Learning Center Dubai

Lær dansk i Dubai

Danes Worldwide Learning Center samarbejder i Dubai med Danskskolen i Dubai.

Gruppeundervisning Skoledansk

Sprogniveau: Skoledansk
Alder: 6-17 år

Gruppeundervisning Skoledansk er for børn, der gerne vil undervises i en gruppe og med en lærer i klasselokalet.

Niveauet på Gruppeundervisning Skoledansk nærmer sig niveauet dansk i folkeskolen, da eleverne opnår et godt kendskab til det danske sprog og opnår danskfaglige færdigheder, som gør det muligt for dem at komme tilbage til det danske skolesystem. Det må dog påregnes, at barnet vil have visse ”huller” i dansk grammatik og i skriftlig formulering.

Gruppeundervisningen foregår i klassen, hvor der typisk vil være en fælles start med alle eleverne. Derefter vil børnene på holdet Gruppeundervisning Skoledansk arbejde med opgaverne i papirform, som deles ud af læreren. I undervisningen lægges der bl.a. vægt på samarbejde mellem eleverne og træning i samtale og lytning. Eventuelt hjemmearbejde aftales med læreren.

Kontakt Learning Center Dubai

Har du spørgsmål eller er du interesseret i at blive en del af Learning Center Dubai, kan du kontakte koordinatoren Maria i Dubai på maria@danskskolen.com eller info@danskskolen.com