Handelsbetingelser

Find vilkår og betingelser ved køb af vores produkter og ydelser.

solskin over dagpenge for udlandsdanskere
Priser

Alle vores priser er angivet i danske kroner. Såvel medlemskontingentet som skoleundervisning er fritaget for moms, mens sagsbehandling er en momspligtig ydelse.

Betaling

Der kan betales med Dankort, VisaDankort, e-Dankort, Visakort, MasterCard, Maestro, American Express og Visa Electron. Ved bestilling skal du indtaste dit kortnummer, kortets udløbsdato og kortets kontrolcifre.

Handelsbetingelser - betalingskort
Gebyr på kreditkort

Vær opmærksom på, at der pålægges et gebyr på kreditkortbetalinger foretaget med private kreditkort udstedt uden for EU samt på alle firmakort uanset land.

For alle typer kort gælder, at kortudsteder derudover kan opkræve et gebyr i forbindelse med betalingen.

Sikkerhed

Betalingsformidleren QuickPay bruger sikkerhedsprotokollen SSL, der krypterer information mellem en internet-browser (kortindehaveren) og en internet-server (forretningen).

Det betyder, at de oplysninger, der overføres ved betaling med dit kort, beskyttes under overførslen fra din computer videre til os.

Fortrolige oplysninger

Dine oplysninger – navn, adresse og e-mail – bliver transmitteret i krypteret form, når du sender dem til os. Du kan se, at der i højre hjørne forneden er en hængelås. Desuden vil du efter en bestilling modtage en ordrebekræftelse via e-mail.

Oplysninger i forbindelse med dit køb opbevarer vi i to år for at sikre korrekt behandling ved eventuelle reklamationssager. 

Læs vores datapolitik her

Levering

Vi leverer med Asendia (La Poste & Swiss Post) og Portopartner ApS uden yderligere omkostninger.

Ordrebekræftelse

Når du har købt en vare online, modtager du straks en ordrebekræftelse via e-mail. Den indeholder blandt andet et ordrenummer, betalerens navn, betalingsmetode, eventuel leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte varer.  

Kvittering

Kvitteringen er det sidste trin i indkøbsprocessen. Vi anbefaler, at du gemmer kvitteringen umiddelbart efter købet. Kvitteringen skal fremvises ved eventuel fortrydelse eller reklamation.

Fortrydelsesret

Du har fra købstidspunktet 14 dages fuld returret på dine ydelser købt hos Den Danske Sommerskole eller Danes Worldwide. Ved fortrydelse af køb skal der gives skriftlig besked til Den Danske Sommerskole eller Danes Worldwide.

Ved accept af handelsbetingelserne gives der dermed også samtykke til, at Den Danske Sommerskole og Danes Worldwide kan gå i gang med at levere ydelsen med det samme.

Hvis du benytter din fortrydelsesret efter at leveringen er gået i gang, vil Den Danske Sommerskole eller Danes Worldwide kræve betaling for den allerede leverede ydelse.

Reklamationsret

Du har som udgangspunkt to års reklamationsret efter købelovens regler regnet fra varens modtagelse. Ved tjenesteydelser kan der som udgangspunkt reklameres i 3 år efter levering. Hærværk, misbrug eller lignende er ikke omfattet af reklamationsretten.

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Danes Worldwide inden for rimelig tid efter, at fejlen er opdaget eller burde være opdaget. Du skal oplyse om produktets fejl/mangler.

Returvarer

Returvarer/reklamationsvarer sendes til adressen, som står nederst på denne side under firmaoplysninger.

Forbrugeraftale-loven

Din ordreafgivelse og dit køb via danes.dk sker på dansk og er underlagt almindelig dansk lovgivning, herunder lov om visse forbrugeraftaler (dørsalg m.v., fjernsalg og løbende tjenesteydelser), i daglig tale dørsalgsloven.

Ved eventuel uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske tekst i handelsbetingelserne finder den danske tekst anvendelse.

Forbehold

Vi tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt. Eventuelle tilbud gælder, så længe lager haves.

Særlige betingelser

Danes Worldwide og Den Danske Sommerskole udbyder ophold på Den Danske Sommerskole og Familie-Sommerskolen, online danskundervisning og juridisk rådgivning og sagsbehandling. Vær venligst opmærksom på, at der gælder særlige betingelser for de enkelte produkter.

Alle produkter og ydelser udbudt af Danes Worldwide og Den Danske Sommerskole købt til medlemspris, forudsætter et gyldigt medlemskab i hele perioden hvor produktet eller ydelsen benyttes.

Den Danske Sommerskole og Familie-Sommerskolen

I tilfælde af afbud til sommerskoleophold gælder følgende regler: Hvis der meldes afbud senest inden døgnets udgang dansk tid d. 31. januar i året for opholdet, tilbagebetales kursusprisen, dog med undtagelse af administrationsgebyr (p.t. 1500 kr. pr. person for Sommerskolen og 750 kr. pr. person for Familie-Sommerskolen).

Meldes der afbud senere, tilbagebetales kursusprisen med fradrag af administrationsgebyr kun, hvis pladsen kan afsættes til en anden deltager. Afbud pga. sygdom efter den 31. januar er sidestillet med eget afbud, hvor der ikke bliver ydet tilbagebetaling. Dog vil der ske tilbagebetaling med fradrag af administrationsgebyr, hvis den ved sygdommen opståede ledige plads bliver afsat til anden side.

Hvis der foreligger helt ekstraordinære situationer, som medfører, at Den Danske Sommerskoles eller Familie-Sommerskolens afvikling skulle blive helt eller delvist hindret eller aflyst, er Den Danske Sommerskole ikke erstatningsansvarlig. Tilmeldte deltagere har i det tilfælde ikke krav på tilbagebetaling, hverken helt eller delvist.

Disse helt ekstraordinære situationer kan eksempelvis, men ikke udtømmende, være krigshandlinger, terror, epidemier, brand, naturkatastrofer, statsbankerotter, blokader, embargoer, sanktioner, nedbrud i offentlig og/eller privat infrastruktur, herunder følgevirkninger af længere varighed, som kan karakteriseres som force majeure, således som det skal forstås efter dansk ret.

Online danskundervisning

For al Danes Worldwides online danskundervisning gælder det, at tilmelding og køb af produkt er bindende efter undervisningens begyndelse. Ved fortrydelse af køb inden for 14 dage fra købstidspunktet tilbagebetales kursusprisen, dog med undtagelse af administrationsgebyr på 500 DKK per elev.

Ved køb af et hvilket som helst online danskundervisnings produkt, vil kursisten have adgang til kurset fra kursusstart og til og med en måned efter kursets afslutning. Danes Worldwide garanterer at opgaver afleveret til deadline får personlig feedback.

Vi fralægger os ethvert ansvar, hvis køber ikke kan få det købte onlineprodukt til at virke på grund af tekniske udfordringer (fx men ikke begrænset til svigtende/ustabil internetforbindelse, tekniske forhold, geoblokeringer, forældet teknik, lokale forhold, vejrforhold).

Medlemskab

Medlemskabet hos Danes Worldwide er automatisk fortløbende indtil udmeldelsestidspunktet.

Hvis du ønsker udmeldelse af foreningen midt i en medlemsperiode, vil det have virkning fra det følgende år. Dette gør sig også gældende for udmeldelse pga. utilfredshed vedrørende ydelser som indgår i medlemskabet.

Sagsbehandling

Når Danes Worldwide er påbegyndt sagsbehandlingen, vil køber kun kunne kræve delvis tilbagebetaling ved fortrydelse af købet, da dele af ydelsen allerede er leveret. Ved fortrydelse af køb vil Danes Worldwide beholde 200 kr. per dag efter købstidspunktet.  

I tilfælde af afslag på ansøgninger til de danske myndigheder, som Danes Worldwide har bistået ved, har køber i dette tilfælde ikke krav på tilbagebetaling, hverken helt eller delvist.

Firmaoplysninger

Danes Worldwide og Den Danske Sommerskole er to separate juridiske enheder. Den Danske Sommerskole og Familie-Sommerskolen hører under den selvejende institution Den Danske Sommerskole, mens Danes Worldwide udbyder online danskundervisning, juridisk rådgivning og sagsbehandling. Den ene virksomhed kan derfor ikke stilles økonomisk ansvarlig over for den anden.

5797200021274

Danes Worldwide
CVR: 53 03 57 28
EAN: 5797200021274
Nørre Voldgade 21, 4. sal
DK-1358 København K 
+45 3332 0913 
danes@danes.dk

Den Danske Sommerskole
CVR: 64 30 03 18
EAN: 5797200012982
Nørre Voldgade 21, 4. sal
DK-1358 København K 
+45 3332 0913 
danes@danes.dk

Gældende fra d. 27. juli 2021

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os