Handelsbetingelser

Find vilkår og betingelser ved køb af vores produkter og ydelser.

solskin over dagpenge for udlandsdanskere

Gældende fra den 28. juni 2024

§ 1 Anvendelse

Disse handelsbetingelser (herefter benævnt ”betingelserne”) finder anvendelse ved brugerens (herefter benævnt ”kunden”) køb af alle ydelser eller produkter solgt på danes.dk/members.danes.dk (herefter benævnt ”hjemmesiden”) af Danes Worldwide eller Den Danske Sommerskole (herefter samlet benævnt ”virksomhederne”), medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt.  

Har du spørgsmål eller kommentarer til vores handelsbetingelser, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på tlf. (+45) 33 32 09 13 eller danes@danes.dk

§ 2 Virksomhedsoplysninger

Danes Worldwide og Den Danske Sommerskole er to separate juridiske enheder. Sommerskolen og Familie-Sommerskolen hører under den selvejende institution Den Danske Sommerskole, mens Danes Worldwide udbyder online danskundervisning, juridisk rådgivning og sagsbehandling. Den ene virksomhed kan ikke stilles økonomisk ansvarlig over for den anden. 

Danes Worldwide 

CVR: 53 03 57 28 
Nørre Voldgade 21, 4. sal 
DK-1358 København K  
+45 33 32 09 13  
danes@danes.dk  

Den Danske Sommerskole 

CVR: 64 30 03 18 
Nørre Voldgade 21, 4. sal 
DK-1358 København K  
+45 33 32 09 13  
sommerskolen@danes.dk 

§ 3 Priser

Stk. 1. Alle priser på hjemmesiden er angivet i danske kroner (DKK).  

Stk. 2. Medlemskontingent samt online- og skoleundervisning er begge fritaget for moms, mens juridisk sagsbehandling er en momspligtig ydelse.  

Stk. 3. Den Danske Sommerskole forbeholder sig dog retten til at opkræve betaling for moms på et senere tidspunkt, hvis Den Danske Sommerskoles aktiviteter bliver momspligtig på et tidspunkt og på en sådan måde, at moms skulle have været pålagt og opkrævet allerede fra købstidspunktet som følge af momspligts indtræden inden afholdelse af de fra sommerskolen indkøbte ydelser.

Stk. 4. Den samlede pris for ydelsen og/eller produktet følger den gældende prisliste angivet på hjemmesiden på det tidspunkt, kunden foretager købet, medmindre andet udtrykkeligt samt skriftligt er aftalt. 

Stk. 5. Virksomhederne forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for evt. trykfejl.  

§ 4 Betaling

Stk. 1. Der kan betales med Dankort, VisaDankort, e-Dankort, Visakort, MasterCard, Maestro, American Express, Visa Electron, Apple Pay, Google Pay eller MobilePay.  

Stk. 2. Det er muligt at betale via bankoverførsel. Dette skal ske snarest muligt og senest 7 dage efter bestilling. 

Stk. 3. Hvis der betales med kreditkort, pålægges et gebyr på kreditkortbetalinger foretaget med private kreditkort udstedt uden for EU samt på alle firmakort uanset udstedelsesland. For alle typer kort gælder, at kortudsteder derudover kan opkræve et gebyr i forbindelse med betalingen. 

Stk. 4. Kundens kreditkortoplysninger krypteres. Virksomhederne modtager kun nødvendige informationer for at identificere det ordreID, der betales for.  

Stk. 5. Betalingsformidleren, QuickPay, bruger sikkerhedsprotokollen SSL, der krypterer alle overførsler af kundens informationer. Det betyder, at kundens kortoplysninger beskyttes under overførslen fra hjemmesiden via QuickPay til NETS. Nærmere forklaring om, hvordan en SSL-betaling gennemføres kan findes på: https://quickpay.net/dk/helpdesk/pci/.  

§ 5 Personsdata

Kundens oplysninger bliver transmitteret i krypteret form, når kunden køber ydelser og eller produkter på hjemmesiden. Oplysninger i forbindelse med kundens køb opbevares så længe kundeforholdet består, og maksimalt i 5 år efter kundeforholdet er ophørt.  Læs vores datapolitik her 

§ 6 Levering

Virksomhederne sender enten med PostNord A/S eller DHL. Omkostninger forbundet hermed afholdes som udgangspunkt af kunden, medmindre andet skriftligt er aftalt.  

§ 7 Fortrydelsesret

Stk. 1. Kunden har fra købstidspunktet 14 dages fortrydelsesret. 

Stk. 2. Hvis kunden ønsker at fortryde sit køb, skal kunden hurtigst muligt afgive en utvetydig og skriftlig besked til den rette udbyder, det vil sige enten Danes Worldwide eller Den Danske Sommerskole. Beskeden skal klart og tydeligt erklære, at kunden gerne vil fortryde købet.  

Stk. 3. Ved accept af handelsbetingelserne giver kunden samtidig samtykke til, at virksomheden kan gå i gang med at levere ydelsen og/eller produktet med det samme fra købstidspunktet.  

Stk. 4. Hvis kunden benytter sin fortrydelsesret efter levering af hele eller dele af ydelsen og/eller produktet, men inden udløbet af de 14 dages fortrydelsesret, vil virksomheden opkræve betalingen for den allerede leverede ydelse og/eller produkt. Det beløb som virksomheden vil kræve betaling for, vil stå i rimeligt forhold til omfanget af den ydelse, som allerede er leveret, sammenlignet med aftalens fulde opfyldelse.  

Stk. 5. Kunden kan ikke fortryde sit køb, når der er gået mere end 14 dage fra købstidspunktet.  

Stk. 6. Der kan forekomme afvigelser fra udgangspunktet i § 7, jf. de enkelte ydelser og/eller produkter angivet i §§ 13-16.  

§ 8 Reklamationsret

Stk. 1. Kunden har som udgangspunkt to års reklamationsret efter købelovens regler regnet fra produktets modtagelse. Ved tjenesteydelser kan der som udgangspunkt reklameres i 3 år efter fejlen, er opdaget eller burde være opdaget. Hærværk, misbrug eller lignende er ikke omfattet af reklamationsretten. 

Stk. 2. Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles virksomheden inden for rimelig tid efter, at fejlen er opdaget eller burde være opdaget. Kunden skal oplyse om produktets fejl/mangler. 

§ 9 Forbrugeraftaleloven

Kundens ordreafgivelse og køb på hjemmesiden sker på dansk og er underlagt almindelig dansk lovgivning, herunder lov om visse forbrugeraftaler (dørsalg m.v., fjernsalg og løbende tjenesteydelser).  

§ 10 Force majeure

Stk. 1. Hvis kundens købte produkt og/eller ydelse ikke kan leveres/afvikles enten helt eller delvist, på grund af helt ekstraordinære situationer, som eksempelvis – men ikke begrænset til – krigshandlinger, terror, epidemier, brand, naturkatastrofer, statsbankerotter, blokader, embargoer, sanktioner, nedbrud i offentlig og/eller privat infrastruktur, herunder følgevirkninger af længere varighed, der kan karakteriseres som force majeure, er virksomhederne hverken direkte eller indirekte erstatningssvarlig. Kunden har ikke krav på tilbagebetaling, hverken helt eller delvist. 

§ 11 Forbehold

Virksomheden tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt. Eventuelle tilbud gælder, så længe pladser haves. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske tekst i handelsbetingelserne finder den danske tekst anvendelse. 

§ 12 Særlige betingelser

Stk. 1. Danes Worldwide udbyder online danskundervisning, juridisk rådgivning og sagsbehandling. Den Danske Sommerskole udbyder ophold på Sommerskolen og Familie-Sommerskolen. Vær venligst opmærksom på, at der gælder særlige betingelser for de enkelte produkter. 

Stk. 2. Alle ydelser og/eller produkter udbudt af virksomhederne købt på hjemmesiden til den reducerede medlemspris, forudsætter et gyldigt og aktivt medlemskab i hele perioden, hvor ydelsen eller produktet benyttes og/eller ydes. 

§ 13 Sommerskolen og Familie-Sommerskolen

Stk. 1. Nedenstående er i tilfælde af afbud fra både Den Danske Sommerskole og kunden til et sommerskoleophold på enten Sommerskolen eller Familie-Sommerskolen.  

 
Stk. 2. Hvis kunden melder afbud senest inden døgnets udgang dansk tid d. 31. januar i året for opholdet, tilbagebetales kursusprisen, dog med undtagelse af tilmeldingsgebyret.  

Stk. 3. Hvis kunden melder afbud, uanset årsag, efter den 31. januar i året for opholdet, tilbagebetales kursusprisen med fradrag af tilmeldingsgebyret kun, hvis pladsen kan afsættes til en anden deltager.  

Stk. 3. Hvis Sommerskolens eller Familie-Sommerskolens afvikling skulle blive helt eller delvist hindret eller aflyst, på grund af helt ekstraordinære situationer, som eksempelvis – men ikke begrænset til – krigshandlinger, terror, epidemier, brand, naturkatastrofer, statsbankerotter, blokader, embargoer, sanktioner, nedbrud i offentlig og/eller privat infrastruktur, herunder følgevirkninger af længere varighed, der kan karakteriseres som force majeure, er Den Danske Sommerskole hverken direkte eller indirekte erstatningssvarlig. Tilmeldte deltagere til Sommerskolen og/eller Familie-Sommerskolen har ikke krav på tilbagebetaling, hverken helt eller delvist.  

§ 14 Online danskundervisning

Stk. 1. For al Danes Worldwides online danskundervisning gælder det, at tilmelding og køb af undervisning er bindende efter undervisningens begyndelse. Ved fortrydelse af køb inden for 14 dage fra købstidspunktet og inden undervisningens begyndelse tilbagebetales kursusprisen, dog med undtagelse af et administrationsgebyr på 500 DKK per elev. Så snart undervisningen er gået i gang, kan kunden ikke fortryde købet. 

Stk. 2. Hvis kunden, uanset årsag, afbryder sit medlemskab imens eller inden undervisningen er afsluttet, får kunden tilsendt 1 påmindelse herom. Hvis kunden, uanset årsag, ikke reagerer på påmindelsen indenfor rimelig tid, afbryder Danes Worldwide adgangen til onlineundervisningen med det samme og giver besked herom.  

Stk. 3. Kunden vil, ved ethvert køb af online danskundervisning, have adgang til kurset fra kursusstart til og med en måned efter kursets afslutning. Ved køb af et helt kursus (f.eks. Begynderdansk A1, som består af 3 perioder à 10 uger) ligger perioderne i forlængelse af hinanden. Danes Worldwide garanterer, at opgaver afleveret til deadline får personlig feedback. 

Stk. 4. Danes Worldwide fralægger sig ethvert ansvar, hvis kunden ikke kan få onlineundervisningen til at virke på grund af tekniske udfordringer, eksempelvis, men ikke begrænset til, svigtende/ustabil internetforbindelse, tekniske forhold, geoblokeringer, forældet teknik, lokale forhold, vejrforhold mv. 

§ 15 Sagsbehandling

Stk. 1. Hvis kunden som medlem køber sagsbehandling til den reducerede medlemspris, forudsætter sagsbehandlingen hos Danes Worldwide, at kunden er medlem af Danes Worldwide i hele perioden for sagsbehandlingen. 

Stk. 2. Hvis kunden, uanset årsag, afbryder sit medlemskab hos Danes Worldwide enten imens og/eller inden sagsbehandlingen er færdig, vil den juridiske rådgivning sende kunden minimum 2 rykkerskrivelser for at minde kunden om, at sagsbehandlingen kræver et medlemskab af Danes Worldwide for at sagsbehandlingen kan fortsætte.  

Stk. 3. Hvis kunden, uanset årsag, ikke indenfor rimelig tid reagerer på den sidste rykkerskrivelse, kan den juridiske rådgivning henlægge kundens sagsbehandling, indtil betaling for medlemskabet registreres.  

Stk. 4. Hvis kunden, uanset årsag, ikke reagerer på sin sag eller medlemskab indenfor 2 år, regnet fra sidste kontakt fra kunden, vil den juridiske rådgivning uden varsel slette kundens sag. Kunden kan efter udløbet af nævnte frist ikke genoptage sagen, og skal købe den ønskede sagsbehandling på ny.  

Stk. 5. Danes Worldwide kan ikke garantere et positivt udfald af kundens ansøgning og/eller sag hos de danske myndigheder. I tilfælde af afslag eller negativt udfald på kundens ansøgning og/eller sag hos de danske myndigheder, som Danes Worldwide har bistået med, har kunden ikke krav på tilbagebetaling, hverken helt eller delvist.  

§ 16 Juridisk rådgivning

Stk. 1. Hvis kunden har et medlemskab hos Danes Worldwide, har kunden mulighed for at få maksimalt 30 minutters gratis juridisk rådgivning i hvert af kundens medlemssår. Denne rådgivning kan kun ydes på telefon eller e-mail.  

Stk. 2. Alle former for rådgivning og/eller vejledning ydet af Danes Worldwide til kunden er med forbehold for fejl og mangler. Danes Worldwide er hverken direkte eller indirekte erstatningsansvarlig. Kunden kan ikke kræve hverken hel eller delvis tilbagebetaling af evt. medlemskontingent eller sagsbehandling ifm. fejl og/eller mangelfuld rådgivning.  

Stk. 3. Hvis kundens spørgsmål ikke kan besvares af Danes Worldwide, kan spørgsmålet, kun per e-mail og med skriftligt samtykke fra kunden, videresendes til en eller flere af Danes Worldwides eksterne eksperter. Når kunden er blevet videresendt til eksperten, er Danes Worldwide ikke længere involveret i processen, og kunden henvises til den pågældende eksperts forretnings- og handelsbetingelser.  

§ 17 Medlemskab

Stk. 1. Medlemskabet hos Danes Worldwide er fortløbende indtil det tidspunkt, medlemskabet er betalt til. 

Stk. 2. Hvis kunden ønsker udmeldelse af Danes Worldwide midt i en medlemsperiode, vil det først have virkning fra det følgende medlemsår. Dette gør sig også gældende for udmeldelse pga. utilfredshed vedrørende ydelser, som indgår i medlemskabet. Den i § 7 omtalte fortrydelsesret gælder kun ved nytegning af medlemskab. 

Stk. 3. Der er forskellige typer af medlemskaber, som man kan tegne hos Danes Worldwide. Hvad de forskellige medlemskaber giver adgang til kan findes på: https://www.danes.dk/bliv-medlem/.  

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os