Rådgiver inden for boliglejelovgivning: Daniel Skov

Flyvinge

Nyt medlem af ekspertpanelet, Daniel Skov, er videnskabelig assistent på Juridisk Institut, Syddansk Universitet i Odense. Herfra fik han sin cand.jur. i 2017. 

Han har i mange år beskæftiget sig med lejeret og generel formueret, herunder som rådgiver i det selvstiftede selskab Lejehjælp.dk og som juridisk medarbejder i Huslejenævnet i Randers. Derudover er han forfatter til en del artikler i magasinerne Danske Udlejere og Tidsskrift for Bolig- og Byggeret.

Daniel var juridisk medarbejder hos Danes Worldwide i 2016-2017 og er nu tilknyttet ekspertpanelet. Han tilbyder rådgivning inden for boliglejelovgivning i Danmark og hjælper f.eks. med lejekontrakter, ind- og fraflytningsprocedurer og lejefastsættelse.

  • Rådgivning i lejeboligloven

    Daniel Skov

    Hvad gør jeg konkret for at få hjælp?

    Du starter med at sende en henvendelse til jura@danes.dk. I de fleste tilfælde kan vores interne juridiske rådgiver svare på dit spørgsmål; i modsat fald bliver det sendt videre til ekspertpanelet.