Familiesammenføring

Far og søn i familiesammenføring

Kan du tage din familie med til Danmark?

Det nu afskaffede tilknytningskrav var den største hindring for mange udlandsdanskere, hvis de ønskede at flytte tilbage til Danmark med deres udenlandske ægtefæller. Kravet gjaldt oprindeligt kun udlændinge, idet der var en særlig undtagelse for danske statsborgere. Undtagelsen blev afskaffet i 2016. Siden da og frem til 1. juli 2018 skulle danske statsborgere opfylde tilknytningskravet på lige fod med udlændinge. En særlig overgangsordning, som tog udgangspunkt i en opholdsordning for udenlandske arbejdstagere, gjaldt i den mellemliggende periode.

I denne periode opstod stor bitterhed og frustration blandt udlandsdanskere pga. reglerne og den lemfældige måde, deres sager blev behandlet på. Det var især det faktum, at overgangsordningen baserede sig på principper for en arbejds- og opholdstilladelse for udenlandsk arbejdskraft, som mange af vores medlemmer udtrykte stor frustration over. De følte sig pludselig som gæstearbejdere i deres hjemland. Et nyt pointsystem i stedet for tilknytningskravet blev derfor indført fra 1. juli 2018.

Danes Worldwide er mestendels tilfredse med resultatet, da tilknytningskravet længe har udgjort et uoverstigeligt problem for en del udlandsdanskere, og fordi partierne bag forslaget på en række områder har lyttet og justeret forslaget efter kritikken i vores høringssvar. Danes Worldwide mener dog, at der som minimum skal indføres en dispensation for børn af udlandsdanskere, som ellers i fremtiden risikerer at opleve store problemer forbundet med at flytte til Danmark med en udenlandsk ægtefælle. I modsat fald risikerer Danmark at gå glip af en hel generation af unge danske talenter og dermed også bidragsydere til de offentlige finanser.

Danes Worldwide har fra starten ment, at alle danske statsborgere skal have mulighed for at vende tilbage til deres hjemland med deres ægtefælle og familiens eventuelle børn, så længe de kan forsørge sig selv. Dette mener vi fortsat.

Vores forslag til regler for familiesammenføring, som tilgodeser danske statsborgere i udlandet:

  • Danes Worldwide mener primært, at integrationsegnethedskravet ikke bør stilles til danske statsborgere.
  • Familiesammenføringer med danske statsborgere bør udskilles fra udlændingeloven og placeres i en lovramme for danske statsborgere, således at danske statsborgere ikke føler sig som udlændinge i deres eget land.
  • Udlandsdanskernes børn burde under alle omstændigheder kunne få dispensation fra det nye krav, idet kravet ofte vil være umuligt for dem at opfylde som følge af forældrenes udstationeringer.

Vores høringssvar

Danes Worldwide mener, at alle danske borgere bør kunne vende hjem med deres udenlandske familier – hvilket vi har pointeret i vores høringssvar til den nugældende lov. Du kan læse vores høringssvar herunder

Kontakt os

Som medlem har du altid muligheden for at kontakte vores juridiske medarbejder, Karoline Blyt, hvis du har spørgsmål til familiesammenføring eller vores andre politiske mærkesager:

    Vil du vide mere?

    Læs de nyeste indlæg og nyheder under kategorien “Mærkesager”