Sociale ydelser og pension

En mærkesag for Danes Worldwide

Folkepension for udlandsdanskere

Børne- og ungeydelse

Man skal have boet eller arbejdet i Danmark i mindst seks år inden for de seneste 10 år for at modtage børne- og ungeydelse. Dette harmonerer ikke med grundprincippet om, at rettig­heder og pligter følges ad, da man jo bliver fuldt skattepligtig i Danmark straks ved tilflytning.

Danes Worldwide mener

Vi mener, at man som dansk statsborger skal have ret til at modtage fuld børne- og ungeydelse i forbindelse med permanent tilflytning til Danmark.

Pension

Vi har tidligere været kritiske over for stramninger i optjeningskrav til dansk folkepension, da sådanne ændringer ofte skader medfølgende ægtefæller (hvoraf ni af 10 er kvinder).

Optje­nings­­kravene er desuden til skade for ansatte, der i kraft af deres arbejde regelmæssigt opholder sig i udlandet (fx forskere).

Personlige tillæg

Kan som udgangspunkt ikke tages med ved bopæl uden for EU/EØS. Dette fore­kommer ikke logisk, medmindre der er tale om tillæg, der knytter sig helt specifikt til den konkrete livs­situation i Danmark (fx varmetillæg).

Danes Worldwide mener

Danskere i udlandet, der har optjent ret til hel eller delvis folkepension, også skal have ret til personlige tillæg, såfremt de opfylder betingelserne for dette, og at disse tillæg også skal kunne udbetales i tilfælde af bopæl uden for EU/EØS.

Rådgivning

Har du brug for konkret hjælp og vejledning ifm. sociale ydelser og pension? Så er du som medlem altid velkommen til at kontakte vores juridiske medlemsrådgivning.