Ny generalsekretær i Danes Worldwide

Michael Bach Petersen er ansat som ny generalsekretær i Danes Worldwide og ny direktør for Den Danske Sommerskole. Fra 1. juni 2022 skal han stå i spidsen for det fælles sekretariat.

Michael Bach Petersen

Internationalt orienteret dansker ny repræsentant for danskerne i udlandet

Michael Bach Petersen kommer med 10 års erfaring fra Udenrigstjenesten inklusiv en udstationering som ambassadesekretær på den danske ambassade i Kairo i Egypten samt 15 års bred erfaring med digitalisering. Senest var han direktør for forretningsudvikling og kunderelationer i cBrain, og han har også solid erfaring som tidligere sekretariatschef i interesseorganisationen Dansk IT, kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen samt direktør i det digitale bureau In2media. 

Michael Bach Petersen kender også til udlandsdanskeres livsforhold fra sin opvækst, idet hans familie, da han var barn, var udstationeret i henholdsvis Polen, det daværende Jugoslavien og Tyskland. Og foruden årene på ambassaden i Kairo, har han også selv tidligere boet og arbejdet i Frankrig og Belgien.

Baggrunden for ansættelsen

Om baggrunden for ansættelsen udtaler bestyrelsesformand i Danes Worldwide, Susanne Rumohr Hækkerup:

”Sammen med den øvrige bestyrelse glæder jeg mig meget til samarbejdet med Michael Bach Petersen, der fra sin hidtidige karriere i en række spændende stillinger i både offentlige myndigheder og private virksomheder har opbygget vigtige netværk og solide erfaringer, som nu kan bidrage til Danes Worldwides udvikling.”

Ser frem til at løfte foreningens ambitiøse mål

Michael Bach Petersen ser frem til at tiltræde som generalsekretær for Danes Worldwide og direktør for Den Danske Sommerskole:

”Danes Worldwide og Sommerskolen er i dag vigtige institutioner for udlandsdanskere og deres tilknytning til Danmark. Jeg glæder mig meget til samarbejdet med bestyrelserne og medarbejderne i sekretariatet og til at give mit bidrag til videreudvikling af foreningen og Sommerskolen til gavn for medlemmerne. Det gælder særligt varetagelsen af medlemmernes interesser inden for familiesammenføring, ret til statsborgerskab, stemmeret mv., at gøre det endnu mere attraktivt at være medlem af foreningen, både ude og ved hjemvenden til Danmark, samt sikre den fortsatte høje kvalitet i vores dansk undervisningstilbud”, siger Michael Bach Petersen.

danes worldwide, mærkesager

Vores mærkesager

Danes Worldwide arbejder for at sikre de globale danskeres stemme på alle de politikområder, som påvirker danske statsborgere. Med debatindlæg og kommentarer i de store dagblade søger vi at skabe debat om de problemstillinger, som påvirker globale danskere.

Det kæmper vi for

Danes Worldwide er en privat forening, som har til formål at være bindeled mellem Danmark og danskere ude i verden. Det har man over 100 års erfaring med, for organisationen blev stiftet i 1919 – dengang med navnet Dansk Samvirke.

Danes Worldwide arbejder for at gøre det lettere at være dansker i udlandet. Foreningen er udlandsdanskernes talerør over for politikere og andre beslutningstagere og arbejder for at sikre, at udlandsdanskere får så mange rettigheder som muligt i forhold til danske medborgere bosat i Danmark.

Mærkesagerne er at sikre danskeres ret til statsborgerskab, familiesammenføring, stemmeret, økonomiske og sociale ydelser og pension.

Danes Worldwide rådgiver danskere om juridiske forhold både før, under og efter opholdet i udlandet. Der skabes netværk og man fører danskere i udlandet sammen og hjælper hjemvendte danskere med at få godt fodfæste i det danske samfund.

Danes Worldwide tilbyder online-undervisning fra begynderniveau til skoledansk, der giver børn med danske rødder mulighed for at lære dansk og holde dansk sprog og kultur ved lige.

Danes Worldwide er en medlemsbaseret organisation, som rækker ud til mere end 200.000 udlandsdanskere over hele verden og tilbyder medlemskab til både privatpersoner og virksomheder.

H.M. Dronning Margrethe II er protektor for foreningen.

Den Danske Sommerskole er en selvstændig selvejende institution, der virker i tæt samarbejde med Danes Worldwide.

Sommerskolens formål er at arrangere skolevirksomhed for børn af danske i udlandet for herved at fremme kendskabet til dansk sprog og kultur. Dette sker normalt i form af et 3 ugers ophold i Danmark på nøje udvalgte efterskoler, som Sommerskolen arbejder tæt sammen med. Virksomheden gennemføres i samarbejde med Danes Worldwide og Danske Privatskoler.

Sommerskolerne medvirker til at knytte stærke bånd mellem danskere i udlandet og deres børn, giver livslange venskaber, og er en måde for venner og familie at være sammen på, samtidig med at de er tæt på en bærende del af den danske kultur.

Sommerskolen har egen bestyrelse, men får sekretariatsbetjening fra Danes Worldwide.