9.-klasseprøven i dansk

Find svar på, hvad prøven giver adgang til i den danske uddannelsessystem

skole

Elever, der følger online Skoledansk i 9. klasse (FP9) hos Danes Worldwide, har mulighed for at tage prøven i faget dansk.

For at tage 9.-klasseprøven skal eleven også tilmeldes Den Danske Sommerskole det skoleår, hvor 9. klasse skal afsluttes. På Den Danske Sommerskole fortsætter undervisningen med henblik på den afsluttende prøve i danskfaget, og Sommerskolen afsluttes med prøven.

Da 9.-klasseprøven ligger i juli måned og ikke i maj, når andre folkeskoleelever går op til Folkeskolens Prøve, udvikler Undervisningsministeriet særlige prøver til Danes Worldwides 9.-klasseprøve. Det er også ministeriet, der beskikker en censor til prøven.

Højt niveau

Over de sidste 20 år har næsten 600 elever taget 9.-klasseprøven i dansk på Den Danske Sommerskole. Gennem flere år har vi konstateret, at vores elevers resultater ligger over landsgennemsnittet i Danmark ved 9.-klasseprøven. Det er vi naturligvis meget stolte af.

Hvad giver 9.-klasseprøven adgang til?

For mange elever er 9.-klasseprøven (Folkeskolens Prøve – FP9) et springbræt til studier i Danmark. For at blive indstillet til 9.-klasseprøven skal eleverne følge Skoledansk online på 9. klassetrin.

Med et eksamensbevis i hånden har de unge mennesker et håndgribeligt bevis på deres dansksproglige færdigheder og dermed et fingerpeg om, hvor de står rent fagligt, hvis de skal direkte hjem og gå i gymnasiet.

9.-klasseprøven i dansk er ikke i sig selv adgangsgivende til hverken ungdomsuddannelserne eller de videregående uddannelser i Danmark. Men for mange elever kan den afsluttende 9.-klasseprøve i grundskolen være et springbræt til studier i Danmark.

Prøven tæller også med ”i regnskabet” for de unge, som søger bevarelse af dansk statsborgerskab, inden de fylder 22 år eller senere i livet ønsker familiesammenføring.

Optagelse på ungdoms- og erhvervsuddannelser

Der gælder særlige regler for unge, som bosat i udlandet. Her kan du læse mere om optagelse fra en udenlandsk grundskole på:

 • Gymnasium og erhvervsuddannelse
  Hvis du søger optagelse på et gymnasium (stx, hhx, htx, hf eller eux) fra udlandet skal din udenlandske skoleuddannelse skal være på niveau med en afsluttet dansk 9. eller 10. klasse. Det er op til den enkelte rektor at foretage en vurdering af dit danskniveau. Læs mere her:
  Gymnasium
  Erhvervsuddannelse

 • Dansk a-niveau som Hf-enkeltfag
  Ønsker man at læse dansk online som enkeltfag (a-niveau) er der krav om en bestået 9.-klasseprøve i dansk. Samtidig skal det være min. ét år siden, man afsluttede sin grunduddannelse.
  Se § 17. i Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser.

Når man ikke behøver at tage 9.-klasseprøven i dansk, er det så spild af tid, når den ikke er direkte adgangsgivende til en gymnasial uddannelse? På ingen måde! Ved at følge vores onlineundervisning og afslutningsvis tage 9.-klasseprøven i dansk kan vores elever oparbejde et fagligt niveau, viden og redskaber, der kan hjælpe dem med optagelsesprøven.

Det er derfor vores anbefaling, at eleverne fortsat bruger kræfter og tid på 9.-klasseprøven i dansk – med kammeraterne på Sommerskolen bliver det en rigtig god oplevelse.

Vi er opmærksomme på, at optagelsesprøverne til de gymnasiale uddannelser ofte ligger i samme periode som Sommerskolen. Derfor tilbyder vi, at elever, der skal direkte på en gymnasial uddannelse, har mulighed for at framelde sig Sommerskolen.

Optagelse på videregåendeuddannelser

kal man optages på en videregående uddannelse i Danmark kræves det, at man har dansk på a-niveau (opnås på stx, hhx, htx, hf og eux). Hvis ikke man har bevis på dansk på a-niveau, kan man dokumentere sine danskfærdigheder ved at tage Studieprøven.

 • De fleste universitetsuddannelser kræver, at man består alle Studieprøvens discipliner med karakteren 02.
 • Visse uddannelser (fx medicin og tandplejer) kræver, at man består alle Studieprøvens discipliner med karakteren 07.
 • For DTU gælder det særlige, at dokumentationskravet for dansk på a-niveau kan godkendes med 9.-klasseprøven fra Danes Worldwide og hvis eleven taler dansk i hjemmet. Grunden til, at der er lavere krav til dansk-niveau på DTU er, at der på uddannelserne undervises på engelsk.

Læs om studieprøven her

Hvorfor skal jeg tage 9.-klasseprøven i dansk?

Det er en særlig tilfredsstillelse at få papir på sine færdigheder, men ud over det, kan 9.-klasseprøven vise sig særdeles brugbar i flere tilfælde:

 • Hvis man ønsker at læse dansk på HF-niveau som enkeltfag, er det et krav, at man som minimum har en 9.-klasseprøve i dansk.
 • Nogle private gymnasier stiller krav om en 9.-klasseprøve i dansk fra Danes Worldwide for at kunne blive optaget.
 • En 9.-klasseprøve i dansk vil også tælle med ”i regnskabet”, når man søger om at bevare sit danske statsborgerskab, inden man fylder 22 år.
  Se mere om bevarelse af dansk statsborgerskab her.
 • Skulle det senere i livet blive aktuelt med familiesammenføring til Danmark for dit barn og dennes udenlandske ægtefælle, så er der krav om, at man skal dokumentere danskkundskaber svarende til Prøve i Dansk 3. Udlændingestyrelsen anerkender 9.-klassesprøven fra Danes Worldwide som tilstrækkelig dokumentation for sprogkravet, såfremt de fire danskdiscipliner er bestået med det fornødne karaktergennemsnit.