Hvem er Danes Worldwide?

Globus af verdenen, danes worldwide

Danes Worldwide

Danes Worldwide er en privat forening, som har til formål at være bindeled mellem Danmark og danskere ude i verden. Det har man over 100 års erfaring med, for organisationen blev stiftet i 1919 – dengang med navnet Dansk Samvirke.

Danes Worldwide arbejder for at gøre det lettere at være dansker i udlandet. Foreningen er udlandsdanskernes talerør over for politikere og andre beslutningstagere og arbejder for at sikre, at udlandsdanskere får så mange rettigheder som muligt i forhold til danske medborgere bosat i Danmark.

Mærkesagerne er at sikre danskeres ret til statsborgerskab, familiesammenføring, stemmeret, økonomiske og sociale ydelser og pension.

Danes Worldwide rådgiver danskere om juridiske forhold både før, under og efter opholdet i udlandet. Der skabes netværk og man fører danskere i udlandet sammen og hjælper hjemvendte danskere med at få godt fodfæste i det danske samfund.

Danes Worldwide tilbyder online-undervisning fra begynderniveau til skoledansk, der giver børn med danske rødder mulighed for at lære dansk og holde dansk sprog og kultur ved lige.

Danes Worldwide er en medlemsbaseret organisation, som rækker ud til mere end 200.000 udlandsdanskere over hele verden og tilbyder medlemskab til både privatpersoner og virksomheder.

H.M. Dronning Margrethe II er protektor for foreningen.

Den Danske Sommerskole

Den Danske Sommerskole er en selvstændig selvejende institution, der virker i tæt samarbejde med Danes Worldwide.

Sommerskolens formål er at arrangere skolevirksomhed for børn af danske i udlandet for herved at fremme kendskabet til dansk sprog og kultur. Dette sker normalt i form af et 3 ugers ophold i Danmark på nøje udvalgte efterskoler, som Sommerskolen arbejder tæt sammen med. Virksomheden gennemføres i samarbejde med Danes Worldwide og Danske Privatskoler.

Sommerskolerne medvirker til at knytte stærke bånd mellem danskere i udlandet og deres børn, giver livslange venskaber, og er en måde for venner og familie at være sammen på, samtidig med at de er tæt på en bærende del af den danske kultur.

Sommerskolen har egen bestyrelse, men får sekretariatsbetjening fra Danes Worldwide.

Danes Worldwide i dag

Danes Worldwide er i dag en moderne dynamisk organisation i konstant udvikling. Vi holder til i hjertet af København, hvor sekretariatets medarbejdere arbejder på at forny og forbedre vilkårene for globale danskere i hele verden.

Samarbejdspartnere

Et godt samarbejde er guld værd. Hos Danes Worldwide har vi heldigvis en lang og stolt tradition for at samarbejde på kryds og tværs af både brancher og landegrænser. Blandt vores dygtige samarbejdspartnere findes bl.a.: