Folkepension for udlandsdanskere

Folkepension for udlandsdanskere

Folkepension for udlandsdanskere: Sagen kort

Tidligere var pensionsalderen i Danmark 65 år. For at få udbetalt fuld folkepension skulle man have boet i Danmark i 40 ud af 50 år, fra man var 15 år og til man fyldte 65. Det vil sige, at man havde 10 år, hvor man fx kunne bo i udlandet i løbet af de 50 år og stadig få udbetalt fuld folkepension. Kunne man ikke opfylde dette krav, fik man udbetalt en ”brøkpension” – det vil sige, at pensionen blev nedsat med en vis procentsats alt efter det antal år, man havde boet uden for Danmark.

Den nye lov, som blev vedtaget i 26. april 2018 nedsatte de 10 år til 5 år. Det vil sige, at for at få udbetalt fuld folkepension må man fremover kun have boet i udlandet i 5 ud af de ca. 50 erhvervsaktive år. I den nye lov blev der ikke taget tilstrækkeligt hensyn til forskellige grupper af udlandsdanskere, for hvem det ikke har været muligt at indrette sig efter de nye regler. Loven indebærer et væsentligt indgreb i mange udlandsdanskeres levevilkår, fordi mange af disse personer enten er eller i fremtiden vil blive afhængige af deres folkepensioner – eks. danske forskere med lave indkomster eller medfølgende ægtefæller, oftest kvinder, som ikke kan eller må arbejde i udlandet som følge af lokal lovgivning. Danes Worldwide er ikke imod selve optjeningskravet, men er imod en ændring af kravet, som ikke i tilstrækkelig grad inddrager diversiteten i udlandsdanske forhold.

Forslag til løsning:

  • Danes Worldwide foreslår, at man sætter brøken til optjening af fuld folkepension tilbage til 8/10 dele af optjeningstiden, i stedet for 9/10 dele af optjeningstiden, som i den nye lov.

Kontakt os

Som medlem har du altid muligheden for at kontakte vores juridiske medarbejder, Karoline Blyt, hvis du har spørgsmål til folkepension eller vores andre politiske mærkesager
Telefonerne er åbne på følgende tidspunkter:

  • Mandag: 9 – 16
  • Tirsdag: 10.30 – 18.30
  • Onsdag: LUKKET
  • Torsdag: 9 – 16
  • Fredag: 9 – 16

Vil du vide mere?

Læs de nyeste indlæg og nyheder under kategorien “Mærkesager”.