Konfirmationsundervisning

Konfirmation

I gamle dage kaldte man det ”at gå til præst”. I dag hedder det konfirmationsundervisning. Dette specielle forløb på Sommerskolen omfatter 75 lektioner med undervisning i klasselokalet og ekskursioner til kirker forskellige steder i Danmark. Både undervisning i klasselokalet og ekskursioner til kirker forskellige steder i Danmark. Eleverne skal desuden deltage i gudstjenester for at få indblik i folkekirkens traditioner og ritualer.

Undervisningen handler naturligvis om de kristne traditioner og den kristne tro, men der bliver også plads til emner som etik og moral, ligesom eleverne vil stifte bekendtskab med salmer og sange – bl.a. fra Den Danske Salmebog.

Betingelser for at deltage

Elever, der ønsker at deltage i konfirmationsforberedelsen, skal have et danskniveau svarende til skoledansk. Derudover er den kristne dåb nødvendig for at blive konfirmeret; der er mulighed for dåb under sommerskoleforløbet.

Forløbet er forbeholdt elever på Sommerskolen, der til daglig bor i udlandet, og som ikke i deres hverdag har adgang til dansk kirke.

Forberedelse og afsluttende konfirmation

Konfirmationsundervisningen varetages af to konfirmandundervisere, mens selve konfirmationen bliver forestået af den lokale præst. Selve undervisningen foregår på den efterskole, hvor eleverne på 14 år og opefter går.

Hvis man vælger Konfirmationsholdet, indgår man ikke samtidig på et danskhold som de øvrige elever på Sommerskolen.

I videoen herunder kan du se og høre mere om, hvad konfirmationsundervisningen går ud på.

For at tilmelde sig Konfirmationsholdet, skal du bestille Sommerskolen på normal vis i vores webshop. Her får du mulighed for at tilvælge holdet, inden du gennemfører købet.