Sommerskole

10.-26. juli 2024 i Danmark. Et uforglemmeligt ophold med dansk sprog og kultur.

Den danske sommerskole

Det byder vores sommerskole på i 2024

dansk flag

Dansk sprog og kultur

På vores sommerskole bliver eleverne undervist i dansk sprog og kultur, og vi lægger vægt på at inddrage elementer fra andre skolefag som historie, religion, samfundsfag og naturfagene. På den måde får eleverne mulighed for på et senere tidspunkt at indgå i det danske skole- og uddannelsessystem på lige fod med danske elever.
skrive på papir

Intensiv undervisning

I løbet af sommerskoleopholdet får eleverne ca. 75 lektioner i dansk sprog og kultur, og da vores sommerskole jo er en skole – og hverken en ”camp” eller en sommerlejr – bliver der stillet krav til eleverne.
Lærerne er uddannet med speciale i dansk, og børnene får et godt indblik i danske undervisningsformer, hvor samarbejde og gruppearbejde er nøgleord. På samme måde bliver der i undervisningen bliver lagt op til at debat og diskussion, hvor eleverne øver sig i at argumentere for egne holdninger.
sportsaktivitet

Aktiviteter og fritid

Ud over danskundervisningen om formiddagen tilbyder vores sommerskole også en række spændende aktiviteter om eftermiddagen. Det kan være alt fra idræt, drama og musik til kreative værksteder og friluftsliv. Vi lægger også vægt på, at eleverne har tid til at hygge sig med hinanden omkring et bål eller med en film om aftenen. Desuden kommer eleverne på ekskursioner og mindre ture. Her tager vi til stranden, besøger lokale landmænd, plukker jordbær og meget andet.
øvelser

Danskundervisningen

Sommerskoleopholdet består af 75 lektioner, afhængig af elevernes alder.

Vi lægger vægt på, at undervisningen kommer til at foregå på en kreativ måde. Det skaber en alsidig, varieret og kreativ undervisning.

Vil du også med på Sommerskolen 2024?

unge mennesker

Vi finder det rigtige sprogniveau

Det vigtigste på vores sommerskole er, at eleverne bliver bedre til dansk. Samtidig er der også plads til at være sammen med vennerne – både de nye og de gamle – undervejs.
For at sikre, at alle elever bliver placeret på det rigtige danskundervisnings-niveau, foretager dansklærerne en sprogscreening af alle elever den første skoledag, og eleverne bliver herefter inddelt i tre danskhold: Begynderdansk, Dansk for øvede og Skoledansk.
lærere

Lærere på Sommerskolen

Alle lærere på vores sommerskole har dansk og/eller dansk som fremmedsprog som speciale i deres uddannelse. Derfor kan de tilbyde spændende og varierede undervisningsforløb med fokus på den enkelte elevs læring og udbytte.

Aktivitetsledere på Sommerskolen

Aktivitetslederne er ofte faguddannede inden for idræt, musik og design. De står for aktiviteter i elevernes fritid om eftermiddagen, om aftenen og i weekenderne: lige fra sport og friluftsliv over madlavning og drama til spilcafé og kreative værksteder.

Her i videoen kan du møde Kasper, der er aktivitetsleder på vores sommerskole.

Tryghed for de yngste

Når I vælger at sende jeres barn afsted på Den Danske Sommerskole, skal I kunne føle jer trygge fra start til slut.

Her kan du se, hvordan vi sørger for særligt fokus på de yngste elevers tryghed.

Ankomst

Hvis I ikke har mulighed for at aflevere jeres barn på skolen, så kan jeres barn komme med vores bus, som kører fra Københavns Hovedbanegård på Sommerskolens første dag. Her står en lærer fra hver skole samt lederen af Sommerskolen klart til at tage imod, og sørger for at jeres barn kommer med den rette bus. I bussen vil der være en repræsentant fra den skole, dit barn skal bo på.

Kontakt

I løbet af Sommerskolen vil det være muligt at komme i kontakt med dit barn hver dag. Der er telefontid på alle vores skoler, så børnene kan ringe hjem, eller I kan ringe til dem. Det er også altid muligt at få kontakt til skolernes afdelingsledere og til Sommerskolens leder.

Kontaktlærer

Børnene bor på gange med ca. 20 andre børn. Der er tilknyttet to voksne til hver gang, som er børnenes kontaktlærere. I kontaktgruppen kan børnene i trygge rammer kan komme med alle deres bekymringer, spørgsmål, glæde og hvad der ellers måtte være. Kontaktlærerne sørger for at alle børn komme sig godt i seng, og at alle er trygge.

Hjemrejse

De børn, som ikke bliver hentet af forældrene, kan komme med vores bus, som først kører til Københavns Lufthaven og derefter til Københavns Hovedbanegård. Der vil være en repræsentant fra Sommerskolen ombord, og personen være til stede, indtil det sidste barn er hentet.

Vil du også med på Sommerskolen 2024?

Årets tema på Den Danske Sommerskole

Årets Tema: Det Danske Kongerige

I anledning af tronskiftet vil vi hylde og hædre vores gamle danske kongerige og sætte fokus på monarkiet.
På sommerskolen skal vi gennemgå kongerækken, løbe Royal Run og til hofbal og danse lancier. Der skal laves smykker, kongekroner, elefantordner, laves våbenskjold og skrives valgsprog. Og der skal helt sikkert ses en af Dronningens tidligere nytårstaler.
 
Det hele munder ud i en temadag og en stor temafest for alle deltagere.
Hvilke niveau af danskundervisning skal mit barn vælge?

Den første dag på Sommerskolen gennemfører dansklærerne en sprogtest for at finde det hold, der passer bedst til hver elev.

Er der kun danskundervisning på programmet?

På Sommerskolen underviser vi ikke kun i dansk sprog, grammatik og litteratur. Vi lægger stor vægt på at inddrage elementer fra andre af folkeskolens kulturbærende fag, og i undervisningen arbejder vi derfor også med historie, religion, samfundsfag og naturfagene. Eleverne får derved en bred indgangsvinkel til Danmark og dansk børne- og ungdomskultur. I løbet af de 17 dage, Sommerskolen varer, besøger vi måske et museum, en fabrik, en tv-station, en kunstudstilling; eller vi overnatter i skoven og bliver klogere på den danske natur.

Skal eleven tage sin egen bærbare PC eller tablet med?

Eleven skal medbringe sin computer eller iPad, og han/hun skal selv tage ansvar for at få låst den inde, så den ikke ligger frit tilgængelig på værelset. Vi anbefaler, at computeren har ÆØÅ-tastatur.

Hvad sker der, hvis mit barn mistrives?

Vi holder trivselssamtaler i slutningen af første uge for at være sikre på, at alle elever trives på Sommerskolen. Vi er meget opmærksomme på, at alle hurtigt får kammerater, og ikke er uden for fællesskabet.

Samtidig får alle elever tilknyttet en primær voksen, som hele tiden har et øje på eleven og som eleven altid kan gå til.

Har I en ryge- og alkoholpolitik?

Det er strengt forbudt at indtage og besidde alkohol og andre euforiserende stoffer som fx hash. På alle tre skoler er tobaksrygning forbudt.

Sommerskolens personale sørger for, at reglerne bliver overholdt. Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at enhver overtrædelse af ovennævnte regler vil kunne medføre øjeblikkelig hjemsendelse! En eventuel hjemsendelse vil ske efter kontakt med elevens forældre eller kontaktfamilie, og den vil i øvrigt foregå for egen regning.

En hjemsendelse fra Sommerskolen vil samtidig få indflydelse på elevens mulighed for fremtidige deltagelse i Sommerskolen.

Hvad sker der, hvis eleven tager hjem før tid?

Det kan ske, at elever må afbryde deres ophold på grund af sygdom, hjemve eller overtrædelse af Sommerskolens regler. Når først opholdet er i gang, kan skolepengene ikke refunderes. Det skyldes, at vi ikke har mulighed for at afsætte en eventuel ledig plads til en anden elev, og fordi vores udgifter til lejemål og personale stadig er de samme.

Hvordan er maden på Sommerskolen?

Børn og voksne spiser sammen, og det betyder meget for os at spise sundt og varieret.

Maden kan tilpasses elever, der IKKE spiser eksempelvis peanuts, nødder, gluten, laktose, svinekød og kød generelt. Mere specielle hensyn, fx veganske spisevaner, kan desværre ikke imødekommes.

Mit barn har behov for særlige hensyn – kan han/hun være med på Sommerskolen?

Så vidt det er muligt, vil vi gerne byde velkommen til elever med behov for særlige hensyn. Kontakt Tina Andersen på tina@danes.dk eller +45 3332 0913 og hør mere.

Tilmelding og betaling

Du kan finde info omkring tilmelding og betaling til Sommerskolen her på siden

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

Den Danske Sommerskole er en særskilt juridisk enhed (en erhvervsdrivende fond), hvor Danes Worldwide udfører sekretariatsopgaver for Fonden.