Mette er udviklingsansvarlig lærer på Begynderdansk og Basisdansk 13+. Hun er uddannet folkeskolelærer og har derudover en master i Dansk som andetsprog fra Aarhus Universitet samt en certificering i e-læringspædagogik. Mette har over 13 års erfaring i at udvikle undervisningsmaterialer samt i at undervise i dansk som andetsprog.