Udlandsdanskere behøver Danmarks hjælp under corona-pandemien

Debatindlæg i Berlingske om covid-19-vaccination i Danmark af Anne Marie Dalgaard, generalsekretær i Danes Worldwide.

vaccination af udlandsdanskere, danes worldwide

Debatindlæg af Anne Marie Dalgaard, generalsekretær i Danes Worldwide.

Bragt i Berlingske d. 23. juni 2021:


Berlingske bragte 17. juni det desværre meget aktuelle indlæg ”Danmark donerer vacciner til Kenya, men er ligeglad med udlandsdanskere” skrevet af en dansk forsker i Sarajevo i Bosnien. 

Danes Worldwide skrev allerede i januar til sundhedsministeren for at gøre opmærksom på, at en del udlandsdanskere bor i lande, hvor de ikke har adgang til en vaccine igennem et offentligt corona-vaccinationsprogram eller den private sektor. Vi bad derfor ministeren om, at udlandsdanskere i denne helt særlige situation, hvor corona-pandemien hærger, blev omfattet af det danske vaccinationsprogram. Danes Worldwides forslag var, at udlandsdanskere uden adgang til en vaccine lokalt bør indgå i det danske vaccinationsprogram efter samme principper, som hvis de aktuelt boede i Danmark – dvs. efter alder og helbred. Og naturligvis underlagt alle gældende rejserestriktioner hjem til Danmark. Vi foreslog også eventuel egenbetaling.

Det er vigtigt her at understrege, at der ikke er tale om, at udlandsdanskere i hobetal kommer væltende ind over grænsen for at få en vaccine.

Danes Worldwide lancerede 16. marts i år en global undersøgelse om udlandsdanskeres corona-situation, som 3.310 danske statsborgere fordelt over 111 lande deltog i. Til spørgsmålet ”Hvordan er dine muligheder for at blive vaccineret i dit bopælsland?” svarer 69%, at de indgår i et gratis vaccinationsprogram i deres bopælsland på lige fod med lokalbefolkningen, 5% har mulighed for at blive vaccineret mod betaling, 4% kan ikke blive vaccineret, mens 20% (ligeledes i marts måned) svarer, at deres vaccine-situation endnu er uvis. 

Selve omfanget af danskere i udlandet uden adgang til en vaccine er med andre ord ikke stort og vil derfor ikke belaste Danmarks vaccineprogram i væsentlig grad. Danmark har indkøbt 23 millioner doser vacciner – mere end rigeligt til at kunne vaccinere den samlede befolkning i Danmark. 

Danes Worldwide vurderer, at problemet maksimalt omhandler et firecifret antal danskere i udlandet – men denne gruppe danskere står i en virkelig vanskelig situation!

Nogle danskere i Danmark glemmer af og til, at mange danskere i udlandet arbejder for danske virksomheder, hvor medvind på eksportmarkeder hænger direkte sammen med vækst og velfærd hjemme i Danmark. Derfor bakker en lang række danske handelskamre i Asien, Nord- og Sydamerika såvel som fagforeninger og erhvervsorganisationer i Danmark op om Danes Worldwides appel til en snarlig løsning. 

Hvordan ser det ud i dag? Sundhedsstyrelsen oplyste i juni, at personer med midlertidigt ophold i Danmark har ret til gratis vaccination mod COVID-19, også uden sygesikring i Danmark. Men to kriterier skal opfyldes: ”Opholdet skal have en forventet varighed af mindst 30 dage” og ”Formålet må ikke være at få vaccination.”
De danske myndigheder præciserede nogle uger senere, at en vaccination ”tidligst kan igangsættes 14 dage efter ankomst til Danmark.”

Altså skal danskere bosat i bl.a. Asien mindst kunne afsætte 6 uger til hele processen. Og at angive “deltagelse i familiefødselsdag” eller ”besøg i mit sommerhus i Danmark” som årsag til et snarligt besøg hjemme i Danmark, er tilsyneladende at foretrække fremfor ”Jeg er i fare for at få covid-19, og det er umuligt for mig at blive vaccineret i mit bopælsland”…

Situationen forekommer uretfærdig i lyset af, at Folketinget allerede i februar vedtog en ændring af epidemiloven, der giver udlændinge med midlertidigt ophold i Danmark adgang til corona-vaccinerne. Det drejer sig bl.a. om diplomater fra lande uden for EU, asylansøgere og udlændinge i Danmark uden lovligt ophold (herunder uregistrerede udlændinge, hjemløse m.v.).

Det er bestemt dejligt, at Danmark kan tage hånd om andre. Vi er glade for denne solidaritet, men efterlyser, at den også gælder egne statsborgere.

Vi opfordrer Folketinget til at lade sig inspirere af bl.a. Frankrig, der tilbyder vacciner til alle expat-franskmænd og deres familier under ophold i Frankrig. Eller Portugal, der tilbyder vacciner til hjemvendte expat-portugisere, som indgår i det nationale vaccinationsprogram efter alder og helbred. Altså præcis den løsning Danes Worldwide foreslog for snart 6 måneder siden.

Corona-pandemien er i helt ekstraordinær grad en global udfordring, som kræver global solidaritet. Dette gælder ikke mindst de ressourcerige lande, der heldigvis har formået at inddæmme pandemien.  

Danmark – husk at der også er danskere udenfor de danske grænser!