet, som del af en dansk hjælpeorganisation
 • opholder dig i udlandet pga. uddannelse
 • opholder dig i udlandet af helbredsmæssige grunde
 • opholder dig i udlandet og hvad angår tilknytningen til riget må sidestilles med ovennævnte.

Tilhører du en af ovennævnte grupper, kan du altså blive optaget på valglisten og stemme til folketingsvalg.

Ægtefæller, registrerede partnere og faste samlevere til de nævnte personer bevarer deres valgret på samme vilkår.

Jeg bor allerede ude – hvordan kommer jeg på valglisten?

Det gør du ved hjælp af NemID. Har du ikke NemID, kan du hente et ansøgningsskema, som du udfylder og sender til folkeregisteret i din seneste bopælskommune.

Jeg flytter snart fra Danmark – hvordan kommer jeg på valglisten?

For at kunne stemme til fx folketingsvalg i Danmark, skal du søge om at komme på valglisten. Det gør du på folkeregisteret i forbindelse med, at du anmelder, at du flytter til udlandet.

Hvor længe forbliver jeg på valglisten som udlandsdansker?

Bliver du optaget på valglisten, gælder optagelsen i 2 år. Du vil modtage et brev om, hvor længe din optagelse på valglisten gælder. Optagelse på valglisten giver stemmeret til folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet, men ikke til kommunale og regionale valg.

Husk: Din ansøgning skal være behandlet senest 7 dage før valgdagen.

Danes Worldwides holdning

Foreningen arbejder for, at der – næste gang Grundloven skal revideres – bliver vedtaget udvidet adgang for danskere i udlandet til at stemme ved Folketingsvalg. Danmark kommer hermed på linje med andre nordiske/europæiske lande. Læs mere om mærkesagen her.

Flere oplysninger om stemmeret for udlandsdanskere

Her kan du læse mere om stemmeret for udlandsdanskere:

Oplysninger på siden er alene til orientering. Vi tager ikke ansvar for eventuelle fejl, stavefejl eller undladelser – eller for konsekvenserne heraf.