Få et overblik over Danes Worldwides nyheder her

Nye pensionsregler

Hvad betyder de nye regler om optjening af folkepension for Danes Worldwides medlemmer?

Regeringen har lavet et udkast til ændring af reglerne for at optjene pension i Danmark. Danes Worldwide har afgivet et høringssvar, som du kan læse i sin fulde længde her.

Tidligere var pensionsalderen i Danmark 65 år. For at få udbetalt fuld folkepension, skulle man have boet i Danmark i 40 ud af 50 år fra man var 15 år og til man fyldte 65. Det vil sige, at man havde 10 år, hvor man fx kunne bo i udlandet i løbet af de 50 år, og stadig få udbetalt fuld folkepension. Kunne man ikke opfylde dette krav, fik man udbetalt en ”brøkpension” – det vil sige, at pensionen blev nedsat med en vis procentsats, jo flere år, man havde boet uden for Danmark.

I forslaget til den nye lov bliver de 10 år nu til fem år – altså halvdelen. Det vil sige, at for at få udbetalt fuld folkepension, må du fremover kun have boet i udlandet i fem år ud af de 50 år. Hvilket selv sagt er en ret stor ændring.

Hvem går det ud over?
I en undersøgelse blandt udlandsdanskere, som Danes Worldwide i 2016 lavede sammen med Copenhagen Goodwill Ambassadors, svarede 66 % af deltagerne, at de havde boet mere 10 år i udlandet (fra de var 15 år og til pensionsalderen.)

Som vi skriver i høringssvaret, er lovforslaget ”et væsentligt indgreb i disse danske statsborgeres levevilkår”, fordi mange af dem enten er eller bliver afhængige af deres folkepensioner.

Stramningerne rammer hovedsagelig tre grupper:

1)   Forskere og studerende

2)   Medfølgende ægtefæller/partnere

3)   Personer med manglende mulighed for tilpasning til de nye regler

Forskere og studerende
Danske forskere, som kraftigt tilskyndes til at rejse ud for at dygtiggøre sig og etablere netværk m.v., bliver ramt. De bygger ofte deres økonomi på bevillinger og legater, som ikke giver den store mulighed for at lave private pensionsopsparinger. Samtidig er deres ophold i udlandet normalt af en tidsmæssigt meget uregelmæssig karakter og giver derfor ikke adgang til andre nationale pensioner end den danske folkepension. Det samme gør sig gældende for studerende.

Medfølgende ægtefæller/partnere
En anden sårbar gruppe er medfølgende ægtefæller/partnere – i langt de fleste tilfælde kvinder. Danske kvinder i udlandet har oftest ingen indkomst overhovedet, da de har svært ved at få arbejdstilladelse i deres nye land. Derfor sætter de tit deres egen karriere på stand by for at være hjemmegående husmødre og passe familien. Og er dermed uden indtjening til at bruge på private pensionsopsparinger.

Personer med manglende mulighed for opsparing
En tredje gruppe er de danskere i alderen 48 til 58 år, som har boet mange år i udlandet, og som på grund af deres alder ikke vil kunne nå at omstille deres privatøkonomi til nye optjeningskrav.

Det samme gælder fx danskere (i Danmark) i samme aldersgruppe, som tidligere har boet ude i en del år som yngre, og som har planlagt deres pensionsforhold ud fra de nuværende regler. Disse danskere har ikke nødvendigvis haft en indkomst i udlandet, som har gjort det muligt for dem at spare op til pensionen privat.

Det mener Danes Worldwide
Vi er enige i, at også danskere i udlandet har et ansvar for selv at spare op til deres alderdom. Men en pludselig – og ret voldsom – ændring af optjeningsperioden er med til at forringe levevilkårene for udlandsdanskerne i Danmark. Vi foreslår derfor en mere gradueret tilgang til optjeningsprincippet og mener, at

  • man bør fjerne 40 års-kravet og sætter brøken til optjening af fuld folkepension til 8/10 i stedet for de foreslåede 9/10
  • de foreslåede ændringer af optjeningskravet er for unuancerede og tager ikke hensyn til, at udlandsdanskere ikke udgør én homogen gruppe
  • man bør tage hensyn til, at udstationerede danskere i stigende grad ansættes på lokale vilkår. Det betyder, at et stigende antal danskere i udlandet ikke har specielt lukrative vilkår.


I løbet af sommeren 2017 har vi lavet en specifik folkepensionsundersøgelse blandt udlandsdanskere og bl.a. indsamlet konkrete eksempler for at vise konsekvenserne af forslaget om øget optjeningskrav. Du finder disse eksempler her.

Back to Top

Til top

Kontakt

Danes Worldwide
Købmagergade 67, 2. sal
DK-1150 København K

danes(a)danes.dk
Tlf +45 3332 0913    

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev