Legater hos Danes Worldwide

danskundervisning på sommerskolen

Legater til Sommerskolen og Familie-Sommerskolen 2021.

Vi er meget glade for, at vi kan uddele en række legater til Sommerskolen og Familie-Sommerskolen takket være donationer fra flere sponsorer.


Sommerskolen og Familie-Sommerskolen 2021

Hos Den Danske Sommerskole er vi meget glade for, at vi i forbindelse med sommerens aktiviteter kan uddele et antal legater til Sommerskolen og Familie-Sommerskolen takket være donationer fra flere sponsorer. Den Danske Sommerskole har dermed mulighed for at give en håndsrækning til udlandsdanske børn, som ønsker at udvikle deres danske sprog. 

Ansøgningskriterier

En ansøgning skal dokumentere følgende:

  • En udtalelse om elevens interesse for at deltage på Sommerskolen eller Familie-Sommerskolen – gerne skrevet af eleven selv.
  • En beskrivelse af den familiemæssige situation (antal søskende, økonomisk støtte/tilskud fra personer uden for husstanden, såsom tidligere ægtefælle eller bedsteforældre).
  • Dokumentation for familiens økonomiske situation (skattepapirer, årsopgørelser, forskudsopgørelser m.m., lønsedler og lignende).
  • Familiens redegørelse for dens økonomiske situation i form af budgetoversigt – herunder hvilket beløb der kræves, for at det er realistisk, at eleven kan deltage i undervisningsforløbet*.
  • En beskrivelse af familiens tilknytning til Danmark og interesse for, at ansøgeren tilmeldes Sommerskolen eller Familie-Sommerskolen.

* Den Danske Sommerskole forbeholder sig retten til at dele legaterne mellem flere værdige modtagere. 

Legatet dækker

Et legat dækker tilmelding til Sommerskolen 2021 (værdi op til DKK 18.870 pr. elev). Et legat dækker tilmelding til Familie-Sommerskolen 2021 (værdi op til 17.900 pr. elev ifølge med en voksen.)

Legatet dækker ikke

Medlemskab af Danes Worldwide – såfremt du modtager et legat, er det en forudsætning, at du melder dig ind i foreningen. Et medlemskab koster DKK 695.

Sådan søger du

Download ansøgningsskemaet og send din ansøgning til legater@danes.dk i én samlet pdf. Ansøgningsfristen er 15. december 2020.

Du kan læse mere om Sommerskolerne her.


Spørgsmål?

Har du spørgsmål til legatansøgningen, er du velkommen til at kontakte vores skolesekretær, Tina Andersen, på tlf. (+45) 3332 0913 eller tina@danes.dk.