Værnepligt for udlandsdanskere

Alle mænd med dansk indfødsret vil fra deres 18. år være værnepligtig, jf. værnepligtslovens § 1, stk. 1. Kvinder med dansk indfødsret er ikke omfattet af ovennævnte bestemmelse, og er derfor ikke værnepligtige.

Værnepligt i Danmark

Historien om værnepligt

Kong Frederik den Syvende underskrev og lovfæstede det første regelsæt om værnepligt i: “Lov om almindelig Værnepligt for Kongeriget Danmark” den 12. februar 1849. Det danske militær havde forinden denne lovs udarbejdelse vist sig at være i en svag position, som årsag af en uorganiseret styrke, hvilket kom til udtryk i Treårskrigen (1848-1851). Derfor diskuterede man mulige forslag for hvordan man kunne styrke det danske militær bedst muligt, og dermed blev den midlertidige Septemberanordning fra 1848 udarbejdet og brugt som springbræt til den første officielle lov om værnepligt året efter i 1849. 

Generelt om værnepligt

Alle mænd med dansk indfødsret vil fra deres 18. år være værnepligtig, jf. værnepligtslovens § 1, stk. 1. Kvinder med dansk indfødsret er ikke omfattet af ovennævnte bestemmelse, og er derfor ikke værnepligtig. Kvinder må godt komme ind i det danske forsvar, fordi de har en frivillig ret til at udføre militærtjeneste på samme værnepligtslignende vilkår som mænd. Der gælder altså ikke en pligt for kvinder, men en ret

Hvis du er mand med dansk indfødsret og med fast bopælsregistreret adresse i Danmark, vil du i løbet af dit 18. år automatisk blive indkaldt til Forsvarets Dag enten via din e-boks eller med posten til din registrerede adresse, jf. § 13, stk. Kvinder vil i løbet af deres 18. år få en invitation til Forsvarets Dag, og den må de gerne takke nej til. 

Indkaldelse og Forsvarets dag 

I indkaldelsen til Forsvarets Dag vil der stå hvorfor du er blevet indkaldt, hvor og hvornår du skal blive sessionsbehandlet. Du vil i samme indkaldelse også blive bedt om på forhånd at udfylde et online helbredsskema (efter bedste evne). Du skal i dette skema oplyse, om du lider af eventuelle sygdomme, skavanker eller deslignende, som kan begrunde, at du ikke skal/kan aftjene din værnepligt. Det er sessionslægen, der vurderer dine svar i helbredsskemaet. 

Danes Worldwide vil gerne minde vores unge mænd om, at det kan medføre bøde eller fængselsstraf, hvis man efter indkaldelse til Forsvarets Dag bliver væk uden begrundelse. 

Du behøver ikke udfylde skemaet, hvis du er i gang med en uddannelse eller i lære. Du skal i stedet søge om udsættelse af din værnepligt her

Hvis man som udlandsdansker har bosat sig i Danmark i en begrænset periode f.eks. på grund af bevarelsesreglerne om dansk statsborgerskab, praktik- eller studieophold skal man oplyse dette. Forsvaret er kun interesseret i at rekruttere fast bosiddende mænd til militærtjeneste, og du vil med højst sandsynlig ikke blive kaldt videre til Forsvarets Dag, hvis du blot er i Danmark i en bestemt periode med henblik på f.eks. et kortvarigt studieophold.

Læs videre

Bliv medlem af Danes Worldwide

Medlemsfordele

  • Adgang til alle artikler
  • Gratis juridisk rådgivning
  • Rabat på online danskundervisning og sommerskole
  • Eksklusive arrangementer og lokale netværk
  • Kun 70 kr. om måneden
Luk modal

Log ind

Har du glemt din kode?

Mail afsendt