Legater hos Danes Worldwide

danskundervisning på sommerskolen

Legater til Online Danskundervisningen 2021/22.

Vi er meget glade for, at vi kan uddele en række legater til alle tre niveauer: Begynderdansk, Dansk på Mellemniveau og Skoledansk


Ansøgningskriterier

En ansøgning skal dokumentere følgende:

  • En udtalelse om elevens interesse for at deltage i Online Danskundervisningen.
  • En beskrivelse af den familiemæssige situation (antal søskende, økonomisk støtte/tilskud fra personer uden for husstanden, såsom tidligere ægtefælle eller bedsteforældre).
  • Dokumentation for familiens økonomiske situation (skattepapirer, årsopgørelser, forskudsopgørelser m.m., lønsedler og lignende).
  • Familiens redegørelse for dens økonomiske situation i form af budgetoversigt – herunder hvilket beløb der kræves, for at det er realistisk, at eleven kan deltage i undervisningsforløbet.
  • En beskrivelse af familiens tilknytning til Danmark.

Medlemskab af Danes Worldwide

Såfremt du modtager et legat, er det en forudsætning, at du melder dig ind i foreningen. Et medlemskab koster DKK 780.

Sådan søger du

Download ansøgningsskemaet og send din ansøgning til legater@danes.dk i én samlet pdf. Ansøgningsfristen er 1. august 2021.

Du kan læse mere om Online Danskundervisningen her.


Spørgsmål?

Har du spørgsmål til legatansøgningen, er du velkommen til at kontakte vores skolesekretær, Tina Andersen, på tlf. (+45) 3332 0913 eller tina@danes.dk.