Danes Worldwide Learning Centers

Børn der lærer dansk på et learning center

Hvad er et Learning Center?

Et Learning Center er udlandsdanske børns mulighed for at modtage klasseundervisning i dansk med en lokal lærer. I undervisningen bruger eleverne Danes Worldwides papirmaterialer, der udvikles specifikt til Learning Centers. Papirmaterialerne er fremstillet, så man som lærer kan undervise børn på forskellige klassetrin sammen.

Hvordan bliver et Learning Center til?

Danes Worldwide står for udvikling og fremstilling af undervisningsmaterialer og evt. sparring med den lokale lærer.

Ud over undervisningsmaterialer er der brug for følgende for at etablere et Learning Center:

  • minimum 5 elever, som deltager i undervisningen
  • en lærer, der kan stå for undervisningen
  • en administrativ person, der kan stå for fx tilmeldinger (kan være læreren)
  • lokale til undervisning.

De nævnte opgaver varetages af den/de person(er), som lokalt står for etableringen af Learning Centret.

Undervisningsmaterialet

Papirmaterialerne er udviklet specifikt til undervisning af udenlandsdanske børn i danskfaget, dvs. til at arbejde med dansk sprog og litteratur, men ikke til undervisning i at tale dansk.

Materialerne henvender sig til børn i alderen 6-15 år med et nogenlunde alderssvarende dansk – svarende til elever, der går i 0.-8. klasse i den danske folkeskole.

Indhold og pris

Papirmaterialerne omfatter:

  • 8 opgavesæt (september-april) med en opgavemængde passende til 1-1,5 times undervisning ugentligt
  • adgang til alle tekster, film mm., der skal bruges i undervisningen
  • 4 Danes-film, der produceres til undervisning af udenlandsdanske børns forståelse af dansk kultur, natur og historie
  • personligt UNI-login til både elever og lærer med adgang til frilæsningsbøger og grammatikopgaver.

Prisen er 3.500 DKK pr. elev pr. skoleår + medlemskab af Danes Worldwide. Derudover vil det være muligt at tilkøbe fx en opstart-test af eleverne og en årlig stave- og læseprøve.

Øvrige muligheder for undervisning

Danes Worldwides øvrige undervisningsmaterialer (Online Skoledansk, Begynder- og Basisdansk) kan implementeres i et Learning Center. Den lokale lærer vil her fungere som hjælpelærer for eleven, som også har en lærer på sekretariatet i København.

Spørgsmål?

Vil du vide mere om Learning Centers og muligheden for at oprette et i din by? Så kan du kontakte vores undervisningschef Anja Kjær.