Juridisk vidensbank

I vidensbanken finder du hurtigt svar på relevante spørgsmål for globale danskere

Den juridiske vidensbank er de globale danskeres ultimative ressource til selv at søge generelle svar på praktiske og juridiske udfordringer, der følger med en tilværelse uden for Danmark. Al information i vidensbanken er udarbejdet og kvalitetssikret af Danes Worldwides jurister med speciale i globale danskeres forhold.

I den juridiske rådgivning svarer vi på over 4.000 medlemshenvendelser årligt. De simple spørgsmål kan man selv hurtigt finde svar på i vidensbanken, mens de mere komplekse egner sig bedre til at blive besvaret af en jurist eller en ekspert fra vores panel, hvor der bliver taget højde for den individuelle situation.

Karoline Blyt, jurist og teamleder

Dansk statsborgerskab – bevarelse, dobbelt statsborgerskab, bevis og generhvervelse

Det danske statsborgerskab er for mange et vigtigt og nødvendigt skridt i at formalisere båndet til Danmark. Det handler både om identitet, rettigheder og forpligtelser, og derfor er det så vigtigt at få styr på. Processen med at opnå eller bevare dansk statsborgerskab kræver grundig overvejelse og forståelse af de juridiske krav og konsekvenser. Med den juridiske vidensbank får du hjælp til at navigere i disse komplekse processer og træffe velinformerede beslutninger om dit statsborgerskab.

Familiesammenføring – få familien til Danmark med de danske regler, EU-reglerne eller 2022-praksis

I vidensbanken kan medlemmer finde svar på de generelle spørgsmål om familiesammenføring, så processen med at få familien til Danmark bliver mere overskuelig.

Pension, skat, sociale ydelser og generelt om det danske system

Som dansker i udlandet kan det være svært at navigere i det danske system. I vidensbanken kan du søge svar på de typiske spørgsmål om skat, pension, SU, CPR, kørekort, MitID, dagpenge, barsel m.m., så du lettere kan komme videre i processen. Finder du ikke selv svar i vidensbanken, kan du som medlem altid tage direkte kontakt til vores juridiske rådgivning.

Skal jeg søge om bevarelse af dansk statsborgerskab?

Børn, der er født i udlandet af danske forældre, står over helt særlige udfordringer. Bevarelse af dansk statsborgerskab for unge, inden de fylder 22 år, er ultimativt det emne, flest medlemmer har brug for juridisk hjælp til. Mange tror desværre også fejlagtigt, at de ikke er omfattet af den såkaldte 22-års regel.

Besøg vidensbanken for svar

Hvilke fordele og ulemper er der ved dobbelt statsborgerskab?

Dobbelt statsborgerskab er blevet tilgængeligt, efter at Danmark ændrede lovgivning, så det nu fra dansk side er muligt at have dobbelt statsborgerskab eller sågar tre eller flere statsborgerskaber. For danskere, der bor i udlandet, for eksempel i USA eller Tyskland, betyder det, at de kan opnå amerikansk statsborgerskab uden at miste deres danske statsborgerskab, og omvendt. Dette har åbnet for en verden af fordele for globale danskere, men det bringer også visse kompleksiteter og måske endda ulemper for den enkelte.

Besøg vidensbanken for svar

Kan jeg få mit danske statsborgerskab tilbage?

For dem, der søger at generhverve deres danske statsborgerskab efter at have boet i udlandet i mange år, er der meget hjælp at hente i vidensbanken. Ansøgningsfristen er helt ekstraordinært blevet forlænget, men der er fortsat en række betingelser og krav til ansøgningen – og ofte består det komplicerede i selve dokumentationen, og så er der især én meget vigtig tidsfrist for dig, der søger om generhvervelse og er bosat i udlandet.

Besøg vidensbanken for svar

Hvad er betingelserne for familiesammenføring

Hvis du overvejer at flytte til Danmark med din udenlandske familie, skal du søge om familiesammenføring. Der gælder forskellige regelsæt alt efter den konkrete situation, hvorfor du gør klogt i at orientere dig i betingelserne nedenfor.

Besøg vidensbanken for svar om EU-reglerne

Besøg vidensbanken for svar om De Danske Regler

Besøg vidensbanken for svar om 2022-praksis

Har jeg ret til dansk folkepension som dansk statsborger?

Det danske pensionssystem har specifikke krav og betingelser, som skal opfyldes for at være berettiget til folkepension. Det er essentielt at kende til disse regler og forstå, hvordan ens arbejdshistorie og bopælsforhold påvirker pensionsrettighederne.

Besøg vidensbanken for svar

Jeg flytter til Danmark for første gang, hvad gør jeg med skat?

At flytte til Danmark for første gang indebærer en række praktiske overvejelser, især når det kommer til skat. For nye tilflyttere kan det være en udfordring at navigere i det danske skattesystem, men med den rette information og vejledning kan processen blive meget lettere. Det er vigtigt at sætte sig ind i reglerne og forstå, hvad der forventes af dig som skatteyder i Danmark. Dette inkluderer blandt andet at få styr på, hvordan man registrerer sig hos skattemyndighederne, hvilke skattefradrag man kan være berettiget til, og hvordan man indberetter sin indkomst korrekt.

Besøg vidensbanken for svar

Can I buy a property in Denmark?

At købe ejendom i Danmark indebærer en forståelse af landets specifikke juridiske og økonomiske krav. Bliv klogere i vidensbanken, hvor du både kan orientere dig på dansk og engelsk.

Besøg vidensbanken for svar

Vi opdaterer og reviderer løbende vidensbanken med henblik på at sikre høj kvalitet til vores medlemmer, som er afhængige af korrekte juridiske svar på deres spørgsmål.

Lisbeth Kjersgaard, jurist