Familiesammenføring

Far og søn i familiesammenføring

Status

Vi har succesfuldt arbejdet politisk for, at regler og love for familiesammenføring blev gjort mere gunstige for de udlandsdanskere, der ønsker at flytte tilbage til Danmark med deres udlandske ægtefæller.

Familiesammenføring: Sagen kort

Det nu afskaffede tilknytningskrav var den største hindring for mange udlandsdanskere, hvis de ønskede at flytte tilbage til Danmark med deres udlandske ægtefæller. Kravet gjaldt oprindeligt kun udlændinge, idet der var en særlig undtagelse for danske statsborgere. Undtagelsen blev afskaffet i 2016, og frem til 1. juli 2018 skulle danske statsborgere opfylde tilknytningskravet på lige fod med udlændinge.
Et nyt integrationskrav blev i stedet for tilknytningskravet indført fra d. 1. juli 2018.

Familiesammenføring er en vigtig sag for Danes Worldwide, da mere end halvdelen af vores medlem­mer har en ægtefælle/partner, der ikke er dansk statsborger. Vi har arbejdet intensivt på at få vedtaget den nuværende lov, der stort set vil kunne få alle vores medlemmers ægtefæller ind i Danmark. I loven er der krav til hhv. den danske og den udenlandske part om kendskab til sprog (dansk på begynderniveau eller engelsk på mellemniveau) samt arbejdserfaring.

Filosofien er, at udenlandske ægtefæller skal være ”integrerbare” i Danmark, og at de ikke må blive en økonomisk byrde for det danske samfund. Der er dog enkelte tilfælde i den nuværende lov­givning, hvor vores medlemmer kan få et problem. Vi arbejder på at få løst problemet.

Danes Worldwide mener

Det er vores holdning, at danskere gift med udlændinge skal have ret til at etablere sig permanent i Danmark med deres ægtefælle/partner og familiens eventuelle børn.

Vores høringssvar

Da lovforslaget blev sendt i høring, afgav Danes Worldwide i 2018 følgende høringssvar:

Kontakt os

Som medlem har du altid muligheden for at kontakte vores juridiske afdeling, hvis du har spørgsmål til familiesammenføring eller vores andre politiske mærkesager
Telefonerne er åbne på følgende tidspunkter:

  • Mandag: 9 – 16
  • Tirsdag: 10.30 – 18.30
  • Onsdag: LUKKET
  • Torsdag: 9 – 16
  • Fredag: 9 – 16

    Vil du vide mere?

    Læs de nyeste indlæg og nyheder under kategorien “Mærkesager”