Familiesammenføring: Skarp kritik af lovforslag

Danes Worldwide ser “åbenlys diskrimination” i vores høringssvar om familiesammenføring. Udlændinge- og Integrationsministeriet offentliggjorde i…

Far og søn i familiesammenføring

Danes Worldwide ser “åbenlys diskrimination” i vores høringssvar om familiesammenføring.

Udlændinge- og Integrationsministeriet offentliggjorde i sidste uge et lovforslag om ”Ny opholdsordning for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer”. Danes Worldwide indsendte vores høringssvar til Udlændinge- og Integrationsministeriet den 7. marts 2017. 

Desværre forskelsbehandler lovforslaget danskere i udlandet og forholder sig hverken til bl.a. pensionerede og selvstændige, der ønsker at flytte tilbage til Danmark med deres udenlandske ægtefælle.

 Nederst finder du det fulde lovforslag samt Danes Wordwides officielle høringssvar til selvsamme. Her følger et uddrag:

”Det hører ikke hjemme i en retsstat, at relevante myndigheder og organisationer har så kort tid (4 hverdage) til at forberede et fyldestgørende høringssvar.”

”Danes Worldwide bemærker især den åbenlyse forskelsbehandling af danske statsborgere, der – såfremt lovforslaget vedtages i sin nuværende form – bliver konsekvensen.”

”Lovforslaget overser tusindvis af danskere i udlandet, og at der via samme forslag de facto lægges op til at diskriminere disse statsborgere i kategorier af ønskede henholdsvis uønskede egne statsborgere.”

”Tilknytningskravet for danske statsborgere i udlandet bør helt afskaffes. I vores høringssvar af 10. november 2016 gav vi udtryk for samme holdning, og den skal her i det hele fastholdes.”

”I stedet for at skulle bevise tilknytning til Danmark mener vi, at danske statsborgere skal have lov til at vende hjem med deres familie, så længe de vel at mærke kan forsørge sig selv. ”

”Det vil set fra vores synspunkt være sund fornuft og baseret på danske værdier at give alle familier med danske statsborgere mulighed for at dokumentere, at de kan forsørge sig selv uden øvrig indblanding fra myndighedernes side.”

”Vores medlemmer tæller også udlandsdanskere med selvstændig virksomhed. Denne gruppe vil ifølge det udsendte lovforslag ikke kunne vende tilbage til Danmark med deres internationale familie”

”Hvordan kan Danmark som nation se sig selv i øjnene, hvis vi udelukker den del af befolkningen, som er rejst ud i verden?”

”Det nuværende lovforslag er for mangelfuldt til at blive vedtaget i sin nuværende form. Danes Worldwide anbefaler derfor konkret, at:

– Tilknytningskravet afskaffes for danske statsborgere.

– Lovforslaget revideres, så ingen udlandsdanskere ekskluderes.”