Legater hos Danes Worldwide

danskundervisning på sommerskolen

Legater til Online Danskundervisning 2020/2021.

Vi er meget glade for, at vi kan uddele en række legater til Online Danskundervisning takket være donationer fra flere sponsorer.


Legater til Online Danskundervisning

I foreningen Danes Worldwide er vi meget glade for, at vi i det kommende skoleår kan uddele et antal legater til Online Danskundervisning takket være donationer fra flere sponsorer. Danes Worldwide har dermed mulighed for at give en håndsrækning til udlandsdanske børn, som ønsker at udvikle deres danske sprog. 

Online Danskundervisning på tre niveauer

Danes Worldwide tilbyder Online Danskundervisning på tre niveauer:

Begynderdansk

Vi er ved at udvikle en ny version af Begynderdansk, som er klar, når det nye skoleår starter til september. Begynderdansk starter helt fra begyndelsen med de grundlæggende fraser på dansk og lærer f.eks. eleven forskellige hilsener, og hvordan man præsenterer sig selv. Kurset henvender sig til alle fra 10 år og opefter. 

Dansk på mellemniveau

Dansk på mellemniveau er for unge og voksne, der har et basiskendskab til det danske sprog, men som ønsker at videreudvikle deres mundtlige og skriftlige kompetencer. Gennem undervisningen lærer eleven også mere om dansk kultur og det danske samfund.

Skoledansk

Skoledansk er danskundervisning fra 0.-9. klasse med mulighed for at afslutte med Danmarks officielle 9. klasseprøve i faget dansk. Undervisningsprogrammet er det eneste af sin art og er støttet af Undervisningsministeriet. 

Ansøgningskriterier

En ansøgning skal dokumentere følgende:

  • En udtalelse om elevens interesse for at deltage i Online Danskundervisning – gerne skrevet af eleven selv.
  • En beskrivelse af den familiemæssige situation (antal søskende, økonomisk støtte/tilskud fra personer uden for husstanden, såsom tidligere ægtefælle eller bedsteforældre).
  • Dokumentation for familiens økonomiske situation (skattepapirer, årsopgørelser, forskudsopgørelser m.m., lønsedler og lignende).
  • Familiens redegørelse for dens økonomiske situation i form af budgetoversigt – herunder hvilket beløb der kræves, for at det er realistisk, at eleven kan deltage i undervisningsforløbet*.
  • En beskrivelse af familiens tilknytning til Danmark og interesse for, at ansøgeren tilmeldes Online Danskundervisning.

* Danes Worldwide forbeholder sig retten til at dele legaterne mellem flere værdige modtagere. 

Legatet dækker

Et legat dækker tilmelding til Online Danskundervisning i skoleåret 2020/2021 på alle tre niveauer (værdi op til DKK 7.850 pr. elev).

Legatet dækker ikke

Medlemskab af Danes Worldwide – såfremt du modtager et legat, er det en forudsætning, at du melder dig ind i foreningen. Et medlemskab koster DKK 695.

Sådan søger du

Download ansøgningsskemaet- og send din ansøgning til legater@danes.dk i én samlet pdf. Angiv om du søger til Begynderdansk, Dansk på mellemniveau eller Skoledansk. Ansøgningsfristen er 1. august 2020.

Du kan læse mere om Online Danskundervisning her.


Spørgsmål?

Har du spørgsmål til legatansøgningen, er du velkommen til at kontakte vores skolesekretær, Tina Andersen, på tlf. (+45) 3332 0913 eller tina@danes.dk.