Søg legat

Til online danskundervisning eller Sommerskolen og Familie-Sommerskolen

Danskundervisning på Sommerskolen 2018

Børn der løber

Søg legat til online danskundervisning eller Den Danske Sommerskole

Danes Worldwide uddeler en række legater til vores danskundervisning og sommerskoler. Her på siden har vi samlet al information om vores legater, så du kan blive klar til at søge.

Hvem kan modtage et legat?

Legaterne uddeles til børn og unge op til 26 år, der ønsker at deltage i online danskundervisning, et ophold på Sommerskolen eller på Familie-Sommerskolen.

Skal man være medlem for at søge et legat?

Du behøver ikke at være medlem, når du søger legatet. Men hvis du får tildelt et legat, er det en forudsætning, at du melder dig ind i Danes Worldwide.

Du kan læse mere om vores medlemskaber her.

Hvor store er legaterne?

Legaterne uddeles som hele eller halve legater – hvilket vil sige, at de dækker 50-100% af prisen på onlineundervisningen eller opholdet på Sommerskolen eller på Familie-Sommerskolen.

Du kan se de aktuelle priser her:
Skoledansk
Begynderdansk
Dansk for øvede
Sommerskolen
Familie-Sommerskolen

Går legatet til ansøgeren med færrest midler?

Ikke nødvendigvis. Vi foretager en samlet vurdering af ansøgerne og kigger herunder på forholdet mellem udgifter og indtægter.

Hvad hvis jeg ikke kan få adgang til alle oplysningerne i ansøgningsskemaet?

Hvis du ikke har adgang til en specifik oplysning, kan du notere det i ansøgningsfeltet.

Hvilket sprog skal ansøgningen laves på?

Man kan både udfylde ansøgningen på dansk og engelsk.

Kan man søge til flere i samme familie?

Nej, man kan kun søge til én i familien.

Hvornår får man besked?

For ansøgere til onlineundervisningen:
Vi bestræber os på at give besked cirka to uger efter ansøgningsfristen.

For ansøgere til Den Danske Sommerskole:
Vi behandler ansøgningerne løbende mellem starten af februar og til fristen udløber.

Hvordan behandler I oplysningerne fra ansøgningsskemaet?

Når vi er færdige med at behandle ansøgningerne, sletter vi alle oplysninger. Indtil oplysningerne er slettet, ligger de i et lukket og sikkert drev.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os