Søg legat

Til online danskundervisning eller Sommerskolen og Familie-Sommerskolen

Danskundervisning på Sommerskolen 2018

Legater til Online Danskundervisning samt Sommerskolen og Familie-Sommerskolen.

Vi er meget glade for, at vi kan uddele en række legater til vores online danskundervisning på alle tre niveauer: Begynderdansk, Dansk for øvede og Skoledansk i skoleåret 2022-2023.

Desuden kan vi tildele legater til de to skoleophold Sommerskolen og Familie-Sommerskolen 2023.

Alle medlemmer kan søge et legat, og det er faktisk ganske pæne beløb, vi taler om.

Legaterne uddeles som hele eller halve legater – hvilket vil sige, at de dækker 50-100% af udgifterne til onlineundervisningen eller opholdet på Sommerskolerne.

Så et fuldt legat til onlineundervisningen, fx Begynderdansk, har det en værdi af 5.150 DKK. På Dansk for øvede er det 6.195 DKK, og på Skoledansk svarer et legat til 8.250 DKK.

Sommerskolen er et fuldt legat på 20.500 DKK og på Familie-Sommerskolen er det 8.995 DKK til et barn og 10.495 DKK til en voksen.

Hvorfor lære dansk?

Men hvorfor skal udlandsdanske børn egentlig i det hele taget lære dansk? Ja, hvis man spørger nogle af dem, som allerede har modtaget et legat, lød et par af svarene sådan her:

En 10-årig pige formulerer sig sådan: ”Jeg vil gerne lære dansk, så jeg kan tale med min familie i Danmark, og så jeg kan få danske venner, og så jeg kan læse danske bøger.”

En 13-årig dreng har følgende begrundelse: ”Jeg vil gerne blive bedre til dansk, især grammatik, fordi jeg gerne vil læse arkæologi på universitetet i Danmark”.

Ansøgning

En ansøgning skal dokumentere følgende:

  • En udtalelse om elevens interesse for at deltage i Online Danskundervisningen, Sommerskolen eller Familie-Sommerskolen.
  • En beskrivelse af den familiemæssige situation (antal søskende, økonomisk støtte/tilskud fra personer uden for husstanden, såsom tidligere ægtefælle eller bedsteforældre).
  • Dokumentation for familiens økonomiske situation (skattepapirer, årsopgørelser, forskudsopgørelser m.m., lønsedler og lignende).
  • Familiens redegørelse for dens økonomiske situation i form af budgetoversigt – herunder hvilket beløb der kræves, for at det er realistisk, at eleven kan deltage i undervisningsforløbet.
  • En beskrivelse af familiens tilknytning til Danmark.

Medlemskab af Danes Worldwide

Såfremt du modtager et legat, er det en forudsætning, at du melder dig ind i foreningen. Et medlemskab koster DKK 780 pr. år. Du kan læse mere om vores medlemskaber her.

Sådan søger du

Download ansøgningsskemaet og send din ansøgning til legater@danes.dk i én samlet pdf.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til legatansøgningen, er du velkommen til at kontakte vores skolesekretær, Tina Andersen, på tlf. (+45) 3332 0913 eller tina@danes.dk.