Bor ude

Gode råd til dig, der bor uden for Danmark

bor ude

Uanset om du er flyttet for arbejde, studie eller eventyr, er der vigtige overvejelser du skal gøre dig omkring skattepligt, sundhedsdækning, pension, statsborgerskab og lokalt netværk. Vi hjælper dig med de praktiske og juridiske aspekter af at være udlandsdansker, og giver dig et netværk med andre danskere i dit lokalområde.

Skattepligt til Danmark

Selvom du ikke er bosiddende i Danmark, kan du forsat godt være skattepligtig til Danmark. Det kan fx være fordi du ejer et sommerhus i Danmark og/eller har leje- eller renteindtægter fra Danmark.

Det vigtige er, at man er bevidst om dette og at man hvert år husker at rette sin forskudsopgørelse og årsopgørelse.

Du kan finde svar på dine spørgsmål omkring skat i vores vidensbank for medlemmer.

Hvis du vil købe bolig i Danmark

For at kunne købe en fast ejendom i Danmark, skal du opfylde det, der hedder bopælskravet – hvilket vil sige, at du skal have bopæl eller tidligere have haft fast bopæl i Danmark i sammenlagt fem år. Dette gælder både lejligheder, huse og sommerhuse. Bopælskravet gælder uanset nationalitet, dvs. at blot fordi du er dansk statsborger har du ikke ret til at købe fast ejendom, medmindre du opfylder bopælskravet.

Læs om Køb af bolig i Danmark

Hvis du skifter adresse, mens du bor i udlandet

Enten flytter du i landet, hvor du allerede bor eller måske du flytter til et nyt land. Uanset hvad, kan det være rigtig vigtigt at fortælle relevante aktører i Danmark herom. Det kan bl.a. være at få registreret din udenlandske adresse i CPR-registeret eller informere din bank i Danmark om adresseskiftet i udlandet.

Læs om hvordan du opdaterer din udenlandske adresse her på borger.dk.

Hvis du har brug for at gå til læge, mens du er på ferie i Danmark

Alle har ret til akut sygehusbehandling i Danmark i tilfælde af ulykke, pludseligt opstået sygdom eller forværring af kronisk sygdom. Men når man ikke er bosiddende i Danmark, så har man ikke ret til gratis lægehjælp, da man ikke er dækket af den danske sygesikring. Det betyder at en almidnelig praktiserende læge eller et sygehus/hospital godt kan opkræve betaling for behandlingen.

Hav derfor altid en rejseforsikring i dit bopælsland, som dækker dig under ferieophold i Danmark.

Hvis du er bosiddende i et andet EU-land end Danmark, så vil du kunne bruge dit blå EU-sygsikringskort udstedt i dit bopælsland, når du er på ferie i Danmark.

Læs om sygesikring, når du bor i udlandet.

Du kan i visse tilfælde bevare din danske sociale sikring, mens du arbejder i udlandet. Læs om social sikring ved arbejde i udlandet på borger.dk

Danskerlisten

Formålet med at registrere dig på danskerlisten er at give Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte dig i en akut krisesituation i landet. Du kan også via Udenrigsministeriets app, Rejseklar, abonnere på at få beskeder om situationen i dit bopælsland, som hvis fx der skulle være fare for naturkatastrofer eller terrorangreb, få gode råd om hvad du kan gøre ved fx sygdom eller mistet pas, samt kontaktoplysninger på den nærmeste danske repræsentation.

Du kan tilmelde dig Danskerlisten her eller gøre det via Udenrigsministeriets app, Rejseklar. Vær opmærksom på, at tilmeldingen bør opdateres en gang om året.

Stemmeret til Danmark

Når du bor i udlandet, kan du som udgangspunkt kun stemme til det danske folketingsvalg i to år efter du er udflyttet. Der er dog en række undtagelser, som betyder at nogle er stemmeberettiget i op til 8 år fra udflytningen af Danmark.

For at kunne stemme til folketingsvalg, skal man være optaget på folketingsvalglisten

Hvis du bor i et andet EU-land, så vil du altid, uden tidsbegrænsning, kunne stemme på de danske kandidater til Europa Parlamentsvalg. Du kan også vælge at stemme på kandidaterne, som opstiller i dit bopælsland.

For at kunne stemme til Europa Parlamentsvalg, skal man være optaget på Europa Parlamentsvalglisten.

Læs om valgret for udlandsdanskere.

Sociale ydelser fra Danmark

Nogle sociale ydelser kan tages med til udlandet i en kortere eller længere periode, som fx folkepension, SU eller dagpenge. Da der er forskellige regelsæt for hvordan du modtager de forskellige ydelser, er der også meget forskellige regler for om du kan tage dine sociale ydelser med til udlandet. Hav derfor altid styr på hvilke informationer de danske myndigheder skal bruge fra dig og hvilke betingelser du skal overholde for forsat at kunne modtage ydelser fra Danmark.

Hvis du bor i udlandet og modtager folkepension fra Danmark, så husk hvert år at indsende din leveattest. Læs mere her.

Jeg tror, at vi gør vores børn en tjeneste, når de engang skal tilbage til Danmark. Vi vil måske endda sige, at hvis ikke man tager dansk, når man er i udlandet som barn, så er det endnu sværere at skulle tilbage i det danske uddannelsessystem.

Amparo Gomez Cortina, mor til elev

Vi kæmper for dine rettigheder!

Danes Worldwide arbejder for at sikre din globale stemme på alle de områder, hvor du som dansk statsborger i udlandet bliver påvirket af dansk lovgivning.

1. Dansk lovgivning

Vi ønsker, at det ved alle nye lovforslag indtænkes, hvordan den nye lovgivning vil have indflydelse for danske statsborgere bosiddende i udlandet.

2. Udlændingeloven

Vi ønsker, at udlændingeloven deles op i flere personkategorier, så der kan laves hensigtsmæssig lovgivning for de forskellige grupper.

3. Stemmeret

Vi ønsker, at alle myndige danske statsborgere i udlandet kan bevare deres stemmeret til folketingsvalg i en periode på minimum 12 år efter udflytning.

4. Statsborgerskab

Vi ønsker, at der åbnes mulighed for at ansøge om bevarelse af statsborgerskab tidligere end den 21. års fødselsdag.

5. Skat

Vi ønsker, at alle danske statsborgere bosat i udlandet bør kunne opholde sig i Danmark i op til 180 dage på et år, uden at blive fuldt skattepligtige i Danmark.

6. CPR

Vi ønsker, at der oprettes en ny kategori i CPR-registeret, så man kan registreres som ”dansk statsborger med bopæl i udlandet” fremfor ”fraflyttet”.

7. Bankkonto

Vi ønsker, at der politisk træffes beslutning om, at danske statsborgere i udlandet skal have ret til en dansk bankkonto. 

8. Folkepension

Vi ønsker, at folkepensionister uden for EU/EØS, Schweiz og Storbritannien, foruden grundbeløbet også kan modtage deres optjente pensionstillæg.

9. Uddannelse fra udlandet

Vi ønsker, at unge udlandsdanskere får muligheder for at afslutte deres uddannelse i Danmark, hvilket vil øge sandsynligheden for, at de vælger en fremtid i Danmark.

Få masser af fordele som medlem

Som medlem af Danes Worldwide støtter du vores politiske arbejde for dine interesser som global dansker

Medlemsfordele

  • Gratis juridisk rådgivning og vidensbank
  • Rabat på bl.a. online danskundervisning, sommerskole og sagsbehandling
  • Eksklusive arrangementer og webinarer
  • Lokalt netværk med andre danskere i dit område
  • Kun 70,- pr. mdr. for hele familien