Gymnasiale uddannelser i Danmark

I Danmark kan man efter afslutningen på grundskolen vælge at tage en gymnasial uddannelse, der sammen med erhvervsuddannelserne kaldes en ungdomsuddannelse. Det er muligt at vælge mellem følgende gymnasiale uddannelser; STX, HHX, HTX, HF, EUX samt IB.

Bibliotek

Valget af ungdomsuddannelse kan naturligvis være et svært valg, da dette har indflydelse de muligheder man har for optagelse på videregående uddannelser. Det er nemlig stor forskel på, hvilke optagelseskrav den enkelte videregående uddannelse har.

Alle danske gymnasiale uddannelser består af fag inddelt på tre niveauer; A, B og C. A-niveau-fag er den type fag, de studerende skal have i længst tid og typisk bruge mest energi og timer på, mens C-niveau-fag optager mindst tid. Afhængig af uddannelsen kan der være forskel på, hvilke fag de studerende skal have på henholdsvis A-, B- og C-niveau.
Ud over en række obligatoriske fag skal de studerende på de gymnasiale ungdomsuddannelser også vælge et antal valgfag på forskellige niveauer og på forskellige tidspunkter af uddannelsen.

På trods af tydelige faglige forskellige i de danske gymnasiale uddannelser er der flere fællestræk. Eksempelvis er både STX, HHX og HTX inddelt i studieretninger, og ligesom valget af ungdomsuddannelse kan påvirke mulighederne for videregående uddannelse, kan valget af studieretning det også. Det er derfor være en god idé at gøre sig nogle tanker om, hvad man kunne forestille sig at tage af videre uddannelse, når man tænker på valg af både ungdomsuddannelse og studieretning.

STX

STX kaldes også for almen studentereksamen og tager tre år at gennemføre. På en STX-uddannelse skal den studerende vælge hvilken studieretning han eller hun ønsker at følge. Uanset hvilken studieretning den unge vælger, afsluttes STX-uddannelsen med et studieretningsprojekt kaldet SPR på tredjeåret – også kaldet 3.g.

HHX

Læs videre

Bliv medlem af Danes Worldwide

Medlemsfordele

  • Adgang til alle artikler
  • Gratis juridisk rådgivning
  • Rabat på online danskundervisning og sommerskole
  • Eksklusive arrangementer og lokale netværk
  • Kun 70 kr. om måneden
Luk modal

Log ind

Har du glemt din kode?

Mail afsendt