Legater hos Danes Worldwide

danskundervisning på sommerskolen

Legater til Sommerskolen 2020 samt Online Danskundervisning 2020/2021.

Vi er meget glade for, at vi kan uddele en række legater til Sommerskolen og Online Danskundervisning takket være donationer fra flere sponsorer.

Legater til Sommerskolen 2020

Med de udbudte legater har Sommerskolen mulighed for at give en håndsrækning til endnu flere udlandsdanske børn, der ønsker at knytte stærkere bånd til deres danske rødder gennem danskundervisning i samvær med andre udlandsdanske børn. Sommerskolen er en oplevelse for livet og skaber tætte venskaber på tværs af landegrænser samtidig med, at man udvikler dansksproglige kompetencer.

Et legat dækker udgifter til sommerskoleopholdet, herunder kost, logi, ekskursioner, undervisning og aktiviteter, som for medlemmer af Danes Worldwide koster DKK 18.870 i 2020 (pris er vejledende). Legaterne uddeles kun til medlemmer af Danes Worldwide og dækker ikke lommepenge, rejse til/fra Danmark samt transport til/fra Sommerskolen i forbindelse med sommerskoleopholdet.

Ansøgningskriterier

En ansøgning skal indeholde følgende:

  • En udtalelse om elevens interesse for at deltage i Sommerskolen – gerne skrevet af eleven selv og på dansk (alternativt engelsk, hvis dansk ikke mestres på et forståeligt skriftligt niveau).
  • En beskrivelse af den familiemæssige situation (antal søskende, økonomisk støtte/tilskud fra personer uden for husstanden, såsom tidligere ægtefælle eller bedsteforældre).
  • Dokumentation for familiens økonomiske situation (skatte-oplysninger, årsopgørelser, forskudsopgørelser m.m., lønsedler og lignende).
  • Familiens redegørelse for dens økonomiske situation i form af budgetoversigt og dens behov for et legat, for at eleven kan deltage i Sommerskolen – herunder hvilket beløb der kræves, for at det er realistisk, at eleven kan deltage.*
  • En beskrivelse af familiens tilknytning til Danmark og interesse for, at ansøgeren deltager i et ophold på Sommerskolen.  

* Sommerskolen forbeholder sig retten til at dele legaterne mellem flere værdige modtagere.

Sådan søger du et legat til Sommerskolen 2020

Kontakt os inden du sender din ansøgning. Send venligst din ansøgning i en samlet pdf-fil til legater@danes.dk. Ansøgningsfristen er 27. januar 2020.

Du kan også læse mere mere om Sommerskolen her.


Legater til Online Danskundervisning

I foreningen Danes Worldwide er vi meget glade for, at vi i det kommende skoleår kan uddele et antal legater til Online Danskundervisning takket være donationer fra flere sponsorer. Danes Worldwide har dermed mulighed for at give en håndsrækning til udlandsdanske børn, som ønsker at udvikle deres danske sprog. 

Ansøgningskriterier

En ansøgning skal dokumentere følgende:

  • En udtalelse om elevens interesse for at deltage i Online Danskundervisning – gerne skrevet af eleven selv.
  • En beskrivelse af den familiemæssige situation (antal søskende, økonomisk støtte/tilskud fra personer uden for husstanden, såsom tidligere ægtefælle eller bedsteforældre).
  • Dokumentation for familiens økonomiske situation (skattepapirer, årsopgørelser, forskudsopgørelser m.m., lønsedler og lignende).
  • Familiens redegørelse for dens økonomiske situation i form af budgetoversigt – herunder hvilket beløb der kræves, for at det er realistisk, at eleven kan deltage i undervisningsforløbet*.
  • En beskrivelse af familiens tilknytning til Danmark og interesse for, at ansøgeren tilmeldes Online Danskundervisning.

* Danes Worldwide forbeholder sig retten til at dele legaterne mellem flere værdige modtagere. 

Legatet dækker

Et legat dækker tilmelding til Online Danskundervisning i skoleåret 2019/2020 eller 2020/2021 på niveauet Dansk på mellemniveau eller Skoledansk (værdi op til DKK 7.850 pr. elev).

Legatet dækker ikke

Medlemsskab af Danes Worldwide – såfremt du modtager et legat, er det en forudsætning, at du melder dig i foreningen. Et medlemsskab koster DKK 695.

Sådan søger du

Download ansøgningsskemaet- og send din ansøgning til legater@danes.dk i én samlet pdf. Angiv om du søger til Dansk på mellemniveau eller Skoledansk. Ansøgningsfristen er 27. januar 2020.

Du kan læse mere om Online Danskundervisning her.


Spørgsmål?

Har du spørgsmål til legatansøgningen, er du velkommen til at kontakte vores skolesekretær, Tina Andersen, på tlf. (+45) 3332 0913 eller tina@danes.dk.