Tina er Danes Worldwides faste skolesekretær. Hun svarer på spørgsmål ang. Sommerskolen og Online Danskundervisning.