Medarbejder Henriette Juhl

Henriette Juhl

Henriette Juhl Henriette er Danes Worldwides HR-ansvarlige og står for kontrakter, løn, MUS m.m. Samtidig er hun også PA (personlig assistent) for generalsekretæren. Henriette er uddannet inden for HR og markedsføring og har en lang karriere inden for HR, som hun har arbejdet med i hele sit arbejdsliv. Tidligere har Henriette været ansat på Metroen…

Medarbjeder Jonas Frederiksen

Jonas Frederiksen

Jonas Frederiksen Jonas er studentermedhjælper i indskolingen og på mellemtrinnet, hvor arbejdsopgaverne primært er at rette opgaver og give feedback til eleverne. Derudover er han lærerstuderende på Københavns Professionshøjskole.

Peter Rasmussen

Peter Rasmussen

Peter Rasmussen Som senior økonomiansvarlig står Peter bl.a. for udarbejdelse af regnskaber og betaling af leverandører. Peter er HD(R) og har tidligere i karrieren været CFO i større danske koncerner med internationale aktiviteter.

Medarbejderfoto - Anja Kjær

Anja Kjær

Anja Kjær Anja er undervisningschef og udviklingsansvarlig lærer for 7.-9. klasse og har ansvaret for 9.-klassesprøven. Hun blev uddannet lærer i 1998 med linjefag i dansk og musik og har desuden en uddannelse som skolebibliotekar med en PD i ”Medier og kommunikation”. Anja har 19 års erfaring fra folkeskolen som lærer og læringsvejleder.

Medarbejder Michael Marboe

Michael Marboe

Michael Marboe Michael er uddannet Cand. IT. i spildesign på ITU i København. Tidligere har han arbejdet med web- design og administration, og hos Danes Worldwide udvikler og integrerer han interaktive elementer til onlineundervisningen og tager sig af mindre grafiske opgaver.

tina, medarbejder, Danes worldwide

Tina Andersen

Tina Andersen Tina er Danes Worldwides skolesekretær med mange års erfaring fra sekretariatet. Hun svarer på spørgsmål ang. Sommerskolen og online danskundervisningen.

Jesper Malmose, medarbejder, danes worldwide

Jesper Malmose

Jesper Malmose Jesper er cand.phil. i dansk fra Københavns Universitet og har bl.a. arbejdet som tekst- og manuskriptforfatter inden for tv og teater, været tv-anmelder på Berlingske og skrevet tekster på TV2/Lorry. I Danes Worldwide skriver Jesper bl.a. nyhedsbreve, repræsentantnyt, brochurer, årsrapport og taleudkast samt artikler til DANES.