Sociale ydelser og pension

En mærkesag for Danes Worldwide

Folkepension for udlandsdanskere

Sagen kort: Børne- og ungeydelse

Man skal have boet eller arbejdet i Danmark i mindst seks år inden for de seneste 10 år for at modtage børne- og ungeydelse. Dette harmonerer ikke med grundprincippet om, at rettig­heder og pligter følges ad, da man jo bliver fuldt skattepligtig i Danmark straks ved tilflytning.

Danes Worldwide mener

Vi mener, at man som dansk statsborger skal have ret til at modtage fuld børne- og ungeydelse i forbindelse med permanent tilflytning til Danmark.

Sagen kort: Pension

Vi har tidligere været kritiske over for stramninger i optjeningskrav til dansk folkepension, da sådanne ændringer ofte skader medfølgende ægtefæller (hvoraf ni af 10 er kvinder).

Optje­nings­­kravene er desuden til skade for ansatte, der i kraft af deres arbejde regelmæssigt opholder sig i udlandet (fx forskere).

Personlige tillæg

Kan som udgangspunkt ikke tages med ved bopæl uden for EU/EØS. Dette fore­kommer ikke logisk, medmindre der er tale om tillæg, der knytter sig helt specifikt til den konkrete livs­situation i Danmark (fx varmetillæg).

Danes Worldwide mener

Danskere i udlandet, der har optjent ret til hel eller delvis folkepension, også skal have ret til personlige tillæg, såfremt de opfylder betingelserne for dette, og at disse tillæg også skal kunne udbetales i tilfælde af bopæl uden for EU/EØS.

Rådgivning

Har du brug for konkret hjælp og vejledning ifm. sociale ydelser og pension? Så er du som medlem altid velkommen til at kontakte vores juridiske medlemsrådgivning.

Vil du vide mere om vores politiske arbejde?

Læs de nyeste indlæg og nyheder under kategorien “Mærkesager”.