Den Danske Sommerskole

Verdens bedste sommer med dansk sprog og kultur - for både børn og unge samt familier

sommerskolen, den danske sommerskole

Den Danske Sommerskole er en særskilt juridisk enhed (en erhvervsdrivende fond), hvor Danes Worldwide udfører sekretariatsopgaver for Fonden.