Sekretariatet i København

Find den medarbejder du søger

Kvinde bag globus, Danes Worldwide

Michael Bach Petersen

Michael har 10 års erfaring fra Udenrigstjenesten og 15 års erfaring med digitaliseringsområdet, senest som direktør for forretningsudvikling og kunderelationer i cBrain. Han har været ambassadesekretær på den danske ambassade i Kairo i Egypten, hvorfra han også dækkede Sudan.

Senere blev han sekretariatschef i Dansk IT, kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen og derefter direktør i In2media. Og så kender han til livet som udlandsdansker, idet hans familie, da han var barn, var udstationeret i Polen, det daværende Jugoslavien og Tyskland. Derudover har Michael også boet og arbejdet i Frankrig og Belgien.

Juridisk afdeling

Medlemsservice og økonomi

Den Danske Sommerskole

Online danskundervisning

Politik og presse

Kommunikation og marketing